Każdy szczegół jest ważny

O tym, jak ważna jest odpowiednia motywacja pisaliśmy już niejeden raz. Przedsiębiorcy coraz lepiej zdają sobie sprawę z oczywistego faktu, jak bardzo motywacja przekłada się na bieżący rozwój prowadzonej działalności – właśnie dlatego skłonni są ponosić coraz większe nakłady finansowe po to, by zadbać o odpowiedni poziom zaangażowania pracowników.

Motywacja pracowników

Dla tych z nas, którzy przynajmniej pobieżnie znają temat, jasnym jest jednak, że akurat w tym zakresie nie wystarczają wyrywkowe, tymczasowe rozwiązania – ważne jest wprowadzenie strukturalnych transformacji, tak, aby pracownicy rozumieli swoją rolę w realizacji codziennych zadań, i żeby nauczyli się czerpać radość ze swoich obowiązków. Wszystko to brzmi dość banalnie – a jednak ścierający się z tematem wiedzą, że w praktyce wcale tak nie jest. Każdy drobiazg potrafi zadecydować o powodzeniu prowadzonej akcji. Być może właśnie dlatego warto sprawdzić, co w tym temacie proponują specjaliści – i zapytać, czy faktycznie istnieją gotowe recepty, dzięki którym można utrzymać motywację pracowników na odpowiednim poziomie.

Co jest podkreślane w pierwszym szeregu? Nade wszystko, jak zresztą niemal we wszystkich praktykach biznesowych, konieczność budowy drożnych kanałów komunikacji. „Choć niektórym może wydawać się inaczej, eksperci nie mają wątpliwości, że motywacja i komunikacja to awers i rewers jednej monety” - mówi nam pracownik Lauren Peso SA, firmy lansującej na naszym rynku nowatorskie rozwiązania z zakresu HR. „Oczywiście – komunikację rozumiemy tutaj w najszerszym sensie, obejmującym wiele aspektów codziennego życia organizacji. W zakres komunikacji wchodzi przecież zarówno wytyczanie celów, wpojenie ich pracownikom, ale także umiejętność hierarchizacji wiedzy, hierarchizacji pracy i hierarchizacji wartości, do jakich dąży przedsiębiorstwo – a finalnie zbudowanie w danej osobie zrozumienia dla wszystkich inspiracji, z których zbudowane jest codzienne życie danej organizacji. To elementy o tyle kluczowe, że od ich właściwego rozumienia zależy cała wewnętrzna struktura firmy: na którą złożą się zarówno relacje pracodawca–personel, jak i relacje pracownik-pracownik. W istocie jasnym jest, że poprawna komunikacja przekłada się na na dobry klimat, a ten z kolei jest głównym czynnikiem, gwarantującym odpowiednią motywację”. Przytoczona opinia jest o tyle ważna, że w nowej perspektywie stawia sprawę stworzenia właściwej struktury komunikacyjnej przedsiębiorstwa; nieoficjalnie eksperci dość zgodnie przyznają, że wszystkie rozwiązania HR implementowane w przedsiębiorstwach o niewydajnej strukturze są zawsze krótkotrwałe i niewystarczające. Szczęśliwie, istnieje wiele narzędzi, pozwalających na poprawę wydajności wewnątrzfirmowych układów komunikacyjnych. W tym wypadku to pierwszy krok prowadzący do motywacyjnego sukcesu.

Oczywiście istnieje jednak sporo przedsiębiorstw, które działają zupełnie dobrze – potrzeba więc tylko niewielkich korekt. Tutaj eksperci z jednej strony mają mniej pracy – a z drugiej większe pole do popisu, bo zawsze jest całe mnóstwo szczegółów, które można ulepszyć i udoskonalić. Dość trudno podać przykłady gotowych rozwiązań, bo – jak pisaliśmy wcześniej – najwięcej zależy do identyfikacji wadliwości w wewnętrznej strukturze danej organizacji, od celów, do których ta organizacja zmierza, i funkcjonalnych rozwiązań, które zostały na wstępie uznane właściwymi narzędziami do osiągania założonego celu. W zasadzie więc często dużo ważniejsze są metodologie diagnostyczne, niż późniejsza umiejętność 'uleczenia' struktury przedsiębiorstwa; w momencie, kiedy ekspert wie już, co wpływa na obniżenie motywacji pracowników w konketnym wypadku – minął już przynajmniej połowę drogi o sukcesu. Istnieją jednak wytyczne, według których z reguły przebiega takie 'leczenie'. Najczęściej wspomina się umiejętność wprowadzenia kreatywnego, twórczego klimatu (bo każdy pracownik może się 'wyżyć', i jest stale zaangażowany w pracę koncepcyjną, sprzyjającą budowaniu poczucia własnej wartości), kształtowania poprawnych zachowań pracowniczych (dzięki czemu założone cele osiągane są mniejszym nakładem pracy) i wzmocnienie lojalności pracownika względem miejsca pracy (człowiek identyfikując się z przedsiębiorstwem łatwiej czerpie zadowolenie z odnoszonych przez nie sukcesów). W istocie, jest cały arsenał narzędzi HR, które sprzyjają wzrostowi motywacji: ważnym jest jednak, żeby umieć obserwować, co działa źle. To dokładnie tak samo jak w przypadku chorego organizmu: nie sposób przecież leczyć żołądka aspiryną.

Warto więc nauczyć się patrzeć – przede wszystkim na organizację jako całość. Często drobiazgi, które pozornie nie mają żadnego związku, w istocie są symptomami dużego defektu, wpływającego negatywnie na motywację pracowników; sprawny menedżer musi nauczyć się identyfikować przynajmniej część takich zagrożeń - a w poważniejszych wypadkach nie powinien bać się ingerencji ekspertów w tym zakresie. To ważne. Nie przez przypadek przecież porównywaliśmy utratę motywacji przez pracowników do groźnej choroby. W tym wypadku jest przecież tak samo – i jeśli nie zdławimy infekcji w zarodku, osiągi firmy mogą z dnia na dzień drastycznie spaść.

hr strefa wiedzy zobacz wszystkie
Jak znaleźć w sobie motywację do pracy, osiągania celów i realizowania swoich planów?
wiecej
czyli rozwój osobisty on-line. Dlaczego jest to tak wygodne i wydajne?
wiecej