Każdy szczegół jest ważny

O tym, jak ważna jest odpowiednia motywacja pisaliśmy już niejeden raz. Przedsiębiorcy coraz lepiej zdają sobie sprawę z oczywistego faktu, jak bardzo motywacja przekłada się na bieżący rozwój prowadzonej działalności – właśnie dlatego skłonni są ponosić coraz większe nakłady finansowe po to, by zadbać o odpowiedni poziom zaangażowania pracowników.

Motywacja pracowników

Dla tych z nas, którzy przynajmniej pobieżnie znają temat, jasnym jest jednak, że akurat w tym zakresie nie wystarczają wyrywkowe, tymczasowe rozwiązania – ważne jest wprowadzenie strukturalnych transformacji, tak, aby pracownicy rozumieli swoją rolę w realizacji codziennych zadań, i żeby nauczyli się czerpać radość ze swoich obowiązków. Wszystko to brzmi dość banalnie – a jednak ścierający się z tematem wiedzą, że w praktyce wcale tak nie jest. Każdy drobiazg potrafi zadecydować o powodzeniu prowadzonej akcji. Być może właśnie dlatego warto sprawdzić, co w tym temacie proponują specjaliści – i zapytać, czy faktycznie istnieją gotowe recepty, dzięki którym można utrzymać motywację pracowników na odpowiednim poziomie.

Co jest podkreślane w pierwszym szeregu? Nade wszystko, jak zresztą niemal we wszystkich praktykach biznesowych, konieczność budowy drożnych kanałów komunikacji. „Choć niektórym może wydawać się inaczej, eksperci nie mają wątpliwości, że motywacja i komunikacja to awers i rewers jednej monety” - mówi nam pracownik Lauren Peso SA, firmy lansującej na naszym rynku nowatorskie rozwiązania z zakresu HR. „Oczywiście – komunikację rozumiemy tutaj w najszerszym sensie, obejmującym wiele aspektów codziennego życia organizacji. W zakres komunikacji wchodzi przecież zarówno wytyczanie celów, wpojenie ich pracownikom, ale także umiejętność hierarchizacji wiedzy, hierarchizacji pracy i hierarchizacji wartości, do jakich dąży przedsiębiorstwo – a finalnie zbudowanie w danej osobie zrozumienia dla wszystkich inspiracji, z których zbudowane jest codzienne życie danej organizacji. To elementy o tyle kluczowe, że od ich właściwego rozumienia zależy cała wewnętrzna struktura firmy: na którą złożą się zarówno relacje pracodawca–personel, jak i relacje pracownik-pracownik. W istocie jasnym jest, że poprawna komunikacja przekłada się na na dobry klimat, a ten z kolei jest głównym czynnikiem, gwarantującym odpowiednią motywację”. Przytoczona opinia jest o tyle ważna, że w nowej perspektywie stawia sprawę stworzenia właściwej struktury komunikacyjnej przedsiębiorstwa; nieoficjalnie eksperci dość zgodnie przyznają, że wszystkie rozwiązania HR implementowane w przedsiębiorstwach o niewydajnej strukturze są zawsze krótkotrwałe i niewystarczające. Szczęśliwie, istnieje wiele narzędzi, pozwalających na poprawę wydajności wewnątrzfirmowych układów komunikacyjnych. W tym wypadku to pierwszy krok prowadzący do motywacyjnego sukcesu.

Oczywiście istnieje jednak sporo przedsiębiorstw, które działają zupełnie dobrze – potrzeba więc tylko niewielkich korekt. Tutaj eksperci z jednej strony mają mniej pracy – a z drugiej większe pole do popisu, bo zawsze jest całe mnóstwo szczegółów, które można ulepszyć i udoskonalić. Dość trudno podać przykłady gotowych rozwiązań, bo – jak pisaliśmy wcześniej – najwięcej zależy do identyfikacji wadliwości w wewnętrznej strukturze danej organizacji, od celów, do których ta organizacja zmierza, i funkcjonalnych rozwiązań, które zostały na wstępie uznane właściwymi narzędziami do osiągania założonego celu. W zasadzie więc często dużo ważniejsze są metodologie diagnostyczne, niż późniejsza umiejętność 'uleczenia' struktury przedsiębiorstwa; w momencie, kiedy ekspert wie już, co wpływa na obniżenie motywacji pracowników w konketnym wypadku – minął już przynajmniej połowę drogi o sukcesu. Istnieją jednak wytyczne, według których z reguły przebiega takie 'leczenie'. Najczęściej wspomina się umiejętność wprowadzenia kreatywnego, twórczego klimatu (bo każdy pracownik może się 'wyżyć', i jest stale zaangażowany w pracę koncepcyjną, sprzyjającą budowaniu poczucia własnej wartości), kształtowania poprawnych zachowań pracowniczych (dzięki czemu założone cele osiągane są mniejszym nakładem pracy) i wzmocnienie lojalności pracownika względem miejsca pracy (człowiek identyfikując się z przedsiębiorstwem łatwiej czerpie zadowolenie z odnoszonych przez nie sukcesów). W istocie, jest cały arsenał narzędzi HR, które sprzyjają wzrostowi motywacji: ważnym jest jednak, żeby umieć obserwować, co działa źle. To dokładnie tak samo jak w przypadku chorego organizmu: nie sposób przecież leczyć żołądka aspiryną.

Warto więc nauczyć się patrzeć – przede wszystkim na organizację jako całość. Często drobiazgi, które pozornie nie mają żadnego związku, w istocie są symptomami dużego defektu, wpływającego negatywnie na motywację pracowników; sprawny menedżer musi nauczyć się identyfikować przynajmniej część takich zagrożeń - a w poważniejszych wypadkach nie powinien bać się ingerencji ekspertów w tym zakresie. To ważne. Nie przez przypadek przecież porównywaliśmy utratę motywacji przez pracowników do groźnej choroby. W tym wypadku jest przecież tak samo – i jeśli nie zdławimy infekcji w zarodku, osiągi firmy mogą z dnia na dzień drastycznie spaść.

hr strefa wiedzy zobacz wszystkie
Lauren Peso Polska S.A. poszukuje stażystów do swojego zespołu. Czekamy na Wasze zgłoszenia
wiecej
Czyli co wpływa na poziom motywacji pracowników
wiecej