Na czym polega wyjątkowość systemu franczyzowego Lauren  Peso Polska S.A.?
W chwili obecnej jesteśmy jedyną firmą z branży oferującą system franczyzowy obejmujący tak szeroki zakres usług szkoleniowych i doradczych. W przeciwieństwie do konkurencji – dajemy naszym partnerom narzędzie umożliwiające nie tylko świadczenie usług, ale także ich sprzedaż i organizację. Dzięki temu  franczyzobiorcy Lauren Peso Polska S.A. mają bardzo duże pole działania, nieograniczane przez centralę firmy. Z drugiej strony mogą liczyć na wsparcie w postaci know - how, narzędzi marketingowych, sprzętu, dostępu do sieci teleinformatycznej, dostępu do bazy trenerów i potencjalnych klientów oraz przede wszystkim możliwość prowadzenia działalności pod uznaną na rynku marką. Wynik finansowy jaki osiągną zależy od ich pracy, od centrali z kolei - wsparcie, by franczyzobiorca mógł bez przeszkód świadczyć usługi.

Jak docelowo ma wyglądać sieć franczyzowa Lauren Peso Polska S.A.?
Docelowo planujemy 16 oddziałów franczyzowych na terenie całego kraju – po jednym w każdym województwie, za wyjątkiem województw śląskiego i mazowieckiego (gdzie franczyzy będą zdublowane przez własne oddziały LPS). W dalszej perspektywie planujemy otworzyć biura handlowe także na terenie całej Unii Europejskiej oraz państw ościennych. W chwili obecnej trwają intensywne prace nad otrzymaniem „Paszportu do eksportu”, który umożliwi nam ekspansję na rynek Republiki Czeskiej.

Jak wygląda droga do zawarcia umowy franczyzowej?
Zgłoszenie przesłane drogą mailową jest przez nas wstępnie weryfikowane. W  przypadku pozytywnego rozpatrzenia, kontaktujemy się z Państwem i umawiamy na wstępną rozmowę. W trakcie jej trwania potencjalny franczyzobiorcy uzyskuje wiedzę na temat naszego systemu i możliwości jakie uzyskuje. Po rozmowie następuje weryfikacja kandydata, jeśli zakończy się powodzeniem, Zarząd Lauren Peso Polska S.A.  udziela  promesę. Następnie zostaje podpisana umowa franczyzowa, a po przelewie na konto ustalonej kwoty franczyzobiorca otrzymuje pakiet startowy. Jest także przeszkalany i otrzymuje dostęp do bazy klientów z terenu przewidywanej działalności.

Czy muszę prowadzić działalność gospodarczą, by móc wysłać zgłoszenie franczyzowe?
Nie ma takiego wymogu, jednak prowadzenie własnej działalności gospodarczej (lub firmy) jest wymagane, by podpisać umowę i rozpocząć działalność szkoleniową. Posiadanie takiej możliwości znacznie przyspiesza całą procedurę.

Czy muszę mieć doświadczenie w branży?
Nie, doświadczenie w branży nie jest wymagane, choć ze względu na ograniczoną liczbę licencji franczyzowych – 16 na terenie Polski - może być atutem. Weryfikujemy naszych kandydatów przede wszystkim pod kątem doświadczenia handlowego i biznesowego, znajomość branży szkoleniowo – doradczej franczyzobiorcy uzyskują w trakcie szkolenia przeprowadzanego po podpisaniu umowy.

Ile wynosi opłata franczyzowa?
W zależności od wybranego pakietu świadczonych usług – od 50.000 zł do 90.000 zł. Na początek oferujemy naszym partnerom podstawowy pakiet, który umożliwia szybkie rozpoczęcie działalności. Wraz z rozwojem, nasi franczyzobiorcy mogą poszerzać zakres oferowanych usług.

Ile czasu potrzeba, by poniesione koszty się zwróciły?
Oczywiście jest to uzależnione od wielkości wykupionego pakietu usług oraz przede wszystkim własnych sił włożonych w rozwój interesu. Z doświadczenia jednak wiemy, że ponoszone koszty powinny zwracać się już po około 8 – 11 miesiącach od rozpoczęcia działalności.

W jakim czasie od wykupienia licencji mogę w pełni działać?
W naszym systemie faktyczną działalność można zacząć już po pierwszym miesiącu od uruchomienia licencji, czyli po przejściu niezbędnych szkoleń, uruchomieniu własnego biura oraz otrzymaniu bazy Klientów. Jednak trzeba założyć, że pierwsze realizacje projektów szkoleniowych rozpoczną się w okresie 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności.

Na jakie wsparcie ze strony Lauren Peso Polska może liczyć franczyzobiorca?
Przede wszystkim, tuż po podpisaniu umowy, franczyzobiorca uzyskuje dostęp do know – how firmy, które będzie wykorzystywał w swojej codziennej działalności. Otrzymuje także dostęp do bazy potencjalnych, centrala przekazuje oddziałowi opiekę nad dotychczasowymi klientami z terenu jego działania. Franczyzobiorcy otrzymują także wsparcie w postaci sprzętu oraz dostęp do firmowej sieci teleinformatycznej, co ułatwia komunikację z centralą i innymi oddziałami oraz z własnymi klientami. Oprócz tego mają dostęp do pokaźnej bazy trenerów współpracujących z Lauren Peso Polska S.A.
Ponadto w Lauren Peso Polska S.A. jest wyznaczony opiekun franczyz, który odpowiada za pomoc i nadzór nad działalnością oddziałów.

Na jakie działania marketingowe ze strony Lauren Peso Polska S.A. mogę liczyć?
Ostatnimi czasy prowadzimy kampanię reklamową w ogólnopolskiej telewizji -  TVN CNBC Biznes. Firma często reklamuje się także w inny sposób. W ciągu kilku lat prowadziliśmy kampanie malingowe, faksowe, a także radiowe. Jesteśmy aktywni w Internecie. Ponadto, już od dłuższego czasu bierzemy udział w konferencjach ogólnopolskich, targach i imprezach branżowych. 16 kwietnia 2010 roku zadebiutowaliśmy na rynku NewConnect na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, co w znacznym stopniu przekłada się na naszą obecność w mediach i rozpoznawalność marki.

aktualnosci zobacz wszystkie
Jak efektywnie spędzić okres wakacyjnego urlopu
wiecej
Profil Lauren Peso Polska SA w serwisie Goldenline.pl