Lauren Peso Polska SA - Relacje Inwestorskie - LAURENPES (LPS)
Debiut Spółki Lauren Peso Polska SA, Warszawa 16.04.2010

Relacje Inwestorskie Lauren Peso Polska SA


W tym dziale znajdą Państwo najświeższe informacje o istotnych dla rozwoju firmy wydarzeniach oraz o podpisaniu ważnych kontraktów.

17 września 2015
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2015 r.
Raport EBI


29 czerwca 2015
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2015
Raport EBI


2 czerwca 2015
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015 r. o godz. 11.00 przy ul. Słowackiego 12/4 w Katowicach.
Raport ESPI
Raport EBI


29 maja 2015
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2014 r.
Raport EBI


15 maja 2015
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2015 r.
Raport EBI


16 lutego 2015
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.
Raport EBI


2 lutego 2015
Harmonogram raportów okresowych na rok 2015
Raport EBI


2 lutego 2015
Spłata oraz zrolowanie obligacji serii A i B
Raport EBI


31 grudnia 2014
Transza projektu "Czas na EKOprzedsiębiorstwo!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Raport EBI


31 grudnia 2014
Transza do projektu "Optymalizacja procesów proekologicznych w MMŚP" w ramach Programu
Raport EBI


14 listopada 2014
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2014 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.
Raport EBI


1 października 2014
Zarząd spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 września 2014 r. Emitent zawarł ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. porozumienie, mocą którego z dniem 30 września 2014 roku przestała obowiązywać umowa na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rzecz Emitenta


14 sierpnia 2014
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2014 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2014 r.
Raport EBI


1 lipca 2014
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki
Raport EBI


1 lipca 2014
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Raport EBI


1 lipca 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2014 roku.
Raport EBI


27 czerwca 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 26.06.2014 r. podpisano umowę z Górnośląską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-24-046/14-00) o dofinansowanie projektu "Automatyzacja procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych z partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie elektronicznego systemu typu B2B", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość projektu wynosi 982 000 PLN, dofinansowanie projektu wynosi 687 400 PLN. Emitent przekazuje do publicznej wiadomości niniejszą informację, gdyż otrzymane dofinansowanie wpłynie na przychody Spółki w bieżącym roku.
Raport EBI


13 czerwca 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 8 800,00 zł netto.


10 czerwca 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 7 000,00 zł netto.


6 czerwca 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 4 000,00 zł netto.


4 czerwca 2014
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. o godz. 12.00 przy ul. Mariackiej 20/4 w Katowicach. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Raport EBI


3 czerwca 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 970,00 zł netto.


30 maja 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 5 740,00 zł netto.


29 maja 2014
Zarząd spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje raport roczny Spółki za rok obrotowy 2013.
Raport roczny za 2013 rok (wraz ze sprawozdaniem, opinią i raportem biegłego rewidenta)


28 maja 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 2 790,00 zł netto.


27 maja 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 2 990,00 zł netto.


22 maja 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 4 000,00 zł netto.


22 maja 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkolenia integracyjnego. Wartość umowy to 42 700,00 zł netto.


19 maja 2014
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, iż w dniu 19 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Adriana Tabor. Pan Adrian Tabor do czasu rezygnacji Pana Kamila Kity ze stanowiska Prezesa Zarządu, pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Raport EBI


19 maja 2014
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Kamila Kity rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 19 maja 2014 r. Jako powód rezygnacji wskazano powody osobiste.
Raport EBI


14 maja 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 800,00 zł netto.


14 maja 2014
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2014 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.
Raport EBI


6 maja 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 2 200,00 zł netto.


5 maja 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 9 680,00 zł netto.


5 maja 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 236 888,50 zł netto.


28 kwiecień 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 2 680,00 zł netto.


22 kwiecień 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 2 600,00 zł netto.


22 kwiecień 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 10 000,00 zł netto.


17 kwiecień 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 840,00 zł netto.


15 kwiecień 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 5 340,00 zł netto.


15 kwiecień 2014
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu \"Optymalizacja procesów proekologicznych w MMŚP\" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 14.04.2014 r. do Spółki wpłynęła podpisana dwustronnie umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Nr umowy: UDA-POKL.02.01.01-00-005/13) o dofinansowanie projektu "Optymalizacja procesów proekologicznych w MMŚP", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem projektu jest przeszkolenie 60 przedsiębiorstw z sektora MMŚP z terenów województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego i podkarpackiego, w zakresie wiedzy energetycznej oraz przekazanie narzędzi do wdrożenia działań proekologicznych. Na mocy umowy przyznano wsparcie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 3 547 525,50 PLN. Dofinansowanie wynosi 100 % wartości projektu. Emitent przekazuje do publicznej wiadomości niniejszą informację, gdyż otrzymane dofinansowanie wpłynie na przychody Spółki w bieżącym roku.
Raport EBI


15 kwiecień 2014
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu \"Czas na EKOprzedsiębiorstwo!\" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 14.04.2014 r. do Spółki wpłynęła podpisana dwustronnie umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Nr umowy: UDA-POKL.02.01.01-00-573/13) o dofinansowanie projektu "Czas na EKOprzedsiębiorstwo!", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem projektu jest przeszkolenie 30 przedsiębiorstw z sektora MMŚP z terenów województw: podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, zwiększenie wiedzy w zakresie efektywności energetycznej u pracowników MMŚP, zwiększenie aktywności proekologicznej, oraz wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie wprowadzenia rozwiązań ekologicznych dążących do ograniczenia złużycia energii. Na mocy umowy przyznano wsparcie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1 473 893,30 PLN. Dofinansowanie wynosi 100 % wartości projektu. Emitent przekazuje do publicznej wiadomości niniejszą informację, gdyż otrzymane dofinansowanie wpłynie na przychody Spółki w bieżącym roku.
Raport EBI


10 kwiecień 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 4 100,00 zł netto.


8 kwiecień 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 4 480,00 zł netto.


4 kwiecień 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 600,00 zł netto.


1 kwiecień 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na organizację imprezy integracyjnej. Wartość umowy to 6 570,00 zł netto.


27 marzec 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 995,00 zł netto.


26 marzec 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 000,00 zł netto.


25 marzec 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 9 300,00 zł netto.


24 marzec 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 980,00 zł netto.


21 marzec 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 25 590,00 zł netto.


21 marzec 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 14 100,00 zł netto.


17 marzec 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 2 670,00 zł netto.


5 marzec 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 5 549,86 zł netto.


3 marzec 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 4 900,00 zł netto.


24 luty 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 28 000,00 zł netto.


21 luty 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 400,00 zł netto.


20 luty 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu usłu HR. Wartość umowy to 20 000,00 zł netto.


19 luty 2014
Informacja o wpływie dotacji z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że Spółka dnia 18.02.2014 otrzymała pierwszą transzę dotacji w związku z dofinansowaniem projektu "Budujemy nowoczesne kadry MŚP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr umowy: POKL.08.01.01-16-169/12-00): 127 500 zł pierwsza transza z dofinansowania projektu POKL.08.01.01-16-169/12 Minister Finansów 22 500 zł pierwsza transza dofinansowania projektu POKL.08.01.01-16-169/12 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Wartość realizowanego projektu wynosi nie więcej niż 314 038,36 PLN. Otrzymane dofinansowanie wpłynie na przychody firmy w kolejnych miesiącach.
Raport EBI


19 luty 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 000,00 zł netto.


14 luty 2014
Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.
Raport EBI


11 luty 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 12 740,00 zł netto.


10 luty 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 000,00 zł netto.


11 luty 2014
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Chorzowie informuje, iż w dniu 11 lutego 2014 r. Spółka zawarła umowę z Beskidzkim Biurem Consultingowym S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Doradca"), której przedmiotem jest świadczenie przez Doradcę na rzecz Spółki usług Autoryzowanego Doradcy. Mocą zawartej umowy Doradca zobowiązuje się w szczególności świadczyć usługi związane ze współdziałaniem w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz prowadzenia bieżącego doradztwa dla Spółki w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych w ASO. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy od daty jej podpisania.
Raport EBI


7 luty 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 580,00 zł netto.


5 luty 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 000,00 zł netto.


4 luty 2014
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Budujemy nowoczesne kadry MŚP" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 3.02.2014 r. do Spółki wpłynęła podpisana dwustronnie umowa z WUP w Opolu (Nr umowy: POKL.08.01.01-16-169/12-00) o dofinansowaniu projektu "Budujemy nowoczesne kadry MŚP", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotem projektu jest realizacja szkoleń pracowniczych. Zakres projektu: szkolenia spawanie metoda MIG i MAG, kosztorysant budowlany, uprawnienia elektroenergetyczne SEP, Projekt dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw. Wartość realizowanego projektu wynosi nie więcej niż 314 038,36 PLN. Dofinansowanie wynosi 100 % wartości projektu. Emitent przekazuje do publicznej wiadomości niniejszą informację, gdyż otrzymane dofinansowanie wpłynie na przychody Spółki w bieżącym roku.
Raport EBI


3 luty 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 8 080,00 zł netto.


31 stycznia 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 5 740,00 zł netto.


28 stycznia 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 8 089,00 zł netto.


24 stycznia 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 37 200,00 zł netto.


21 stycznia 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 10 500,00 zł netto.


17 stycznia 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 080,00 zł netto.


16 stycznia 2014
Zawarcie umowy o współpracy z Lauren Peso Polska S.A. z ABS Investment S.A.

Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, iż w dniu 15 stycznia 2014 r. Spółka zawarła umowę o współpracy ze spółką ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.
Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad wzajemnej współpracy, a także reguł wzajemnego wspierania się i promocji usług. Lauren Peso Polska S.A. będzie polecała swoim klientom korzystanie z usług z zakresu doradztwa finansowego, dotacji unijnych, inwestycji kapitałowych świadczonych przez ABS Investment S.A. wraz z jej podmiotami powiązanymi.
ABS Investment S.A. zaś będzie polecał swoim klientom korzystanie z usług świadczonych przez Lauren Peso Polska S.A., w szczególności szkolenia biznesowego, doradztwa biznesowego, szkolenia z rozwoju osobistego, PR, reklamy oraz usług internetowych.
Umowa nie ma charakteru wyłączności.

Link do komunikatu EBI ABS Investment S.A.


15 stycznia 2014
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
Raport EBI


3 stycznia 2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 13 160,00 zł netto.


23 grudnia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 7 100,00 zł netto.


18 grudnia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 18.12.2013 r. Spółka otrzymała kolejną transzę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 448 894,77 zł. Środki te przeznaczone są na obsługę prowadzonego przez Spółkę projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" finansowanego ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu wynosi 3 986 150,50 zł.
Raport EBI


12 grudnia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 7 900,00 zł netto.


11 grudnia 2013
Informacja o wpływie dotacji z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że Spółka w następujących dniach otrzymała kolejno cztery transze dotacji w związku z dofinansowaniem projektu "Dolnośląskie HoReCa coraz lepsze!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-02-042/12-00) W dniu 10.04.2013 r.: 222 264,47 zł; w dniu 11.04.2013 r.: 39 223,14 zł; w dniu 26.11.2013 r.: 50 000 zł; w dniu 10.12.2013 r.: 127 500 zł. Suma dofinansowania całości projektu opiewa na łączną kwotę nieprzekraczającą 1 600 887,38 zł. Otrzymane dofinansowanie wpłynie na przychody firmy w kolejnych miesiącach.
Raport EBI


25 listopada 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 5 750,00 zł netto.


25 listopada 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 5 750,00 zł netto.


21 listopada 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 7 000,00 zł netto.


20 listopada 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 71 712,00 zł netto.


15 listopada 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 11 700,00 zł netto.


12 listopada 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 22 800,00 zł netto.


12 listopada 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 22 800,00 zł netto.


14 listopada 2013
KOREKTA - Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w raporcie 18/2013 "Raport kwartalny za III kwartał 2013" nastąpiła omyłka techniczna. Korekta dotyczy dołączenia kompletu załączników do wymaganej treści raportu. Niniejszym spółka przekazuje raport kwartalny uzupełniony o niezałączone omyłkowo dane (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym).
Raport EBI


12 listopada 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 960,00 zł netto.


12 listopada 2013
Informacja o wpływie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


12 listopada 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2013 roku.
Raport EBI


23 października 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 80 840,00 zł netto.


23 października 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 5 600,00 zł netto.


15 października 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 000,00 zł netto.


10 października 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 200,00 zł netto.


8 października 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 2 490,00 zł netto.


8 października 2013
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4.11.2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Dąbrowskiego 48 w Chorzowie.


7 października 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu organizacji imprezy integracyjnej - quad challenge. Wartość umowy to 22 916,00 zł netto.


1 października 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 14 720,00 zł netto.


30 września 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 5 900,00 zł netto.


30 września 2013
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. informuje, iż od dnia 1 października 2013 DOM MAKLERSKI BDM S.A. pełnić będzie zadanie Animatora Rynku dla akcji Spółki Lauren Peso Polska S.A.


24 września 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 000,00 zł netto.


19 września 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 11 655,00 zł netto.


19 września 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu organizacji imprezy integracyjnej. Wartość umowy to 8 000,00 zł netto.


18 września 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 7 250,00 zł netto.


12 września 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 768,00 zł netto.


5 września 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 070,00 zł netto.


2 września 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 600,00 zł netto.


23 sierpnia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 5 200,00 zł netto.


20 sierpnia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 4 100,00 zł netto.


12 sierpnia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 1 000,00 zł netto.


12 sierpnia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2013 roku.


27 czerwca 2013
W dniu 26 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LAUREN PESO POLSKA S.A. dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:
- mocą uchwały nr 15 odwołano ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Sprawkę
- mocą uchwały nr 16 powołano w skład Rady Nadzorczej Panią Tatianę Kurkowską
- mocą uchwały nr 17 powołano w skład Rady Nadzorczej Panią Dominikę Matczak

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Raport EBI


26 czerwca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.06.2013 roku.
Raport EBI


25 czerwca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowych umów na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowów to 13 870,00 zł netto.


25 czerwca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 600,00 zł netto.


24 czerwca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 5 000,00 zł netto.


19 czerwca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 000,00 zł netto.


14 czerwca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 21 600,00 zł netto.


13 czerwca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 10 100,00 zł netto.


13 czerwca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 11.06.2013 r. Spółka otrzymała dwa przelewy w ramach IV transzy dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na łączą kwotę 950 000,00 zł. Środki te przeznaczone są na obsługę prowadzonego przez Spółkę projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" finansowanego ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu wynosi 3 986 150,50 zł.
Raport EBI


12 czerwca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 21 940,00 zł netto.


11 czerwca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 000,00 zł netto.


27 maja 2013
Zarząd spółki Lauren Peso Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2012 wraz załącznikami.


23 maja 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 14 360,00 zł netto.


21 maja 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 54 507,00 zł netto.


13 maja 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2013 roku.


13 maja 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 22 000,00 zł netto.


10 maja 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 900,00 zł netto.


9 maja 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 500,00 zł netto.


7 maja 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 5 900,00 zł netto.


25 kwietnia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 000,00 zł netto.


15 kwietnia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 1 800,00 zł netto.


10 kwietnia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 14 500,00 zł netto.


10 kwietnia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 562,00 zł netto.


9 kwietnia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 24 344,00 zł netto.


8 kwietnia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 000,00 zł netto.


4 kwietnia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 000,00 zł netto.


3 kwietnia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 700,00 zł netto.


3 kwietnia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 11 100,00 zł netto.


3 kwietnia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 2 970,00 zł netto.


29 marca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 11 000,00 zł netto.


27 marca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 25.03.2013 r podpisano umowę (Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-02-042/12-00) o dofinansowaniu projektu "Dolnośląskie HoReCa coraz lepsze!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o łącznej kwocie nieprzekraczającej 1 600 887,38 zł. Dofinansowanie realizacji projektu wynosi 100 %. Dofinansowanie wpłynie na przychody Spółki w bieżącym roku.
Raport EBI


25 marca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 8 670,00 zł netto.


22 marca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 2 500,00 zł netto.


21 marca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 10 351,00 zł netto.


21 marca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 4 100,00 zł netto.


20 marca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 9 680,00 zł netto.


14 marca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 4 100,00 zł netto.


13 marca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 400,00 zł netto.


8 marca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 024,06 zł netto.


1 marca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 01.03.2013 r. złożono w PARP wniosek o dofinansowanie projektu "Czas na EKOprzedsiębiorstwo!" w konkursie nr. POKL/2.1.1/2012/ZS. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 1 523 787,40 zł.


1 marca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 01.03.2013 r. złożono w PARP wniosek o dofinansowanie projektu "Optymalizacja procesów proekologicznych w MMŚP" w konkursie o nr. POKL/2.1.1/2012/ZS. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 3 593 889,00 zł.


1 marca 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 01.03.2013 r. złożono w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie projektu "Razem możemy więcej" w konkursie o nr. 25/POKL/7.4/2012. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 1 019 451,00 zł.


21 lutego 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu Human Resources. Wartość umowy to 11 250,00 zł netto.


20 lutego 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 500,00 zł netto.


13 lutego 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 17 500,00 zł netto.


11 lutego 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 8 960,00 zł netto.


11 lutego 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku.


11 lutego 2013
Informacja o wynikach finansowych Lauren Peso Polska S.A. za rok 2012 - weryfikacja prognozy [raport EBI]


4 lutego 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu Human Resources. Wartość umowy to 3 500,00 zł netto.


25 stycznia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 20 480,00 zł netto.


22 stycznia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 14 715,00 zł netto.


14 stycznia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 7 600,00 zł netto.


14 stycznia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą przekazywane w następujących terminach:
·raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 r. - 11 lutego 2013 roku;
·raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 r. - 13 maja 2013 roku;
·raport okresowy roczny za 2012 r. - 27 maja 2013 roku;
·raport okresowy kwartalny za II kwartał 2013 r. - 12 sierpnia 2013 roku;
·raport okresowy kwartalny za III kwartał 2013 r. - 12 listopada 2013 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Raport EBI


14 stycznia 2013
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. dokonuje korekty prognozy finansowej zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym z dnia 26.03.2010 r. Przedstawiona prognoza przewidywała osiągnięcie w 2012 roku przychodów ze sprzedaży w kwocie 4 400 000 zł oraz zysku netto w kwocie 980 000 zł. Powodem dokonania korekty są:
- trudna sytuacja rynkowa, która spowodowała przesunięcie realizacji zleceń z 2012 na rok 2013 oraz zawieszenia zleceń wykonywanych
- spadek cen za usługi szkoleniowe spowodowany wprowadzeniem zmiany stawki podatku VAT na szkolenia

Na podstawie analizy aktualnego stanu zaawansowania prac Spółki oraz przewidywań dotyczących najbliższej przyszłości Zarząd prognozuje osiągnięcie na koniec 2012 r. przychodów i zysku na poziomie:
Przychody ze sprzedaży: 3 400 000 zł
Zysk netto: 100 000 zł
Raport EBI


2 stycznia 2013
Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Raport ESPI


2 stycznia 2013
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 31.12.2012 roku uplasowana została emisja obligacji serii A spółki Lauren Peso Polska S.A.
Celem emisji obligacji jest poprawienie płynności spółki.
Rodzaj emitowanych obligacji: imienne, z kuponem odsetkowym, o stałym oprocentowaniu.
Wielkość emisji uplasowanej: 250 000 zł.
Termin wykupu obligacji: 30.09.2014 r.
Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.
Emitent wskazuje, że wartość emitowanych obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Raport EBI


18 grudnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 200,00 zł netto.


4 grudnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 7 475,00 zł netto.


4 grudnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniach 30.11.2012-03.12.2012 Spółka otrzymała dwa przelewy w ramach III transzy dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na łączą kwotę 800 000,00 zł. Środki te przeznaczone są na obsługę prowadzonego przez Spółkę projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" finansowanego ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu wynosi 3 986 150,50 zł. Raport EBI


27 listopada 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 30 000,00 zł netto.


23 listopada 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w dniu 09.11.2012 r. wniosek o dofinansowanie projektu pt. "HR dla najmniejszych" został uznany za poprawny pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej. Tym samym wniosek został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod numerem identyfikacyjnym WND-POKL.02.01.01-00-441/12.


23 listopada 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 19 349,00 zł netto.


19 listopada 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w dniu 26.10.2012 r. wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Przełam bariery językowe" (w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Sportu) został uznany za poprawny pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej. Tym samym wniosek został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod numerem identyfikacyjnym POKL.09.06.02-06-105/12.


15 listopada 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 2 600,00 zł netto.


12 listopada 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 2 600,00 zł netto.


12 listopada 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w dniu 25.10.2012 r. wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Powrót do aktywności", został uznany za poprawny pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej. Tym samym wniosek został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod numerem identyfikacyjnym POKL.07.04.00-06-035/12.


12 listopada 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2012 r.
Raport okresowy za III kwartał 2012 r.
Raport EBI


31 października 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 31. 10. 2012 została zarejestrowana spółka Norton Kancelarie Finansowe Sp. z o.o. Lauren Peso Polska S.A. objęła 23 % udziałów w nowozawiązanej spółce. Nowo powstała spółka Norton Kancelarie Finansowe będzie oferowała klientom kompleksową obsługę w zakresie doradztwa i obsługi finansowej.


31 października 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w dniu 17.10.2012 r. wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Horyzonty rozwoju dla mieszkańców powiatu lubelskiego i łęczyńskiego", został uznany za poprawny pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej. Tym samym wniosek został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod numerem identyfikacyjnym POKL.07.02.01-06-062/12.


24 października 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że dnia 24.10.2012 roku podpisano umowę na pełnienie obowiązku Animatora Rynku z NWAI Domem Maklerskim S.A. Z dniem 31.10.2012 wygasa umowa z Copernicus Securities S.A.


24 października 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 5 000,00 zł netto.


23 października 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 11 939,95 zł netto.


18 października 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 7 560,00 zł netto.


12 października 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 20 400,00 zł netto.


12 października 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w dniu 07.09.2012 r. wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Budujemy nowoczesne kadry MŚP", został uznany za poprawny pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej. Tym samym wniosek został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod numerem identyfikacyjnym POKL.08.01.01-16-169/12.


2 października 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 02.10.2012 roku.
Raport EBI.
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2012


01 października 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 1 października 2012 r. rozwiązano umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rzecz Emitenta przez INVESTcon GROUP S.A. [czytaj więcej]


01 października 2012
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. informuje, że dnia 1 października 2012 roku Pan Marcin Stanowski złożył ze względów osobistych rezygnację(*) z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
(*) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej mocy prawnej nabiera przy kolejnym walnym zgromadzeniu.


29 września 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 11 200,00 zł netto.


28 września 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 4 200,00 zł netto.


27 września 2012
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2.10.2012 r. punktu nr 6 "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki" [czytaj więcej]


27 września 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowych umów na świadczenie usług z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umów to 15 080,00 zł netto.


25 września 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 800,00 zł netto.


11 września 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 5 983,00 zł netto.


11 września 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o złożeniu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie projektu "Siła kwalifikacji" w konkursie nr 34/POKL/8.1.1/2012 (Program Operacyjny Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 637 825,30 zł.


11 września 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o złożeniu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie projektu "Technologiczny rozwój podkarpackich MMP" w konkursie nr 34/POKL/8.1.1/2012 (Program Operacyjny Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorst). Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 339 078,50 zł.


11 września 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o złożeniu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu wniosku o dofinansowanie projektu "Budujemy nowoczesne kadry MŚP" w konkursie nr 2/POKL/8.1.1/2012 (Program Operacyjny Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorst). Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 332 295,86 zł.


10 września 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 7 560,00 zł netto.


10 września 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 6 800,00 zł netto.


6 września 2012
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2.10.2012 r. o godz. 11.30 w siedzibie Spółki przy ul. Dąbrowskiego 48 w Chorzowie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.


4 września 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pismo informujące o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu "Re-START - aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet z gminy Dubiecko i Fredropol". Wniosek został tym samym zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod numerem POKL.07.02.01-18-077/12 i skierowany do oceny merytorycznej.


31 sierpnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pismo informujące o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu "Zielony sektor MMŚP". Wniosek został tym samym zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod numerem POKL.08.01.01-14-066/12 i skierowany do oceny merytorycznej.


27 sierpnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pismo informujące o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu "Pracownik z certyfikatem!". Wniosek został tym samym zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod numerem POKL.09.06.02-14-096/12 i skierowany do oceny merytorycznej.


27 sierpnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu dwóch umów na przeprowadzenie szkoleń komercyjnych z zakresu sprzedaży. Wartość kontraktów to 17 680,00 zł netto.


24 sierpnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została poinformowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych o uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej przez wniosek o dofinansowanie projektu "Multimedia nie straszne nauczycielowi" (PO KL 9.4). Tym samym wniosek został skierowany do oceny merytorycznej i zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod numerem identyfikacyjnym POKL.09.04.00-14-078/12.


22 sierpnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 5 730,00 zł netto.


22 sierpnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o złożeniu w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych dwóch wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki.
Wniosek o dofinansowanie projektu "Zielony sektor MMŚP" złożony został w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2012. Całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 681 069,60 zł.
Wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesne kadry subregionu ostrołęcko-siedleckiego" złożony został w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2012. Całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 366 885,00 zł.
Ponadto w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku złożony został w ramach konkursu nr 2/POKL/8.1.2/2012 wniosek o dofinansowanie projektu "Eko-trendy". Całkowita wartość dofinansowania wynosi 582 607,86 zł.


21 sierpnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o złożeniu w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych dwóch wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki.
Projekt "Pracownik z certyfikatem!" złożony został w ramach konkursu nr 1/POKL/9.6.2/2012, wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 604 630,44 zł.
Projekt "Multimedia nie straszne nauczycielowi" został złożony w ramach konkursu nr 1/POKL/9.4/2012, wnioskowania kwota dofinansowania wynosi 294 528,90 zł.


13 sierpnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2012 r.
Raport okresowy za II kwartał 2012 r.
Raport EBI


3 sierpnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 15 600,00 zł netto.


3 sierpnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniach 20 lipca - 3 sierpnia 2012 r. Spółka otrzymała dwa przelewy w ramach II transzy dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 400 000,00 zł. Środki te przeznaczone są na obsługę prowadzonego przez Spółkę projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości“ finansowanego ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu wynosi 3 986 150,50 zł.
Raport EBI.


2 sierpnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa na przygotowanie i zorganizowanie szkolenia integracyjnego dla producenta systemów elektrycznych. Wartość podpisanej umowy to 16 280,00 zł netto.


1 sierpnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu pierwszych umów ubezpieczeń zawartych pod nową marką Norton Kancelarie Finansowe. Wartość zawartych umów to 15 000,00 zł netto.


1 sierpnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że na potrzeby działalności pod marką Norton Kancelarie Finansowe Spółka zawarła umowę ramową na współpracę w zakresie doradztwa ubezieczeniowo-finansowego. Dzięki niej Spółka może świadczyć usługi finansowo-ubezpieczeniowe zawarte w ofertach następujących instytucji:
- Alior Bank S.A.,
- AEGON T.U. na Życie,
- AOW Faktoring Sp. z o.o.,
- AXA Polska T.U.,
- BOŚ S.A.,
- BGŻ S.A.,
- BFL S.A.,
- BNP Paribas S.A.,
- BZ WBK S.A.,
- Credit Agricole Bank Polska S.A.,
- Deutsche Bank PBC S.A.,
- DnB Nord S.A.,
- Eurobank S.A.,
- Getin Noble Bank S.A.,
- Idea Bank S.A.,
- ING Bank Śląski S.A.,
- ING Życie S.A.,
- Invest Bank S.A.,
- Kredyt Bank S.A.,
- mBank S.A.,
- Meritum Bank S.A.,
- Multibank S.A.,
- Nordea Bank S.A.,
- PEKAO S.A.,
- PKO BP S.A.,
- Bank Pocztowy S.A.,
- Polbank EFG,
- Raiffeisen Bank S.A.,
- Toyota Bank S.A.,
- T.U. Europa.


30 lipca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o złożeniu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie projektu "Re-START - aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet z gminy Dubiecko i Fredropol" w konkursie nr 23/POKL/7.2.1/2012 (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym). Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 876 015,92 zł.


25 lipca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na świadczenie usług HR, związanych z kompleksową oceną pracowników. Klientem jest producent materiałów budowlanych. Wartość kontraktu to 8 590,00 złotych netto.


24 lipca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu Human Resources. Wartość umowy to 8 590,00 zł netto.


23 lipca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa na przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania produkcją. Klientem jest przedsiębiorstwo produkujące układy hydrauliczne. Wartość podpisanego kontraktu to 5 500,00 złotych netto.


20 lipca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pierwszą część drugiej transzy dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu 'Nowe umiejętności - nowe możliwości". Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 3 986 150,50 zł.


16 lipca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowych umowów na świadczenie usług z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umów to 9 100,00 zł netto.


13 lipca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o uruchomieniu w ramach Spółki nowej marki - Norton Kancelarie Finansowe. Pod nową marką Spółka będzie prowadziła działalność związaną z dopasowywaniem usług finansowych do preferencji klienta detalicznego oraz biznesowego. Wprowadzenie nowej marki na rynek stanowi realizację planów Spółki, dotyczących rozszerzenia działalności na obszar doradztwa finansowego. Działalność pod nową marką przełoży się na wynik finansowy Spółki.


10 lipca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu doradztwa personalnego. Wartość umowy to 3 350,00 zł netto.


5 lipca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o zawarciu umowy na przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kadry zarządzającej i pozaprodukcyjnej w firmie z branży automotive. Realizację cyklu przewidziano na okres lipiec 2012 - grudzień 2013. Łączna wartość umowy wyniesie nie więcej niż 145 000,00 zł netto. Podpisanie umowy będzie miało istotny wpływ na realizację planów Spółki.
Raport EBI.


4 lipca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że dnia 3 lipca 2012 r. podpisał umowę na otwarcie kolejnego oddziału franczyzowego Spółki. Nowy oddział zlokalizowany będzie w Gliwicach. Jego otwarcie wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe Spółki w kolejnych latach. Podpisanie umowy franczyzowej jest realizacją strategii Lauren Peso Polska S.A. opisanej w Dokumencie Informacyjnym.
Raport EBI


3 lipca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi z zakresu szkoleń biznesowych. Wartość umowy to 3 350,00 zł netto.


29 czerwca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.06.2012 roku.
Raport EBI.
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2012


22 czerwca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu kontraktu na przeprowadzenie szkolenia z zakresu sprzedaży w czołowej polskiej firmie z branży developerskiej. Wartość podpisanego kontraktu to 18 270,00 zł netto.


21 czerwca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu umów na przeprowadzenie audytu i szkoleń komercyjnych z zakresu obsługi klienta i integracji zespołu. Odbiorcami usług są firmy m.in. z branży budowlanej oraz telekomunikacyjnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to maksymalnie 15 600 zł netto.


20 czerwca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Your Image S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Do obrotu wprowadzono 2 074 800 akcji serii B, C i D, notowanych na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „YOURIMAGE” i oznaczeniem „YOU”.


19 czerwca 2012
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. informuje, że Zarząd GPW Uchwałą nr 560/2012 z dnia 14.06.2012 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 2.074.800 akcji Spółki YOUR IMAGE S.A., dla której Emitent jest znaczącym akcjonariuszem.
Zarząd GPW uchwałą nr 573/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. postanowił określić dzień 20 czerwca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ww. akcji zwykłych na okaziciela spółki YOUR IMAGE S.A.
Lauren Peso Polska S.A. posiada 1.825.200 akcji imiennych uprzywilejowanych, niewprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect, dających 3.650.400 głosów, co stanowi 43,77% udział w kapitale oraz 58,26% udział w ogólnej sumie głosów na WZA YOUR IMAGE S.A.
Your Image S.A. to innowacyjne, nieobecne na polskim rynku połączenie agencji PR, agencji marketingowej, agencji interaktywnej oraz studia reklamy. Oferta usług PR, ze szczególnym podkreśleniem działań e-PR skierowana jest do wszystkich klientów, bez względu na wielkość firmy, branżę oraz zakres działania. Więcej informacji o Spółce można znaleźć na stronie www.yourimage.pl.
Raport EBI.


14 czerwca 2012
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2011 rok (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta).
Raport roczny za 2011 rok (wraz ze sprawozdaniem, opinią oraz raportem biegłego rewidenta)


14 czerwca 2012
W związku z faktem, iż zaudytowany zysk netto Emitenta za rok 2011 jest wyższy o ponad 20% w stosunku do skorygowanej prognozy finansowej przekazanej raportem bieżącym nr 3/2012 z dnia 13 lutego 2012 r., Zarząd Lauren Peso Polska S.A. aktualizuje informację dotyczącą przewidywanych wyników finansowych:
Przedstawiona w raporcie bieżącym prognoza na 2011 rok przewidywała:
- zysk netto w kwocie: -180 tys. PLN

Zgodnie ze stanowiskiem biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdania finansowego, dotyczącym kwalifikacji kosztów pojawia się różnica w porównaniu do wyników finansowych Spółki za 2011 rok prezentowanych w raporcie okresowym za IV kwartał 2011 roku, co skłania Spółkę do dokonania korekty w zakresie wskazanym niniejszym raportem.
W związku z uwzględnieniem sugestii Biegłego Rewidenta prognozowane wyniki finansowe osiągnięte na koniec 2011 r. wynoszą:
Zysk netto: - 89 tys. zł
Raport EBI.


12 czerwca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w dniu 29 maja 2012 r. wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Nauczyciel mentorem zdolnego ucznia", został uznany za poprawny pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej. Tym samym wniosek został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod numerem identyfikacyjnym POKL.09.04.00-06-024/12. Wnioskowana wartość dofinansowania to 255 064 zł brutto.


11 czerwca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania w firmie z branży budowlanej. Wartość podpisanego kontraktu to 10 300,00 zł netto.


4 czerwca 2012
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w treści ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiącego załącznik do Raportu bieżącego EBI nr 11/2012 została błędnie określona wartość nominalna akcji Emitenta.
W załączeniu skorygowana pełna treść ogłoszenia.
Było:
Obowiązująca treść § 3 ust.1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000 zł i dzieli się na:
a. 41.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcję,
b. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
c. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
d. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
e. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Jest:
Obowiązująca treść § 3 ust.1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000 zł i dzieli się na:
a. 41.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcję,
b. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
c. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
d. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
e. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

Raport EBI
Skorygowane Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 29.06.2012.


3 czerwca 2012
W dniach 1-3 czerwca 2012 roku przedstawiciele Spółki Lauren Peso Polska S.A. wzięli udział w dorocznej imprezie inwestorskiej organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W Zakopanem w Hotelu Mercure odbyła się szesnasta edycja konferencji Wall Street.
Czytaj więcej.


30 maja 2012
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2012 r. punktu nr 13 "Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie oraz zmiany statutu Spółki", przekazuje poniżej treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki.
Obowiązująca treść § 3 ust.1 Statutu Spółki:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000 zł i dzieli się na:
a. 41.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcję,
b. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
c. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
d. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
e. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda."

Proponowana treść § 3 ust.1 Statutu Spółki:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000 zł i dzieli się na:
a. 4.100.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcję,
b. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
c. 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
d. 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
e. 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda."
Raport EBI.


30 maja 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2012 o godzinie 11:30 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.


28 maja 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 25 maja br. spółka zależna Your Image S.A. podpisała umowę na uruchomienie kolejnego oddziału franczyzowego firmy. Oddział franczyzowy będzie działał w Poznaniu. Podpisanie umowy franczyzowej stanowi realizację strategii rozwoju Your Image S.A.


23 maja 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi programów komputerowych. Klientem jest firma z branży ubezpieczeniowej. Wartość podpisanej umowy to 19 065,00 zł.


17 maja 2012
Zarząd Spółki informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 625.000 zł do kwoty 665.000 zł, w drodze emisji 4.000.000 akcji serii E.
Raport EBI.


16 maja 2012
Reprezentanci Spółki brali udział w obradach IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który miał miejsce w dniach 14-16 maja br. w Katowicach. Kongres, gromadzący polityków, samorządowców oraz przedsiębiorców jest jedną z największych imprez gospodarczych w tej części Europy. W jego trakcie poruszane są tematy związane z rozwojem gospodarki, nowymi technologiami oraz innowacjami biznesowymi.


14 maja 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 r.
Raport za I kwartał 2012.
Raport EBI.


7 maja 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 4 maja br. została podpisana umowa na przeprowadzenie szkoleń z zakresu negocjacji. Klientem jest wiodąca polska sieć drogerii. Wartość kontraktu wynosi 11 970,00 zł netto.


17 kwietnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa na przeprowadzenie szkoleń z zakresu negocjacji w wiodącym na polskim rynku koncernie farmaceutycznym. Wartość podpisanej umowy to 35 424,00 zł brutto.


16 kwietnia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczyna się okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego Spółki. Zgodnie z komunikatem EBI wydanym w dniu 26 stycznia br. publikacja raportu rocznego nastąpi 14 czerwca 2012 roku.


13 kwietnia 2012
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 pkt 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, iż w dniu 13.04.2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Adriana Tabora - Wiceprezesa Zarządu Emitenta o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Wg informacji zawartych w niniejszym zawiadomieniu:
1. Nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w Spółce Lauren Peso Polska S.A. o co najmniej 1%, poprzez zawarcie umowy darowizny 3.000.000 akcji na okaziciela Spółki Lauren Peso Polska w dniu 12.04.2012 r. Akcje zostały darowane na rzecz siostry pana Adriana Tabora.
2. Przed dokonaniem transakcji Pan Adrian Tabor posiadał 25.527.000 sztuk akcji stanowiących 40,84% dających 46.027.000 głosów na WZA stanowiących 44,47% udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce Lauren Peso Polska S.A.
3. Po dokonaniu transakcji Pan Adrian Tabor posiada 22.527.000 sztuk akcji stanowiących 36,04% dających 43.027.000 głosów na WZA stanowiących 41,57% udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce Lauren Peso Polska S.A.
4. Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki.
5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.
Raport ESPI.


19 marca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu wczorajszym w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostały akcje nowej emisji spółki zależnej Your Image S.A. Tym samym kapitał zakładowy Your Image S.A. wzrósł z 270 000,00 zł do 417 000,00 zł. Podniesienie kapitału zakładowego oraz rejestracja akcji w KRS stanowią kolejny krok do upublicznienia akcji Your Image S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


7 marca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zależna Spółka Your Image otrzymała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.03.03-00-126/11 ("Przygotowanie firmy YOUR IMAGE S.A. do pozyskania inwestorów zewnętrznych o charakterze udziałowym, poprzez zakup usług doradczych"). Tym samym wniosek został przekazany do oceny merytorycznej.
Decyzja PARP stanowi kolejny krok do wprowadzenia spółki zależnej Your Image S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
Raport EBI.


7 marca 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu w dniu 6 marca br. umowy franczyzowej na otwarcie kolejnego oddziału Spółki. Działalność nowego oddziału wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe Spółki w kolejnych latach. Siedziba nowego oddziału będzie mieściła się w Lublinie. Nowa jednostka powstała w miejsce wcześniej istniejącego oddziału franczyzowego. Podpisanie kolejnej umowy franczyzowej jest realizacją strategii rozwoju Spółki zawartej w Dokumencie Informacyjnym. Wartość podpisanej umowy to 50 000,00 zł netto.
Raport EBI.
Korekta raportu EBI.


27 lutego 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na przeprowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji wewnętrznej oraz teambuildingu. Klientem jest jedna z organizacji zrzeszającej przedsiębiorców. Wartość kontraktu to 22 755,00 zł brutto.


24 lutego 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 24.02.2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu "Przygotowanie firmy Lauren Peso Polska S.A. do pozyskania inwestorów zewnętrznych o charakterze udziałowym, poprzez zakup usług doradczych związanych z emisją akcji serii E", przyznając dofinansowanie wysokości 142 000,00 zł. Pierwotna wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 147 500,00 zł.
Raport EBI.


23 lutego 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa na przeprowadzenie szkoleń komercyjnych z zakresu negocjacji i sprzedaży. Klientem jest firma z branży spożywczej. Wartość podpisanej umowy to 7 200,00 zł netto.


13 lutego 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 r.
Raport EBI.
Raport za IV kw. 2011


13 lutego 2012
W związku z faktem, iż niezaudytowany zysk netto Emitenta za rok 2011 jest wyższy o ponad 20% w stosunku do skorygowanej prognozy finansowej przekazanej raportem bieżącym nr 25/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., Zarząd Lauren Peso Polska S.A. aktualizuje informację dotyczącą przewidywanych wyników finansowych:

Przedstawiona w raporcie bieżącym prognoza na 2011 rok przewidywała:
- zysk netto w kwocie: -290 tys. PLN

Aktualny szacunek wyników za 2011 rok przewiduje:
- zysk netto w kwocie: -180 tys. PLN

Szacunek wyniku finansowego znacząco przekraczający prognozy Emitenta jest efektem obniżenia kosztów działalności Spółki, w tym kosztów wynagrodzeń i kosztów usług obcych, wpływu transzy z dotacji unijnej oraz zmiany kwalifikacji części kosztów szkoleń jako wartości niematerialnych i prawnych w czwartym kwartale 2011 r.

Powyższe szacunkowe wyniki finansowe nie podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta, zostały opracowane w oparciu o wyniki Emitenta po czterech kwartałach roku 2011.
Raport EBI.


9 lutego 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisane zostały umowy na przeprowadzenie szkoleń komercyjnych z zakresu sprzedaży i obsługi klienta. Odbiorcami szkoleń będą firmy prowadzące działalność sprzedaży detalicznej. Wartość umów to 8 600,00 zł netto.
Ponadto podpisana została umowa na zaprojektowanie systemu franczyzowego dla dostawcy usług internetowej poczty awizowanej. Wartość podpisanej umowy to 15 000,00 zł netto.


7 lutego 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa ramowa pomiędzy Lauren Peso Polska S.A. a Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. (operator sieci komórkowej Orange w Polsce). Przedmiotem umowy jest określenie trybu składania zamówień na projekty społeczne i szkoleniowe przez PTK Centertel Sp. z o.o.
Jest to kolejna umowa ramowa podpisana ze spółką wchodzącą w skład Grupy TP, dnia 4 stycznia br. zawarta została umowa z Telekomunikacją Polską S.A. Podpisanie umowy jest związane z realizacją strategii rozwoju Lauren Peso Polska S.A., zakładającej zacieśnianie relacji z klientami korporacyjnymi.


7 lutego 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o podpisaniu umowy na przeprowadzenie szkoleń komercyjnych z zakresu komunikacji w firmie z branży elektroniki użytkowej. Wartość podpisanej umowy to 7 000,00 zł netto.


1 lutego 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 01.02.2012 roku została zawiązana spółka KnowBox S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka Lauren Peso Polska objęła 1 000 000 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, o łącznej wartości 100 000 zł, które stanowią 100 % udziałów i głosów w nowozawiązanej spółce.
Nowo powstała spółka KnowBox S.A. będzie zajmowała się dystrybucją oraz organizacją usług szkoleniowych w ramach nowatorskiego systemu KnowBOX™.
Zawiązanie nowej spółki stanowi realizację strategii rozwoju oraz budowy i systematycznego rozszerzania grupy Lauren Peso.
Raport EBI.


26 stycznia 2012
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach:
- za IV kw. 2011 r. - dnia 13 lutego 2012 r.
- za I kw. 2012 r. - dnia 14 maja 2012 r.
- za II kw. 2012 r. - dnia 13 sierpnia 2012 r.
- za III kw. 2012 r. - dnia 12 listopada 2012 r.
Raport roczny za 2011 r. - dnia 14 czerwca 2012 r.
Raport EBI.


24 stycznia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia br. podpisana została umowa na otwarcie placówki minifranczyzowej, której zadaniem będzie wspieranie oddziału franczyzowego firmy we Wrocławiu. Tym samym rozpoczęta została rozbudowa systemu franczyzowego Lauren Peso Polska S.A. o placówki minifranczyzowe, mające za zadanie wspierać istniejące oddziały. Istniejące dotychczas oddziały franczyzowe staną się placówkami masterfranczyzowymi z możliwością udzielania sublicencji poprzez sprzedaż w województwach, na terenie których dotychczas operowały.
Wartość podpisanej umowy to 10 000 zł netto.


4 stycznia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano umowę z Telekomunikacją Polską S.A. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad składania przez TP S.A. zamówień na szkolenia oraz zasad współpracy przy ich realizacji. Umowa ta stanowi niezwykle ważny krok w zacieśnieniu realacji biznesowych między Lauren Peso Polska S.A. a Telekomunikacją Polską S.A., stanowi także dowód na realizację planów Spółki zakładających zdobywanie klientów korporacyjnych, w przyszłości wpłynie zaś na wyniki finansowe Spółki.


2 stycznia 2012
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, że w dniu 30.12.2011 r. Spółka otrzymała pierwszą transzę środków w kwocie 425 000 zł, przyznanych na realizację projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości", w ramach umowy nr. UDA-POKL.08.01.02-24-012/11-00. Jednocześnie Zarząd informuje, że projekt rozpocznie się w planowanym terminie, zgodnie z pierwotnymi założeniami.


Informacje z lat 2009-2011 znajdą Państwo w archiwum.Lauren Peso Polska S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect   Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie   Komisja Nadzoru Finansowego