Kodeks postępowania administracyjnego a COVID 19

Zapraszamy na webinarium „Kodeks postępowania administracyjnego a COVID-19”, które odbędzie się 17 września 2020 r. w godzinach 9:00-14:00. Szczegółowe informacje i zapisy: szkolenia@laurenpeso.pl

webinarium Kodeks postępowania administracyjnego a COVID-19

Najważniejsze zagadnienia:

1. Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.

2. Omówienie najnowszych nowelizacji KPA

3. Najistotniejsze zmiany wprowadzone w związku z pandemią COVID-19   

 

Program szkolenia:

Nowe zasady ogólne postępowania.

Wszczęcie postępowania. Pojęcie stron i uczestników postępowania.

Składanie podań i wniosków. Zaświadczenia.

Doręczenia. Terminy i ich znaczenie.

Wezwanie.

Doręczenie dokumentu elektronicznego.

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony.

Uzupełnianie braków formalnych. Ponaglenia.

Poświadczenie dokumentów przez pracowników urzędu.

Posiedzenie w trybie współdziałania. Rozprawa administracyjna.

Uzupełniające postępowanie wyjaśniające na żądanie strony.

Zasady wydawania decyzji. Zasady wydawania postanowień. Milczące załatwienie sprawy.

Współdziałanie różnych organów.

Decyzja i jej poprawność językowa.

Pouczenie o możliwości zrzeczenia się prawa do odwołania.

Zaskarżanie decyzji i zaskarżanie uzasadnienia.

Nowe zasady zaskarżania decyzji do Sądu Administracyjnego.

Odpowiedzialność urzędnicza.

Administracyjne kary pieniężne. Zwroty kosztów.

Wybrane orzecznictwo problemowe.  

Dyskusja i pytania uczestników.

2020-08-12
aktualnosci zobacz wszystkie
2020-09-18
Szkolenie dla wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia - 20.10.2020 r. godz. 9:00-14:00
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Franczyza jest coraz bardziej popularna, ale czy to dobry sposób na biznes?
wiecej