Szkolenia - Badania marketingowe - Analiza rynku

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z narzędziami badania rynku, istotnymi dla firm, które wprowadzają na rynek nowy produkt, ale również dla tych, których poprzednie działania marketingowe nie przyniosły oczekiwanych efektów. Pokażemy, jak zmierzyć skuteczność kampanii reklamowych, sprawdzić popyt na towary lub usługi oraz poznać preferencje konsumentów. Szkolenie analiza rynkowa kładzie nacisk na praktyczne umiejętności, które pozwolą profesjonalnie przeprowadzać badania, oparte na wiarygodnych i interpretowalnych danych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
szkolenia@laurenpeso.pl

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z rolą badań rynkowych w działaniach marketingowych
 • Wskazanie czynników warunkujących zachowania konsumentów na rynku
 • Przedstawienie metod badania preferencji konsumentów
 • Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia projektu badania, doboru próby badawczej, ustalania metod badania oraz sposobów weryfikacji zebranych danych, analizy, oceny i prezentacji wyników

Metodyka i narzędzia pracy:

Podczas warsztatów stosujemy tylko i wyłącznie sprawdzone oraz skuteczne metody szkoleniowe, które są kwintesencją naszych doświadczeń. Blisko 80 % szkolenia to warsztaty, scenki i gry strategiczne. Nasze WARSZTATY kształtują PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI. Podczas szkolenia wykorzystywane są, między innymi, następujące metody treningowe:

 •  Burza mózgów
 •  Dyskusja
 •  Gra symulacyjna
 •  Studium przypadku
 •  Odgrywanie ról
 •  Interaktywna prezentacja
 •  Akwarium
 •  Ćwiczenia indywidualne i grupowe

Trenerzy prowadzący warsztat to praktycy, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży marketingu i PR, dlatego tak umiejętnie potrafią przekazać posiadaną wiedzę. Dbamy o to, by nasi uczestnicy posiedli jak największą dozę praktycznych umiejętności i czuli się potraktowani poważnie. Dobór trenerów jest dla nas bardzo ważny.

Jeśli nie znaleźliście Państwo na stronie tematu, który Was szczególnie interesuje, prosimy o kontakt. Program zostanie przygotowany specjalnie dla Państwa potrzeb.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
szkolenia@laurenpeso.pl

Powrót

aktualnosci zobacz wszystkie
2020-10-22
Szkolenie ONLINE na żywo DLA FIZJOTERAPEUTÓW I REHABILITANTÓW zgodnie z wytycznymi KIF
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Wymagania psychologiczne, stosunki międzyludzkie, szanse rozwoju - uległy zmianom.
wiecej