Szkolenia Wizerunek firmy - Budowanie wizerunku przedsiębiorstwa

Każde przedsiębiorstwo posiada własny wizerunek, który może stanowić wyłączny wyznacznik wyboru oferty danej firmy przez klienta. Pozytywny obraz organizacji budowany jest głównie przez jakość towaru, reklamę oraz przez samych pracowników, którzy odpowiednio umotywowani, rozpowszechniają dobre zdanie o firmie. Szkolenie skupia się na technikach, które pozwalają kształtować właściwe relacje z otoczeniem oraz kreować pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, produktu czy marki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
szkolenia@laurenpeso.pl

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą z zakresu Public Relations oraz technikami budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa/produktu/marki
 • Nabycie swobody i pewności w dziedzinie Public Relations
 • Uświadomienie uczestnikom znaczenia i możliwości PR
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, również w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych

Metodyka i narzędzia pracy:

Podczas warsztatów stosujemy tylko i wyłącznie sprawdzone oraz skuteczne metody szkoleniowe, które są kwintesencją naszych doświadczeń. Blisko 80 % szkolenia to warsztaty, scenki i gry strategiczne. Nasze WARSZTATY kształtują PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI. Podczas szkolenia wykorzystywane są, między innymi, następujące metody treningowe:

 •  Burza mózgów
 •  Dyskusja
 •  Gra symulacyjna
 •  Studium przypadku
 •  Odgrywanie ról
 •  Interaktywna prezentacja
 •  Akwarium
 •  Ćwiczenia indywidualne i grupowe

Przykładowy program:

1. Public Relations wewnątrz i na zewnątrz firmy

 • Koncepcja PR - jaki wizerunek firmy chcemy przekazywać na zewnątrz i wewnątrz organizacji? Plan komunikacji.
 • Korporacyjny PR, informacja zwrotna, alternatywy dla PR.

2. Skuteczna komunikacja w organizacji oraz w kontaktach z Klientami/Partnerami

 • Dyskusje i gry symulacyjne, diagnozujące bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania.
 • Komunikacja na zewnątrz firmy – co ludzie chcą wiedzieć?

3. Marka i wizerunek – budowanie w oparciu o twórcze techniki

 • Czym jest marka i jak wartościować wizerunek?
 • Narzędzia budowania marki i czynniki decydujące o postrzeganiu marki.
 • Wizerunek czyli co? – skuteczne sposoby dotarcia do Klienta. 

4. Marketing MIX

 • Kompleksowe ujęcie podstawowych narzędzi i technik nowoczesnego marketingu.

5. Konflikty

 • Psychologiczne modele powstawania i rozwoju konfliktu.
 • Spirala konfliktu i sposoby zapobiegania.
 • Koło konfliktu Ch. Moore’a.

6. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w firmie 

 • Metody szacowania i ewaluacji ryzyka.
 • Procedury obsługi ryzyka.

7. Kryzys

 • Sztuka prowadzenia sporów (erystyka) w praktycznym warsztacie metod i technik.
 • Perswazja i skuteczne argumentowanie.

8. PR i komunikacja w kryzysie

 • Jak zachowywać się asertywnie w sytuacjach kryzysowych?

9. Konferencja prasowa – materiały „dla prasy”

 • Jak przygotowywać materiały dla dziennikarzy? Co/kto/jak/dlaczego ma komunikować w trakcie konferencji prasowej?
 • Informacje i newsy.
 • Notatka do prasy. Prasówka.

10. Mówienie do kamery – prezentacja i autoprezentacja

 • Praktyczny warsztat technik prezentacji i autoprezentacji z wykorzystaniem kamery. Analiza sytuacyjna.

11. Sytuacje stresowe

 • Sposoby radzenia sobie ze stresem. Najgroźniejsze stresory. Metody projekcyjne w kontrolowaniu własnego stresu. Inteligencja emocjonalna.

12. Kreatywność w PR i Marketingu

 • Warsztat - jak z „krwawego” (czerwonego) oceanu stworzyć przyjazne środowisko pracy na konkurencyjnym rynku? Strategia błękitnego oceanu (blue ocean strategy).

13. Savoir-vivre w relacjach z Klientami/Partnerami/Mediami

 • Dobre maniery w kontaktach z mediami i nie tylko.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy poprawią oraz nabędą umiejętności:

 • Skutecznego budowania pozytywnego wizerunku firmy oraz kształtowania prawidłowej polityki informacyjnej
 • Wykorzystywania w praktyce narzędzi kształtujących wizerunek firmy
 • Wdrażania standardów komunikacji wewnętrznej
 • Nawiązywania i utrzymywania pozytywnych kontaktów z mediami
 • Skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych
 • Efektownej prezentacji i autoprezentacji
 • Zachowania się zgodnie z zasadami savoir-vivre, w kontaktach biznesowych

Trenerzy prowadzący warsztat to praktycy, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży marketingu i PR, dlatego tak umiejętnie potrafią przekazać posiadaną wiedzę. Dbamy o to, by nasi uczestnicy posiedli jak największą dozę praktycznych umiejętności i czuli się potraktowani poważnie. Dobór trenerów jest dla nas bardzo ważny.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
szkolenia@laurenpeso.pl

Powrót

aktualnosci zobacz wszystkie
2020-10-22
Szkolenie ONLINE na żywo DLA FIZJOTERAPEUTÓW I REHABILITANTÓW zgodnie z wytycznymi KIF
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Wymagania psychologiczne, stosunki międzyludzkie, szanse rozwoju - uległy zmianom.
wiecej