Tematyka i terminy szkoleń otwartych


Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

 Delegowanie zadań i uprawnień służy zarówno poprawie organizacji pracy, jak również jest skutecznym narzędziem zwiększenia zaangażowania pracowników. Szkolenie pomoże Ci połączyć wiedzę z zakresu procesu delegowania, z umiejętnością świadomego pracowania na motywacji i potrzebach Twoich ludzi. Z jednej strony umiejętności te „odciążą” Cię, pozwalając skupić się na działaniach zarządczych, a z drugiej – pomogą zarządzać rozwojem pracowników i zespołów.

Czytaj więcej


Meeting menedżerski

Meeting menedżerski

 Trening kompetencji managerskich to trzydniowe szkolenie poświęcone treningowi kompetencji skutecznego menedżera. Najważniejszym zadaniem, stojącym przed menedżerem w nowoczesnej organizacji, jest umiejętne kierowanie i zarządzanie personelem. Menedżer musi posiąść szereg umiejętności interpersonalnych, aby mógł sprostać temu zadaniu. Szkolenie kładzie nacisk na kompetencje osobiste, skuteczne motywowanie pracowników, zarządzanie sobą w czasie oraz prawidłowe delegowanie zadań.

Czytaj więcej


Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym

Z pojęciem pokolenia spotykamy się coraz częściej w kontekście zarządzania. Jest to termin kluczowy z punktu widzenia rozwoju firmy i zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia. Przyjęło się uznawać, że pokolenie to grupa społeczna, którą charakteryzują określone wzorce zachowań i określone podejście do rzeczywistości, a także do pracy. Szkolenie ma na celu wskazać rozwiązania i techniki wykorzystywania tych różnić by zwiększać wydajność organizacji, tworzyć optymalne środowisko pracy dla ludzi z różnych pokoleń i świadomie zarządzać międzypokoleniowym potencjałem zespołu.

 

Czytaj więcej


Szkolenia biznesowe: Negocjacje kupieckie

Negocjacje handlowe

 Nowoczesna firma musi inwestować nie tylko w rozwój technologii i optymalizację procesów produkcji . Istotnym elementem racjonalizacji wydatków jest zapewnienie przedsiębiorstwu profesjonalnej organizacji w kontaktach z dostawcami. Oferowane szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów zaopatrzenia oraz osób odpowiedzialnych za aprowizację. Uczestnicy nabędą umiejętności negocjacyjnych niezbędnych w budowaniu relacji z kontrahentami.

Czytaj więcej

aktualnosci zobacz wszystkie
2019-09-05
Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników 15.11.2019 w Katowicach oraz na bardzo Ciekawe i na czasie szkolenie Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym 22.11.2019 w Katowicach.
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
czyli jak wykorzystać sport dla integracji pracowników
wiecej