Tematyka szkoleń prawnych


Prawo medyczne

Prawo medyczne

Szkolenia z zakresu prawa medycznego adresowane są do szerokiego grona jednostek sektora medycznego z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, NFZ, osób zarządzających podmiotami leczniczymi czy personelu medycznego. Celem szkoleń jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat nowelizacji ustaw o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Czytaj więcej

 


Praca

Prawo pracy

Proponowane szkolenia adresowane są zarówno do osób, które rozpoczynają pracę w działach personalnych, jak i do praktyków, pragnących uaktualnić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy. Tematyka szkoleń obejmuje zasady planowania czasu pracy i urlopów pracowniczych, politykę społeczną z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zarządzanie dokumentacją kadrową. Warsztaty prowadzą najwyższej klasy specjaliści – praktycy z zakresu prawa pracy.

Czytaj więcej

 


Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Szkolenia dotyczą ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. Ich celem jest nabycie przez uczestników umiejętności przeprowadzania zamówień publicznych. Oferta obejmuje przygotowanie się do przetargów i ich skuteczne prowadzenie oraz aktualną procedurę zamówień publicznych, również w kontekście prawa unijnego. Szkolenia skierowane są do osób, które zajmują się zamówieniami publicznymi w firmach, do członków komisji przetargowych, zarządu i kadry menedżerskiej, działów administracji i księgowości oraz audytorów.

Czytaj więcej

 


Prawo: Prawo spółek

Spółki

Celem szkoleń z poniższej kategorii, jest przekazanie uczestnikom profesjonalnej wiedzy z zakresu prawa handlowego, a przede wszystkim – z prawa spółek (osobowych, kapitałowych oraz przekształceń podmiotowych), a zwłaszcza wykorzystania przedstawionych zagadnień w praktyce. Informacje prezentowane są w sposób jasny i przystępny oraz poparte przykładami. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener z dziedziny prawa handlowego.

Czytaj więcej

 


Aspekty prawne i podatkowe umów gospodarczych

Aspekty prawne i podatkowe umów gospodarczych

Każda zawierana umowa to czynność prawna, co pociąga za sobą szereg konsekwencji. Zasadniczym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami zawierania umów i formułowaniem ich treści, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, a także z metodami zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać sens i znaczenie umów, zwłaszcza w obrocie gospodarczym..

Czytaj więcej

 

Powrót

aktualnosci zobacz wszystkie
2020-08-12
Zapraszamy na webinarium „Kodeks postępowania administracyjnego a COVID-19”, które odbędzie się 17 września 2020 r. w godzinach 9:00-14:00.
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Wymagania psychologiczne, stosunki międzyludzkie, szanse rozwoju - uległy zmianom.
wiecej