Motywacyjnie. Sprawniej – do przodu

W czasach kryzysu szczególnie ważne stało się pytanie, co zrobić, by skutecznie zmobilizować posiadany w przedsiębiorstwie potencjał. Ekonomiczne analizy dały jasny sygnał, że można zwiększyć rozwojową dynamikę organizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów – wystarczy wdrożyć nowe strategie funkcjonalne, w odmienny sposób dysponujące energią firmy.

Nowy artykuł w bazie wiedzy szkoleniowej Lauren Peso Polska S.A.Niektóre metodologie modyfikacji pracy przedsiębiorstwa pozwalają poprawić jakość działania w sposób wręcz nieprawdopodobny. To tym dziwniejsze, że stosowane zazwyczaj środki są zadziwiająco proste. Ot - chociażby najbardziej elementarne sposoby motywacji pracowników. Być może w epoce, gdy biznesowe procesy zdają się wywierać presję dalece przekraczającą perspektywę jednostki, zapomnieliśmy, jak ważny w każdym działaniu jest czynnik ludzki?

Okazuje się, że często wystarczy zwykła pochwała, skierowana do pracownika, by poczuł się on zadowolony – i z dużo większą pasją angażował się w swoje obowiązki. A przecież możliwości motywacyjne są niemal niewyczerpane. Właśnie z tego powodu specjaliści z zakresu HR w ostatnim czasie tak dużą wagę przykładają właśnie do wtórnej dynamizacji wykonywanej w przedsiębiorstwie pracy. Często dopiero wprowadzenie dobrej polityki motywacyjnej sprawia, że budzą się drzemiące w pracowniku talenty. Ludzka psychika może biegać po bardzo rozmaitych ścieżkach. Nawet najzdolniejszym zdarza się, że nie ufają swoim siłom, nawet doskonale przygotowani do pełnienia danej funkcji bywają nieśmiali i pozbawieni wiary w osiągnięcie sukcesu. Kwestią odpowiednio przygotowanego planu motywacyjnego jest dotarcie do każdego z osobna i taka integracyjna działania, by uzyskać kompleksowe efekty finalne. Opinie pracodawców, którzy zainwestowali w narzędzia HR mobilizujące podwładnych, z reguły są podobne, bo przecież „nie ma lepszego sposobu, na przyspieszenie wewnętrznej efektywności przedsiębiorstwa”. Motywacja jest tym lepszym rozwiązaniem, że zadowolenie jest zazwyczaj dwustronne. U odpowiednio zmotywowanego pracownika rośnie poczucie własnej wartości, co przekłada się nie tylko na jakość wykonanej pracy, ale także na jego dobre samopoczucie.

Podstawowe środki motywacji – takie jak premie finansowe – nigdy chyba nie odejdą do lamusa. Nie ma też czemu się dziwić. Zasadniczą motywacją ludzkiej pracy jest pieniądz, a możliwość powiększenia wypłaty jest świetnym sposobem, by skłonić pracownika do bardziej intensywnego wykorzystania posiadanych uzdolnień. W kontekście wcześniejszych stwierdzeń łatwo jednak zauważyć, że premie finansowe przestają wystarczać. Dobrze przygotowany plan motywacyjny korzysta nie tylko z nagród – ale przede wszystkim pozwala pracownikowi lepiej spożytkować swoje atuty. Eksperci z zakresu HR nie mają wątpliwości: właściwie opracowana polityka motywacyjna skłania jednostkę do rozwoju, pozwala zaktywizować posiadane talenty, daje do ręki narzędzia, pozwalające na wykorzystanie swojego potencjału i uzgodnienie go ze strukturalnymi potrzebami przedsiębiorstwa. Premia jest wyłącznie finałem tego procesu. W wypadku najlepiej przygotowanych kampanii - mniej istotnym (i mniej inspirującym), niż sama ścieżka, do niej prowadząca.

Potrzeba fuzji przynajmniej dwóch perspektyw – psychologicznej i ekonomicznej – by dobrze przygotować szereg działań motywacyjnych. Z jednej strony należy przeprowadzić precyzyjną analizę modelu funkcjonalnego przedsiębiorstwa, z drugiej: znaleźć rozwiązania, pozwalające mobilizować osoby, tworzące tę całość. Właściwa ocena celów do realizacji pozwala wybrać dopasowane narzędzia motywacyjne. Mogą nimi być, klasycznie, pieniądze – ale przecież także innego typu gratyfikacje, jak wycieczki, udziały w kursach i szkoleniach, podwyższenie statusu zawodowego... często premie finansowe są fatalnym wyborem, prowadzącym do stagnacji pracownika i niechęci wobec nowych zadań, wymagających dodatkowej pasji oraz inspirujących pomysłów. Nagroda może inspirować pracownika – zachęcając do zaangażowania oraz podwyższania kompetencji. Właśnie dlatego trudno z góry odpowiedzieć na pytanie, jaki rodzaj premii sprawdzi się najlepiej: zbyt dużo zależy od preferencji konkretnego pracownika, od kontekstu przedsiębiorstwa – i od celów, stojących przed organizacją w danym momencie.

Warto wykorzystać nowoczesne narzędzia HR, żeby lepiej wykorzystać całą energię, tkwiącą w pracownikach. Zdarzają się sytuacje, że właściciele przedsiębiorstwa topią olbrzymie fundusze w usprawnianiu pracy firmy – osiągając wciąż mizerne efekty. Nić dziwnego. Już na początku pisaliśmy przecież, że podstawą działania przedsiębiorstwa – nawet w epoce Internetu – jest pracownik. Właśnie z tego powodu tak kluczowe jest, by potrafić go zmotywować.

aktualnosci zobacz wszystkie
2020-08-12
Zapraszamy na webinarium „Kodeks postępowania administracyjnego a COVID-19”, które odbędzie się 17 września 2020 r. w godzinach 9:00-14:00.
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Wymagania psychologiczne, stosunki międzyludzkie, szanse rozwoju - uległy zmianom.
wiecej