Rozważnie planować przyszłość

Od dłuższego już czasu pokutuje opinia, że wszystkie przedsiębiorstwa wraz z końcem roku powinny przygotować szczegółowy budżet na kolejne 12 miesięcy. Co gorsza, zarządzający nawet sporymi spółkami często podzielają ten pogląd, niepomni, że rynek w ostatnim czasie przeszedł cały szereg transformacji, które wprost wymuszają na przedsiębiorstwach rosnącą elastyczność.

Rozważne planowanie potrzeb szkoleniowych jest kluczem do sukcesu firmy - nowy artykuł Lauren Peso Polska S.A.W epoce błyskawicznej komunikacji, gdy ledwo co otrzymana informacja może wymagać natychmiastowej reakcji, często skutkującej długofalowymi efektami, trudno twardo trzymać się założonej na kilka miesięcy wcześniej koncepcji. Co zatem charakteryzuje efektywną firmę? Czy rzeczywiście należy rezygnować z dalekosiężnych planów i skupić się na realizacji bieżących zadań? I – nade wszystko - jak w takich okolicznościach wygląda sprawa inwestycji w kapitał ludzki?

Adrian Tabor, Prezes Zarządu spółki Lauren Peso Polska, twierdzi, że w nowych warunkach trzeba zdobyć się na sporą szerokość perspektywy, by znaleźć kompromis pomiędzy skrojonymi na szeroką skalę planami działania – a doraźnymi potrzebami przedsiębiorstwa. Okazuje się, że nawet obecnie nie można zrezygnować z długoterminowych strategii rozwojowych, ale trzeba być zawsze gotowym na korektę przygotowanego planu. W praktyce dobrze sprawdzają się określone zawczasu terminy kontrolne, pozwalające na ocenę dotychczasowych osiągnięć przedsiębiorstwa i ewentualną poprawę obranego kursu. Należy jednak wyjątkowo starannie rozdzielić dwie perspektywy.

Z jednej strony ważne jest, by zasadnicze ramy funkcjonowania przedsiębiorstwa pozostały stałe, niezależnie od przejściowych warunków. Z drugiej, drobne korekty są niezbędne na każdym kroku. „Długookresowe strategie działania oczywiście sprawdzają się w praktyce i przekładają się na rezultaty osiągane przez firmę – ale kluczowe jest, by wypracowane wcześniej rozwiązania mogły być stale korygowane. Ważnie jest również, by konsekwentnie realizować założone cele, niezależnie od przejściowej koniunktury” - mówi Adrian Tabor. Skuteczne prowadzenie przedsiębiorstwa staje się więc nade wszystko kwestią odpowiedniej równowagi. Nie wystarczy już chyba zapoznać się z teoretycznymi aspektami funkcjonowania organizacji – należy wzbogacić ja osobistym wyczuciem, płynącym głównie z doświadczenia w branży.

Rozważne planowanie potrzeb szkoleniowych jest kluczem do sukcesu firmy - nowy artykuł Lauren Peso Polska S.A.Co zatem z wydatkami, które z reguły planowane były właśnie sporo wcześniej, jak chociażby szkolenia kadrowe? Nie przez przypadek zresztą poruszamy właśnie tematykę szkoleń. W czasach rosnących wymogów konkurencji rynkowej odpowiednio wykwalifikowana kadra staje się warunkiem, pozwalającym na zwiększenie funkcjonalnej elastyczności przedsiębiorstwa – ale, z drugiej strony, kiedy kształcić kadrę, jeśli wciąż zmieniają się warunki pracy, oraz na który właściwie kierunek rozwoju postawić, gdy sytuacja z dnia na dzień może obrócić się o 180 stopni? W tym miejscu po raz kolejny decydować musi doświadczenie - oraz umiejętność odpowiedniego odczytania bieżących tendencji rozwojowych. Coraz częściej rywalizacja rynkowa stawia kierownictwo przedsiębiorstwa przed naglącą koniecznością dokształcania swoich pracowników. Adrian Tabor twierdzi jasno, że obecnie „zapotrzebowanie na szkolenia jest cały czas, i w wielu wypadkach następują korekty działań oraz przesunięcia budżetowe. Coraz częściej pojawia się zapotrzebowanie na konkretne szkolenie, z wymogiem natychmiastowej realizacji. Nierzadko w trakcie finalizowania zadań rodzą się potrzeby, które trudno było przewidzieć przy projektowaniu budżetu”. To więc jeden z przypadków, dzięki którym najjaskrawiej widać, że planowanie wszelkich działań z rocznym wyprzedzeniem zwyczajnie się nie sprawdza.

Oczywiście, niektóre szkolenia można włączyć do rocznego budżetu – ale tylko te, których przeprowadzenie będzie konieczne tak czy inaczej, niezależnie od pojawiających się tendencji. Nowoczesne przedsiębiorstwo musi być otwarte na każdą zmianę. Gotowość zarządu do podjęcia coraz to kolejnych wyzwań, nawet, jeśli wymagają szeregu dodatkowych zabiegów przygotowujących (jak chociażby odpowiedni zestaw szkoleń), sprzyja zarówno zwiększaniu się konkurencyjności przedsiębiorstwa – jak i stałemu poszerzaniu jego oferty.

Co więc doradzić biznesmenom, borykającym się z płynnymi wymaganiami współczesnej przestrzeni rynkowej? Przede wszystkim, żeby od początku uwierzyli w założenia, rządzące daną firmą. Ramy, na których można osadzić bieżące działania, muszą być sztywne. Nie sposób co chwila zmieniać wytycznych, rządzących dalszymi postępami przedsiębiorstwa. Otwarcie się na nowe możliwości jest jednak niemal równie ważne. „Zawsze jest czas na szkolenia”, mówi wiceprezes Lauren Peso Polska S.A.. Obserwacje wskazują, że właśnie przedsiębiorstwa umiejętnie łączące stabilność przyjętych fundamentów wraz z permanentną gotowością do zwiększania swoich kwalifikacji, wychodzą cało z zawirowań na rynku. Nie można już zaplanować działań na całych rok – ale przecież wciąż należy to robić. Nawet jeśli tylko po to, żeby później mieć co korygować.
aktualnosci zobacz wszystkie
2020-08-12
Zapraszamy na webinarium „Kodeks postępowania administracyjnego a COVID-19”, które odbędzie się 17 września 2020 r. w godzinach 9:00-14:00.
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Wymagania psychologiczne, stosunki międzyludzkie, szanse rozwoju - uległy zmianom.
wiecej