Szkolenie - Motywacja pracowników

Mogłoby się wydawać , że satysfakcjonująca praca wiąże się wyłącznie z atrakcyjnym wynagrodzeniem. Bodźce finansowe, choć istotne, są jednak krótkotrwałymi motywatorami. Oferowane szkolenie wskaże uczestnikom różnorodne narzędzia motywowania pracowników do wykonywania delegowanych zadań oraz pomoże im stworzyć optymalne warunki w swoim otoczeniu biznesowym. Celem jest wywołanie u ludzi maksimum zaangażowania oraz pełne wykorzystanie ich potencjału. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 02 37
szkolenia@laurenpeso.pl

„Potrzebuję kogoś, kto zmusi mnie do osiągnięcia tego, do czego jestem zdolny."

/Ralph Waldo Emerson/

Cele szkolenia:

 • zdobycie wiedzy z zakresu mechanizmów i narzędzi motywacji
 • nabycie umiejętności udzielania pracownikom informacji zwrotnej w sposób motywujący
 • poprawa techniki motywującego delegowania zadań
 • wyeliminowanie błędów i nabycie zdolności przezwyciężania trudności podczas motywowania zespołu
 • nabycie umiejętności opracowywania systemu motywacyjnego, dopasowanego do swoich realiów biznesowych

Metodyka i narzędzia pracy:

Podczas warsztatów stosujemy tylko i wyłącznie sprawdzone oraz skuteczne metody szkoleniowe, które są kwintesencją naszych długoletnich doświadczeń. Blisko 80 % szkolenia to warsztaty, scenki i gry strategiczne. Nasze WARSZTATY kształtują PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI. Podczas szkolenia wykorzystywane są, między innymi, następujące metody treningowe:

 •  Burza mózgów
 •  Dyskusja
 •  Gra symulacyjna
 •  Studium przypadku
 •  Odgrywanie ról
 •  Interaktywna prezentacja
 •  Akwarium
 •  Ćwiczenia indywidualne i grupowe

Przykładowy program:

1. Niezbędna wiedza o motywacji

 • Przegląd przez trzy sposoby spojrzenia na motywację:
  • Teoria treści (Teoria Potrzeb Maslowa, Dwuczynnikowa Teoria Motywacji Herzberga,  Teoria Osiągnięcia Atkinsona, Teoria Zachowań Przedsiębiorczych McClellanda, Teoria Pracy McGregora)
  • teoria procesu (Teoria Oczekiwań Wartości Vrooma, Teoria Popędu Hulla)
  • teoria wzmocnienia (Teoria Motywacji Zachowań Skinnera)
 • Przedstawienie porównawcze z odniesieniem do licznych przykładów skuteczności zastosowania

2. Odkrywanie i stosowanie indywidualnych motywacji każdego pracownika

 • Kotwice kariery, jako narzędzie do wzbudzania entuzjazmu i zaangażowania
 • Indywidualne strategie motywacyjne: dążenie i unikanie
 • Efekt Pigmaliona, czyli praktyczne działanie samospełniającej się przepowiedni
 • Wykorzystanie pytań w samodzielnym dochodzeniu do rozwiązań pracowników

3. Prowadzenie zebrań i spotkań

 • Przemawianie w sposób inspirujący
 • Wykorzystanie metaprogramów, języka perswazji i technik wywierania wpływu w zwiększaniu skuteczności komunikatów i wpływaniu na postawy i zachowania podwładnych 

4. Inne narzędzia motywacji

 • Właściwe określanie celów
 • Argumentowanie w odniesieniu do kotwic kariery i indywidualnych strategii motywacyjnych
 • Wzmocnienia poprzez wykorzystanie metafor i analogii
 • Sposoby udzielania informacji zwrotnych, nagradzania i karania
 • Wykorzystanie delegowania do motywowania i zmiany postaw pracownika

5. Największe błędy menedżerskie

 • Analiza własnych postaw na bazie licznych przykładów działań menedżerów z Polski i rynku międzynarodowego
 • Poznanie najlepszych praktyk i osiągnięć w dziedzinie motywacji pozafinansowej oraz dostosowanie ich do specyfiki własnego zespołu i organizacji
 • Odkrycie motywacji własnych zachowań i decyzji oraz zrozumienie zachowań i dążeń pracowników
 • Nauczenie się i wykorzystanie codziennych zadań menedżerskich do sterowania zachowaniami pracowników i kierunkowania ich wewnętrznej motywacji w firmach polskich i międzynarodowych

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy poprawią oraz nabędą umiejętności:

 • skutecznej komunikacji z pracownikami
 • właściwego doboru i stosowania narzędzi motywacyjnych w indywidualnym podejściu do każdego pracownika
 • prawidłowej identyfikacji potrzeb personelu
 • kształtowania optymalnej atmosfery w firmie
 • wzbudzania w pracownikach lojalności i przywiązania

Trenerzy prowadzący warsztat, to praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowników. Praca jest ich największą pasją, dlatego tak umiejętnie potrafią przekazać posiadaną wiedzę. Dbamy o to, by nasi uczestnicy posiedli jak największą dozę praktycznych umiejętności i czuli się potraktowani poważnie. Dobór trenerów jest dla nas bardzo ważny.

Jeśli nie znaleźliście Państwo na stronie tematu, który Was szczególnie interesuje, prosimy o kontakt. Program zostanie przygotowany specjalnie dla Państwa potrzeb.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 02 37
szkolenia@laurenpeso.pl

Powrót

aktualnosci zobacz wszystkie
2018-05-30
Twoi pracownicy nie znają jeszcze nowych wymogów ustawy o ochronie danych osobowych?
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Czy wszystkie przedsiębiorstwa wraz z końcem roku powinny przygotować szczegółowy budżet ?
wiecej