Badania satysfakcji Klienta - Lauren Peso Polska S.A.

Badania satysfakcji Klienta

Satysfakcja naszych Klientów jest jedynym sposobem osiągnięcia trwałej przewagi nad konkurencją, bo przecież pozyskany Klient nie jest tym samym, co klient utrzymany. Należy również pamiętać, iż dostępność do usług oraz technologii jest dziś powszechna i z pewnością będzie rosła. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 795 017 607
hr@laurenpeso.pl

Biorąc pod uwagę uwarunkowania współczesnego rynku, należy pamiętać, iż w nowoczesnych relacjach biznesowych korzyści materialne nie są jedynym i najważniejszym wyznacznikiem lojalności Klientów. Coraz więcej konsumentów ceni sobie czynniki emocjonalne, jakie towarzyszą obsłudze. Spora liczba tzw. Klientów niezadowolonych nie odchodzi z powodu ceny, a właśnie ze względu na bodźce pozafinansowe.

Dzięki badaniom przeprowadzonym przez naszych ekspertów, nasi Partnerzy dowiadują się nie tylko tego, czy ich Klienci są zadowoleni czy też nie, ale także otrzymują kompleksową informację dotyczącą czynników wpływających na powstawanie negatywnych, bądź pozytywnych opinii. Dopiero takie informacje pomagają w przewidywaniu wystąpienia decyzji o zakupie proponowanej usługi lub produktu, bądź też o podjęciu współpracy. Decyzja taka jest zazwyczaj wieloetapowa, uwarunkowana różnymi motywacjami i wrażliwością, zarówno ekonomiczną, jak i subiektywną.

Kompleksowo przeprowadzone badania satysfakcji dostarczają odpowiednich danych, pozwalających poznać preferencje i oczekiwania konsumentów oraz sposób w jaki postrzegają oni firmę. Ponadto uświadamiają nam mocne i słabe strony obsługi, dzięki czemu jesteśmy zdolni zweryfikować swą dotychczasową pracę i dążyć do wypracowania jak największego profesjonalizmu usług.

Niewiedza w tym zakresie może być brzemienna w skutkach. Tracimy bowiem konkretnego klienta oraz ryzykujemy ogólne pogorszenie wizerunku. Niezadowolony Klient jest zwykle skłonny do wyrażania swoich negatywnych emocji, przez co zraża do naszej firmy potencjalnych kontrahentów.

Doceniając wartość badań nad satysfakcją konsumentów, jak również chcąc wprowadzić to narzędzie w naszej działalności, poznają Państwo czynniki wpływające na pozytywny i negatywny poziom satysfakcji Klienta, a także ich oczekiwania oraz istotne elementy obsługi. Badania przeprowadzane są pod kątem ilościowym i jakościowym. Wyniki zarejestrowane w próbie stanowią podstawę do formułowania odpowiedzi na pytania badawcze postawione w danym projekcie.

Niewielu Klientów jest na tyle otwartych, by jasno precyzować swoje opinie na temat swoich usługodawców. Jak wiadomo, tylko nieliczni z tych niezadowolonych decydują się na zgłaszanie reklamacji. Jak twierdzi się w świecie handlu, klient niezadowolony podzieli się swoją negatywną opinią z 10 innymi osobami, zadowolony, jedynie z trzema. Inną konsekwencją, z jaką należy się liczyć, jest także przejście klienta do konkurencji i konieczność pozyskania nowego kontrahenta.

Należy zatem szczególnie skupić się na dokładnej analizie obszarów, które warto poprawić, aby klientów nieusatysfakcjonowanych było jak najmniej oraz podkreślić te, którymi można się pochwalić. Istotne jest nie tylko wskazanie obszarów, ale także nadanie im rang i wskaźników istotności dla jak największej dokładności informacji zwrotnej.

W tym celu analizowane są wszelkie potencjalne czynniki warunkujące nastawienie Klienta. Mogą to być: ogólny wizerunek firmy, proponowane produkty, jasność procedur, standardy obsługi, jakość oferty.

Badania proponowane przez naszą firmę przeprowadzane są w różnych formach uzależnionych od: specyfiki funkcjonowania danej firmy, warunków, w jakich działa, od branży, grupy klientów dedykowanej do badania (ilość, rozproszenie), rodzajów oferowanych produktów lub usług, celów badania- problemów badawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 795 017 607
hr@laurenpeso.pl
hr strefa wiedzy zobacz wszystkie
„Jeśli robisz to co zawsze robiłeś, dostaniesz w zamian to, co zawsze dostajesz”- Henry Ford.
wiecej
Choć minęło ponad 30 lat od czasów, gdy nasza gospodarka uległa transformacji otwierając się na kapitalizm, do dziś w niektórych firmach możemy spotkać przestarzały
wiecej