Szkolenia opisy stanowisk pracy - Charakterystyka i Warunki pracy

Opisy stanowisk tworzone przez naszych specjalistów, zawierają w sobie komponenty zadaniowe, dokładnie określające obszar prac i odpowiedzialności na danym stanowisku. Każdy opis składa się z charakterystyki pracy, jej warunków, jak również wymagań pracodawcy.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 795 017 607
hr@laurenpeso.pl


Dzięki opisom firma dostaje podstawę do budowania siły swojej organizacji. Na ich podstawie ustala się kompetencje, wartościuje stanowiska, tworzy ścieżki kariery i oceny pracownicze. W dalszej perspektywie badane też mogą być nastroje pracownicze, co stanowi wartościową informację zwrotną dla zarządu. Opis stanowi również podstawę doboru i rekrutacji nowych pracowników oraz systemu zarządzania kadrami. Tego typu diagnoza jest podstawą do wyznaczenia kierunków rozwoju zasobów ludzkich w organizacji.

Odpowiednio przygotowany opis stanowiska jest znacznym ułatwieniem zarówno dla pracowników, jak i przełożonych. Można wówczas uniknąć sprzeczności, czy nakładania się pracy oraz odciążyć kierownictwo od niektórych czynności. Praktyka opisywania stanowisk jest w pewien sposób powiązana z systemem ocen pracowniczych, ponieważ opis umożliwia wartościowanie zadań przeznaczonych do realizacji oraz dokonanie oceny miejsca pracy. Tym samym pozwala on na opracowanie poprawnego systemu wynagrodzeń.

Dużą korzyścią jest w tym przypadku znaczne zwiększenie efektywności pracy, po pierwsze poprzez specyfikację celów dla poszczególnych stanowisk pracy, po drugie przez umotywowanie pracownika, któremu opis stanowiska stwarza możliwość dokładniejszego zrozumienia znaczenia własnego wkładu w działalność firmy, co daje większą szansę samorealizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 795 017 607
hr@laurenpeso.pl
hr strefa wiedzy zobacz wszystkie
Automotywacja i motywacja w warunkach pracy zdalnej oraz Zarządzanie zespołem zdalnym.
wiecej
Kilka rad jak przezwyciężyć stres i dlaczego... nie zawsze warto z nim walczyć
wiecej