HR Usługi Outplacement - Zwolnienia pracowników a Rynek pracy

Zapewnienie pomocy i wsparcia dla nich procentuje w dwójnasób – stanowi podziękowanie za wytężona pracę na rzecz pracodawcy, ale także pozwala na budowę pozytywnego wizerunku klienta, który znajduje odzwierciedlenie w pozycji na rynku pracy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
hr@laurenpeso.pl

Zmieniająca się sytuacja na rynku bardzo często zmusza do zwolnień. Powodem jest zwykle postęp  technologiczny, którego naturalną konsekwencją jest zastąpienie pracy ludzkiej tańszą i wydajniejszą pracą odpowiednich urządzeń. Bywa, że sama firma musi przejść restrukturyzację czy potocznie mówiąc "obciąć koszty", co w większości przypadków łączy się właśnie ze zwolnieniami. Mimo tego, że kierownictwo firmy nie ponosi za nie bezpośredniej odpowiedzialności, ma obowiązek doprowadzić je do końca.

Coraz więcej firm zaczyna zdawać sobie sprawę, jak ważne jest umiejętne przeprowadzenie tego procesu. Zmieniająca się kultura Zarządzania Zasobami Ludzkimi narzuca niejako obowiązek szczególnego dbania o pracownika, nie tylko czynnego, ale także tego zwalnianego. Część personelu przecież zostaje na swoich stanowiskach, więc nieodpowiednie przeprowadzenie zwolnień może doprowadzić do spadku zaufania do firmy, co wiąże się pogorszeniem relacji, zaburzeniem komunikacji wewnątrz firmy i ostatecznie osłabieniem zaangażowania pracowników.

HR Outplacement jest usługą z dziedziny HR, za którą odpowiada były pracodawca. Z psychologicznego punktu widzenia outplacement rozumie się jako rodzaj terapii pomagającej odnaleźć się po utracie pracy. Kładzie nacisk na wyrwanie zwolnionej osoby z potencjalnej depresji, odzyskanie wiary w siebie i podwyższenie samooceny. Oprócz tego ważne jest, by pomóc byłemu pracownikowi odnaleźć się na rynku pracy. Dlatego osoby objęte usługą outplacement uczestniczą w szkoleniach oraz korzystają z porad specjalistów, którzy  pomagają przeanalizować dotychczasową karierę, ale również – poprzez uświadomienie zwolnionej osobie jej potencjału i kompetencji – wytyczyć ścieżkę nowej.

Lauren Peso Polska S.A. dysponuje najlepszymi zasobami, metodami i technologią, zapewniającymi optymalne rozwiązania w przebiegu procesu outplacementu - gwarantujemy kompleksową opiekę dla zwalnianych pracowników od porady psychologa po przygotowanie do nowych wyzwań na polu zawodowym oraz pomoc w znalezieniu nowej pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
hr@laurenpeso.pl
hr strefa wiedzy zobacz wszystkie
Automotywacja i motywacja w warunkach pracy zdalnej oraz Zarządzanie zespołem zdalnym.
wiecej
Kilka rad jak przezwyciężyć stres i dlaczego... nie zawsze warto z nim walczyć
wiecej