Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
hr@laurenpeso.pl

Proces rekrutacji w wydaniu Lauren Peso Polska nie opiera się jedynie na wyszukaniu najlepszych kandydatów. Często jest on związany także z wdrożeniem nowego pracownika, wskazaniem skutecznej ścieżki jego rozwoju, a nawet modyfikacją struktur i zmianami w organizacji firmy. W takich działaniach swoim doświadczeniem i wiedzą służą nasi profesjonalni eksperci.

Wiemy, iż największy potencjał i siłę każdej organizacji stanowią tworzący ją ludzie. Pracodawcy i menedżerowie, chcąc stworzyć profesjonalny i zaangażowany zespół, robią wszystko, by wybrać najlepszych - My wiemy jak to zrobić.

Rekrutacja jest jednym z pierwszych etapów, składających się na efektywne Zarządzania Zasobami Ludzkimi i oznacza wszelkie działania, zorientowane na znalezienie odpowiedniej liczby kandydatów, spośród których później dokonuje się selekcji. Proces rozpoczyna się od wnikliwej analizy potrzeb danej organizacji oraz jej ilościowych i jakościowych niedoborów. Następnie, poprzez ogłoszenia, informuje się potencjalnych kandydatów o warunkach zatrudnienia w firmie oraz tworzy się postawy, wpływające na chęć zatrudnienia. Niezwykle istotne z punktu widzenia pracodawcy jest profesjonalne przeprowadzenie procesu rekrutacji. Wybór odpowiednich ludzi jest bowiem długoterminową inwestycją na przyszłość.

Rekrutację rozpoczynamy od wnikliwej analizy specyfiki firmy i wymogów stanowiska, redagowania ogłoszeń, poprzez kontakty z mediami, a także poprzez kontakty profesjonalne. Na tym etapie zamykamy wstępną rekrutację i rozpoczynamy selekcję.

Do selekcji kandydatów, czyli doboru odpowiednich osób, wykorzystujemy takie narzędzia, jak wywiady kwalifikacyjne, warsztaty diagnostyczne, weryfikację referencji, testy psychologiczne.

Ukoronowaniem wyżej wymienionych działań jest skonstruowanie i przeprowadzenie Assessment Center, podczas którego kilkoro najlepszych kandydatów zostaje poddanych wnikliwej analizie, za pomocą specjalnie stworzonych ku temu zadań. Mają one na celu sprawdzenie, wcześniej wspólnie ustalonych z Klientem, kompetencji aplikantów.

Nasza firma zajmuje się profesjonalną rekrutacją pracowników i zależy nam na tym, aby byli oni idealnie dopasowani do specyfiki firmy, również na najwyższe stanowiska zarządzające, kierownicze oraz specjalistyczne.

Realizujemy rekrutacje w zakresie:

  • Executive Search
  • Direct Search
  • Rekrutacja masowa
  • Rekrutacja segmentowa
  • Kampania rekrutacyjna
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
hr@laurenpeso.pl
hr strefa wiedzy zobacz wszystkie
Automotywacja i motywacja w warunkach pracy zdalnej oraz Zarządzanie zespołem zdalnym.
wiecej
Kilka rad jak przezwyciężyć stres i dlaczego... nie zawsze warto z nim walczyć
wiecej