Systemy motywacyjne – Narzędzia motywacji pracowników

Na rynku pracy zachodzą prawdziwe rewolucje, zmienia się podejście do pracy i możliwości, jakie stwarza dany pracodawca. Specjaliści niejednokrotnie mogą przebierać w pojawiających się ofertach. Nie jest tajemnicą, że większa wydajność pracowników, to większe zyski firmy. Jednakże ilość zadań, obciążenie pracą, stres i ciążąca na pracowniku odpowiedzialność mogą skutecznie obniżać jego chęć działania i kreatywność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
hr@laurenpeso.pl

Celem Lauren Peso Polska jest stworzenie w Twojej firmie optymalnych warunków pracy oraz skłonienie pracowników do oczekiwanych zachowań - zachęcenie ich do wykonywania pożądanych czynności oraz niwelowanie elementów niechcianych. Wskażemy Państwu metody na zapewnienie stabilności zespołu oraz zmniejszenie ryzyka odejścia fachowcow. Sprawimy, że pracownicy dostrzegą wartość firmy, w której pracują oraz poczują się jej integralną częścią. Zasada "kija i marchewki" już najzwyczajniej nie działa.

Na rynku pracy zachodzą prawdziwe rewolucje, zmienia się podejście do pracy i możliwości, jakie stwarza dany pracodawca. Specjaliści niejednokrotnie mogą przebierać w pojawiających się ofertach. Nie jest tajemnicą, że większa wydajność pracowników, to większe zyski firmy. Jednakże ilość zadań, obciążenie pracą, stres i ciążąca na pracowniku odpowiedzialność mogą skutecznie obniżać jego chęć działania i kreatywność. W efekcie spada skuteczność pracy, a człowiek poddaje się przykrej rutynie i automatyzmom.

Kierując się najwłaściwszym opracowaniem systemu motywacyjnego dla Państwa firmy, Lauren Peso Polska bierze pod uwagę:

 • Specyfikę Państwa firmy – jej charakter, politykę, misję, kierunki rozwoju – nasz projekt jest skuteczny i odpowiedni wyłącznie dla Państwa przedsiębiorstwa
 • Otoczenie Państwa firmy – warunki na rynku pracy, konkurencja
 • Środowisko wewnętrzne Państwa firmy – atmosfera wewnątrz zespołu, poziom wykształcenia kadry, warunki ekonomiczne

Proponowane przez nas systemy motywacyjne:

 • Są elastyczne – bierzemy pod uwagę dynamiczne przemiany wewnętrzne i zewnętrzne firmy
 • Bezwględnie skuteczne - mają prowadzić do sukcesu ekonomicznego i społecznego przedsiębiorstwa
 • Kształtują pozytywny wizerunek firmy – kreują obraz nowoczesności, atrakcyjności i miłej atmosfery
 • Kształtują właściwe zachowania pracownicze - podnoszą jakość pracy
 • Powodują wzrost jakości pracy, przy zachowaniu dotychczasowej pensji
 • Wzmacniają lojalność pracowników i ich przywiązanie do firmy
 • Inspirują do kreatywności i oryginalności myślenia
 • Prowadzą do lepszego zrozumienia polityki firmy
 • Kształtują unikatowy klimat
 • Poszerzają świadomość pracowników, co do ich roli i pozycji w firmie
 • Wprowadzają atmosferę współpracy i odpowiedzialności
 • Uczą pracowników przedsiębiorczości
 • Wpływają na postrzeganie pracowników, jako profesjonalistów
 • Rozwijają dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi firmy

Tworzenie skutecznych systemów motywacyjnych i programów lojalnościowych jest czasochłonne i wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego najlepiej powierzyć to zadanie profesjonalistom. Zadbamy o zbadanie potrzeb Twoich pracowników i stworzymy dla nich indywidualne programy motywacyjne. Analiza poziomu motywacji, która jest podstawą w tworzeniu sprawnie działającego systemu, opiera się na bieżących informacjach, dotyczących: obecnych narzędzi motywacyjnych w firmie, diagnozy motywacji i satysfakcji pracowników oraz weryfikacji obszarów do rozwoju w obecnie stosowanym systemie. Tworzymy plany kogo, za co i po co motywować, uwzględniając jego stanowisko i miejsce w strukturze firmy. Nasze systemy motywacyjne obejmują zarówno elementy płacowe, jak i pozapłacowe. Cechuje nas jasność i otwartość w dzialaniu.

Zdajemy sobie sprawę, że realiów pracy w znacznym stopniu nie można zmienić, można jednak sprawić, że pracownicy poczują się zrozumiani, będą mieli poczucie doceniania ich wysiłku, a atmosfera, w jakiej przyjdzie im odtąd pracować, będzie dużo bardziej sprzyjająca.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
hr@laurenpeso.pl
hr strefa wiedzy zobacz wszystkie
Automotywacja i motywacja w warunkach pracy zdalnej oraz Zarządzanie zespołem zdalnym.
wiecej
Kilka rad jak przezwyciężyć stres i dlaczego... nie zawsze warto z nim walczyć
wiecej