Franczyza - Dokumenty i Procedury - Lauren Peso Polska S.A.

Dokumenty:

Pobierz wzór formularza zgłoszeniowego (format: docx | pdf).

Jak rozpocząć?

Prosimy o wysłanie zgłoszeń z poniższymi informacjami na adres biuro@laurenpeso.pl
Informacje można uzyskać także dzwoniąc na numer naszej infolinii +48 795 017 607


Informacje zawarte w zgłoszeniu:

 • Imię i nazwisko zainteresowanego
 • Adres zameldowania
 • Numer tel. kontaktowego
 • Adres e-mail
 • Doświadczenie biznesowe
 • Dyspozycyjność/ Aktualna sytuacja zawodowa
 • Powód zainteresowania współpracą
 • Planowane miejsce uruchomienia oddziału franczyzowego

  Co następuje po wysłaniu powyższych informacji?

 • Po weryfikacji ze strony Lauren Peso Polska S.A. zgłosi się do Państwa osoba odpowiedzialna za rozwijanie franczyzy na rynku polskim.
 • Spotkanie oraz podpisanie zobowiązania do tajemnicy handlowej dotyczącej wszystkich informacji poruszanych na spotkaniu.
 • Przedstawienie warunków franczyzy.
 • Weryfikacja franczyzobiorcy po spotkaniu.
 • Zwołanie zarządu Lauren Peso Polska S.A. w celu udzielenia promesy.
 • Podpisanie umowy Franczyzodawcy z Franczyzobiorcą.
 • Przelew opłaty licencyjnej.
 • Przekazanie wszelkiej potrzebnej dokumentacji oraz pakietu startowego.
 • Szkolenie Franczyzobiorcy.
 • Oficjalne uruchomienie franczyzy.

 • Jak wygląda spotkanie franczyzowe z Zarządem Lauren Peso Polska S.A?

  Po pozytywnej weryfikacji kandydata osoba odpowiedzialna za rozwój sieci franczyzowej przesyła zaproszenie na spotkanie z propozycją terminów, kiedy mogło by się ono odbyć. Spotkania mają miejsce w Centrali firmy w Chorzowie i trwają ok 1-2 godz.
  Po podpisaniu dokumentu zobowiązującego do zachowania poufności następuje wzajemna prezentacja partnerów biznesowych oraz reprezentowanych przez nich firm. Podczas spotkania omawiany jest szczegółowo system franczyzowy Lauren Peso Polska S.A. oraz wszelkie zagadnienia związane z jego funkcjonowaniem wliczając opłatę licencyjną czy wzór umowy licencyjnej. Kandydat otrzymuje również komplet materiałów informacyjnych. Po spotkaniu osoba odpowiedzialna za rozwój sieci franczyzowej pozostaje w kontakcie z potencjalnym franczyzobiorcą, udziela odpowiedzi na dodatkowe pytania. Kolejny etap to działania zmierzające do podpisania umowy i rozpoczęcia współpracy franczyzowej.

   

   

   

  aktualnosci zobacz wszystkie
  Wyniki testu Gallupa dostarczają nam wiedzy, jak pracownicy lub kandydaci do pracy rozwiązują swoje problemy, pozyskują wiedzę i współdziałają z innymi. Dzięki temu wiemy, jakimi zasobami dysponujemy i w czym może tkwić źródło naszego sukcesu, jako całej organizacji.
  wiecej