Kalendarium giełdowe

Kalendarium

Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Emitent”), niniejszym podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
  • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.
  • raport roczny za 2023 r. – 31 maja 2024 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

aktualnosci zobacz wszystkie
Wyniki testu Gallupa dostarczają nam wiedzy, jak pracownicy lub kandydaci do pracy rozwiązują swoje problemy, pozyskują wiedzę i współdziałają z innymi. Dzięki temu wiemy, jakimi zasobami dysponujemy i w czym może tkwić źródło naszego sukcesu, jako całej organizacji.
wiecej