Kalendarium giełdowe

Kalendarium

Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2023.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
  • raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 14 lutego 2023 r.
  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 11 sierpnia 2023 r .
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.
  • raport roczny za 2022 r. – 31 maja 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

aktualnosci zobacz wszystkie
Wyniki testu Gallupa dostarczają nam wiedzy, jak pracownicy lub kandydaci do pracy rozwiązują swoje problemy, pozyskują wiedzę i współdziałają z innymi. Dzięki temu wiemy, jakimi zasobami dysponujemy i w czym może tkwić źródło naszego sukcesu, jako całej organizacji.
wiecej