Kariera - Oferty Pracy - Lauren Peso Polska S.A.

PRACA DLA TRENERÓW

 

W związku z dynamicznym rozwojem i mnogością projektów o ogólnopolskim zasięgu, zapraszamy do współpracy Trenerów o następujących specjalnościach:

 

W obszarze HR:

 • Nowoczesne platformy / narzędzia ds. zarządzania polityką personalną w organizacji

 • Audyt polityki personalnej organizacji

 • Matryce systemu kultury bezpieczeństwa w organizacji /parametryzacja, kryteria, atrybuty/

 • ROI w projektach doradczo-szkoleniowych

 • Audyt systemu wynagradzania w organizacji

 • Modele systemu wynagradzania

 • Modele polityki personalnej w organizacji

 • Opis i wartościowanie stanowisk pracy, karty etatów

 • Tworzenie profili kompetencyjnych

 • Analiza rynku wynagrodzeń (lokalna, branżowa, sektorowa, modele statystyczne)

 • Budowa systemu motywacyjnego

 • Modele wynagradzania i premiowania (procedury, siatka płac, stawki pracownicze)

 • Macierz podwyżek

 • Pracownicze oceny okresowe, satysfakcji z pracy

 • Systemy ścieżek rozwoju, kariery (awanse, sukcesja), talent management w organizacji

 • Employer Branding (wewn. i zewn.)

 • Dialog z przedstawicielami strony społecznej - Związki Zawodowe i Rada Pracownicza

 • Opracowanie projektu nowych regulaminów, procedur i formularzy dotyczących polityki personalnej i systemu wynagradzania w organizacji (Zakładowy Regulamin Wynagradzania)

 • Badanie opinii i satysfakcji pracowników

 • Badanie kultury organizacyjnej / Audyt kultury organizacyjnej

 • Model Camerona & Quinna w badaniu kultury organizacyjnej

 • Badanie efektywności pracowniczej (KPI)

 • System premiowania i motywacji pozafinasnowej

 • System oceny i rozwoju kompetencji zawodowych

 • Ewaluacja projektów doradczo-szkoleniowych

 • Assessment i Development Centre

 • Oceny okresowe, 360 stopni, itp. narzędzia

 • Badanie satysfakcji klientów

 • Zgodność dokumentacji kadrowej z obowiązującym prawem

 • Outplacement / Onboarding

 • Executive search / Search & Selection

 • Badanie zaangażowania pracowników

 • Audyt komunikacyjny

 • Analiza konfliktów organizacyjnych

 • Rekrutacja / preselekcja / selekcja pracowników

 • Identyfikacja i Migracja Ryzyk Personalnych

  • ujęcie prawne

  • związane z bezpieczeństwem pracy

  • związane ze spadkiem motywacji i zaangażowania pracowników

  • związane z utratą kluczowej kadry specjalistycznej - utrata wiedzy i kompetencji

  • związane ze współpracą z partnerem społecznym - w tym ryzyko strajku, sporu zbiorowego, obniżone morale pracowników, ito.

 • Mystery shopper

 • Tworzenie organizacji opartej na wiedzy/ organizacji uczącej się

 

Poszukujemy wykwalifikowanych Trenerów o konkretnych kompetencjach w zakresie powyższych tematów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie drogą mailową swojego biogramu trenerskiego wraz ze wskazaniem konkretnych tematów i formie ich realizacji tj. szkolenia / doradztwo.

na adres biuro@laurenpeso.pl

 

Prosimy pamiętać o dodanie klauzuli RODO.

 

W obszarze IT i Social Media:

 • Cyberbezpieczeństwo

 • Podpis elektroniczny, podpis certyfikowany, kwalifikowany, e-PUAP

 • Dostępność cyfrowa stron internetowych

 • Marketing w Social Media

 

Poszukujemy wykwalifikowanych Trenerów o konkretnych kompetencjach w zakresie powyższych tematów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie drogą mailową swojego biogramu trenerskiego wraz ze wskazaniem konkretnych tematów i formie ich realizacji tj. szkolenia / doradztwo.

na adres biuro@laurenpeso.pl

 

Prosimy pamiętać o dodanie klauzuli RODO.

 

 

 

aktualnosci zobacz wszystkie
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, które charakteryzuje się szybkimi zmianami technologicznymi i rosnącymi oczekiwaniami klientów.
wiecej