Profile Lauren Peso Polska S.A. na serwisach internetowych:

Szkolenia biznesowe profil facebook Facebook
Szkolenia biznesowe profil Twitter Twitter
Szkolenia biznesowe profil youtube YouTube
Szkolenia biznesowe profil vimeo Vimeo


Certyfikaty i strony partnerskie:

Rynek NewConnect
 Lauren Peso Polska S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect

NewConnect jest rynkiem alternatywnego obrotu akcjami. Gromadzi spółki o kapitalizacji do ok. 20 mln zł, stanowiąc dla nich pole rozwoju przed wejściem na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Akcje Lauren Peso Polska S.A. są notowane na NewConnect od 16 kwietnia 2010 roku.

Przeczytaj relację z giełdowego debiutu.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie istnieje od 16 kwietnia 1991 roku. Obecnie jest czołową giełdą w Europie Środkowo - Wschodniej i jedną z najdynamiczniej rozwijających się w Europie.
GPW składa się z Głównego Rynku oraz Alternatywnego Systemu Obrotu - NewConnect. Spółka Lauren Peso Polska S.A. zadebiutowała na giełdzie w 19 rocznicę jej istnienia - 16 kwietnia 2010 roku.

Zobacz Infostrefę GPW.
Rejestr Instytucji Szkoleniowych
ris


Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) jest bazą danych zawierającą informacje o kilkunastu tysiącach instytucji szkoleniowych oraz ich ofercie. Pracownikom, klientom urzędów pracy oraz wszystkim zainteresowanym pomaga zorientować się w ofercie szkoleniowej i dokonać racjonalnego wyboru.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia
Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia


KRAZ zawiera wszelkie istotne informacje o agencjach zatrudnienia. Uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem prowadzenia działalności przez agencje zatrudnienia w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej.

Baza Usług Rozwojowych
baza usług rozwojowych

BUR jest największą wyszukiwarką usług szkoleniowych prowadzoną przez PARP i pełni rolę łącznika między usługodawcą a usługobiorcą działań rozwojowych. Wizytówka Lauren Peso Polska S.A. w BUR pozwala na dokładne przedstawienie firmy oraz prezentację kompleksowej oferty. Osobom bądź firmom zainteresowanym podnoszeniem kompetencji pracowników ułatwia to swobodny wyboru instytucji, z którą chcieliby realizować szkolenia.


Znak Jakości TGLS Quality Alliance
tgs quality alliance

Znak Jakości TGLS Quality Alliance to gwarancja najwyższej jakości szkoleń językowych dla obecnych i potencjalnych klientów, a dla instytucji szkoleniowej możliwość udziału w projektach unijnych, wymianach międzynarodowych i wspólnych przedsięwzięciach. To także jedna z akredytacji pozytywnie zweryfikowanych przez PARP pozwalających na realizowanie Usług Rozwojowych ze środków publicznych.

Dolina Lotnicza
dolina lotnicza

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza powstało w 2003 roku. Promowanie współpracy przemysłu lotniczego z uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi i jednostkami badawczymi oraz stworzenie trwałej i niezawodnej sieci dostawców to niektóre z realizowanych założeń Doliny Lotniczy, której członkiem jest Lauren Peso Polska S.A.

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Lauren Peso Polska S.A. jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Polska Izba Firm Szkoleniowych jest największą w Polsce organizacją skupiającą firmy zajmujące się prowadzeniem szkoleń. Powstała w 2005 roku, dziś liczy przeszło 350 członków z całego kraju.
Dzięki członkowstwu w Izbie uczestniczymy w konferencjach i imprezach branżowych, których celem jest podnoszenie poziomu prowadzonych szkoleń oraz wymiana doświadczeń i rozwijanie innowacji w szkoleniach.

Zobacz stronę Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Orły Kształcenia

Lauren Peso Polska S.A. jest członkiem Orły Kształcenia


ORŁY Kształcenia to prestiżowa nagroda, którą mogą się poszczycić jedynie najlepsze firmy. W tym konkursie kapitułą oceniająca są klienci. Co za tym idzie, ich werdykt jest najlepszym potwierdzeniem profesjonalizmu wykonywanych usług. Nagroda przyznawana jest na podstawie ocen wystawionych przez klientów. Do grona Orłów mogą przystąpić tylko firmy o najwyższych ocenach.
LP 3007

Certyfikat LP 3007 gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.
   

Polisa PZU DORADCA

Lauren Peso Polska S.A. posiada polisę PZU DORADCA
W trosce o bezpieczeństwo oraz komfort współpracy naszych kontrahentów i klientów Lauren Peso Polska S.A. posiada polisę ubezpieczeniową PZU DORADCA. Dzięki niej nasi partnerzy są jeszcze bardziej bezpieczni, co sprzyja stałemu budowaniu przyjaznych relacji i dobryk praktyk w biznesie.Certyfikat ODK Mysłowice z nadaniem programu nauczania
Lauren Peso Polska S.A. posiada certyfikat wraz z programem nauczania nadany przez ODK Mysłowice.


Otrzymany certyfikat wraz z programem nauczania gwarantują najwyższą jakość szkoleń z zakresu kursów zawodowych. Dzięki uzyskaniu certyfikatu  firma Lauren Peso Polska S.A. otrzymała program nauczania szkoleń przeznaczonych dla kierowców wózków jezdniowych z silnikiem spalinowym.

Programy zatwierdzone przez UDT pod numerami rejestracyjnymi:

DD-09-6/01-10/P
DD-09-07/01-10/P
DD–09–08/01-10P
DD-09-09/01-10/P
DD-09-04/01-11/P

Regionalne Centrum Biznesu

Lauren Peso Polska S.A. jest członkiem Regionalne Centrum Biznesu

Regionalne Centrum Biznesu jest firmą powołaną w 1998r. do obsługi Śląskiego Klubu Biznesu. Zatrudnia specjalistów, których zadaniem jest promocja idei, w oparciu o które funkcjonuje Klub, a więc wzajemna pomoc i wsparcie członków Klubu, integracja środowiska śląskiego biznesu, a także działalność rynkowa zgodna z zasadami Fair Play.

Przeczytaj o Regionalnym Centrum Biznesu.
Advisio
Advisio partnerem Lauren Peso Polska S.A. w dziedzinie dostarczania nowoczesnych rozwiązań dla biznesu

Advisio Sp. z o.o. to lider rozwiązań dla biznesu z dziedziny rozwoju kadry pracowniczej. Przedmiotem działalności firmy jest opracowywanie narzędzi wspomagających ocenę podejmowanych działań oraz ich planowanie. Oferowane przez Advisio narzędzia są wykorzystywane m.in. w badaniu potrzeb szkoleniowych w firmach.

Przeczytaj artykuł o współpracy z Advisio.

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego istnieje od 19 września 2006 roku z połączenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Z dniem 1 stycznia 2008 przejęła kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego.
Zadaniem KNF jest sprawowanie kontroli nad rynkiem finansowym w Polsce.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) jest centralnym depozytem papierów wartościowych, instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu rejestracji papierów wartościowych oraz systemu rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi.

 

Ponadto współpracujemy z portalami:

franczyzawpolsce.pl (portal magazynu Franczyza&Biznes)
portalfranczyza.pl
gf24.pl (portal Gazety Finansowej)
bankier.pl
Pracuj.pl
jobexpress.pl
edutorial.pl
inhub.com (platforma Nowoczesnej Firmy)

aktualnosci zobacz wszystkie
Franczyza jest coraz bardziej popularna, ale czy to dobry sposób na biznes?
wiecej