Lauren Peso Polska S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Zaawansowana Kadra Transportowa”

RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16

Celem projektu jest: kompleksowe wsparcie szkoleniowe 120 os. z terenu woj. Śląskiego poprzez umożliwienie im uzyskania uprawnień do kierowania autobusem oraz samochodem ciężarowym

Dofinansowanie projektu z UE: 1 626 564, 24złw

 

O udział w projekcie ubiegać się mogą osoby zamieszkałe, uczące się lub pracujące na Śląsku. Do wyboru mają jeden spośród dwóch kursów:

 

1. UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA AUTOBUSEM – dla 20 os. Kurs obejmuje:

-kurs na prawo jazdy kat. D

-KWP (Kwalifikacja wstępna przyspieszona)

-szkolenie z pierwszej pomocy

-szkolenie z obsługi klienta, w tym pracy z trudnym klientem

 

2. UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM – dla 100 os. Kurs obejmuje:

-kurs na prawo jazdy kat. C

-KWP na przewóz rzeczy

-szkolenie z bezpiecznego mocowania ładunku

 

 

DODATKOWO:

DLA 20 os.

- podstawowy kurs ADR + ADR cysterny (przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach)

DLA 24 os.

-kurs HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy)

 

DLA WSZYTSKICH UCZESTNIKÓW:

  • Szkolenie z jazdy ekologicznej (eco-driving)

  • Szkolenie z bezpiecznej jazdy (defensive-driving)

  • Jednorazowe podejście do egzaminu

  • Badania psychologiczne i lekarskie

  • Materiały szkoleniowe

 

 

Rekrutacja uczestników do projektu została już zakończona.

Harmonogram zajęć – aktualny na dzień 01.03.2019 r. [ pobierz tutaj ]

 

Osoby zainteresowane potencjalną współpracą zachęcamy do obserwowania i zapoznania się z ogłoszeniami zamieszczonymi na bazie konkurencyjności:

przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona” nadającego kwalifikacje w Projekcie „Zaawansowana kadra transportowa” nr RPSL.11.03.00-24-0300/16-003 pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1071917

przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Eco driving i Defence driving” nadającego kwalifikacje w Projekcie „Zaawansowana kadra transportowa” nr RPSL.11.03.00-24-0300/16-003 pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095204

przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Bezpieczne mocowanie ładunku” nadającego kwalifikacje w Projekcie „Zaawansowana kadra transportowa” nr RPSL.11.03.00-24-0300/16-003 pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1113461


 


POIG 8.2. B2B

Projekt nr: UDA- POIG.08.02.00-24-046/14-00 

LAUREN PESO POLSKA S.A. realizuje projekt pn. „Automatyzacja procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych z partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie elektronicznego systemu typu B2B”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.

W ramach projektu firma LAUREN PESO POLSKA S.A. zamierza uruchomić nową formę działalności w zakresie utworzenia wirtualnego przedsiębiorstwa zajmującego się obsługą informatyczną, marketingową i analityczną placówek medycznych zajmujących się leczeniem ludzi w celu odzyskania płodności i możliwość posiadania dzieci.

Celem projektu jest wprowadzenie nowych produktów i usług na bazie systemu B2B poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii teleinformatycznych automatyzujących wymianę informacji. System B2B dzięki inteligentnym rozwiązaniom marketingowym i logistycznym ma za zadanie zwiększenie dynamiki realizacji kompleksowych przedsięwzięć w branży usług medycznych ginekologicznych i położniczych

System informatyczny typu B2B będzie wielomodułowym i kompleksowym rozwiązaniem automatyzującym procesy biznesowe. System B2B pozwoli na automatyzację następujących procesów biznesowych realizowanych pomiędzy LAUREN PESO POLSKA S.A. a Partnerami biznesowymi, którymi są placówki medyczne zajmują się leczeniem niepłodności:

-      proces zarządzania regulaminami i umowami

-      proces rejestracji i rezerwacji usługi

-      proces badań i klasyfikacji pacjenta

-      proces monitoringu pacjenta

-      proces diagnostyki medycznej

-      proces przechowywania tkanek

-      proces wymiany informacji branżowej

-      proces promocji i marketingu

 

Głównym założeniem projektu, jest wdrożenie e-usług, wypracowanie wysokiej jakości współpracy z Partnerami, szczególnie usprawnienie logistyki usług, budowanie relacji biznesowych poprzez zastosowanie nowoczesnego oprogramowania i przygotowanie systemów informatycznych do stałej współpracy w zakresie umożliwienia automatyzacji wymiany informacji pomiędzy współpracującymi Partnerami. Aby zrealizować ww. cel niezbędny jest zakup nowoczesnego, zaawansowanego systemu informatycznego, 

dostosowanego do potrzeb kooperujących Partnerów. W ramach systemu B2B odbywać się będzie automatyczna komunikacja (wymiana danych) oraz koordynacja wszystkich realizowanych działań między Partnerami biznesowymi, co stanowi niezbędne ogniwo procesów biznesowych tych przedsiębiorstw. Zakup innowacyjnego systemu B2B pozwoli na znaczące uproszczenie wymiany danych z Partnerami, jak również umożliwi automatyzację i szybkie udostępnianie wszelkich niezbędnych informacji jakie powstają w trakcie działalności operacyjnej.

W ramach projektu wdrożone zostaną innowacyjne rozwiązania organizacyjne dla branży medycznej, a mianowicie:

−   dzięki wirtualnej platformie usługowej partnerzy lub ich klienci będą mogli pośrednio samodzielnie komunikować się on-line i realizować usługę w sposób całkowicie zautomatyzowany;

−   dzięki wykorzystaniu centralnej bazy większość informacji o usłudze będzie mogła być uzupełniana w sposób automatyczny co znacznie przyspieszy procesy przepływu informacji;

−   w celu uzyskania wysokiej wydajności i efektywności gromadzenia, przetwarzania i dystrybuowania informacji medycznej niezbędna jest implementacja sposobu monitorowania pacjenta z urządzeń do wykonywania badań medycznych;

−   integracja wiedzy medycznej z różnych obszarów działalności dzięki skali działalności pozwoli na tworzenie statystyk precyzyjnych badań pacjentów i prowadzenie badań rozwojowych w oparciu o uzyskane raporty;

Realizacja wszystkich procesów biznesowych przez system B2B wpłynie znacząco na uproszczenie oraz przyśpieszenie obrotu gospodarczego: sprawniejszą komunikację i automatyzację wielu procesów realizowanych pomiędzy Partnerami. Błyskawiczna wymiana dokumentów w formie elektronicznej, a w rezultacie oszczędność czasu i środków, umożliwi oferowanie znacznie tańszych produktów i usług, co spowoduje coraz większą przewagę konkurencyjną. Zmiany te wpłyną na oszczędność czasu, obniżą koszty transportu i połączeń telekomunikacyjnych, podniosą efektywność zarządzania zapasami, doborem asortymentu, dostępnością produktów, wpłyną na efektywność akcji promocyjnych. W dużym stopniu ograniczone zostaną koszty prowadzenia działalności, co spowoduje zwiększenie konkurencyjności usług.

 

Wszystkich Państwa, którzy chcą zautomatyzować procesy biznesowe z Partnerami poprzez zastosowanie rozwiązań informatycznych, lub chcących zintegrować swoje systemy informatyczne z systemami Partnerów, zapraszamy do współpracy.

Link do platformy B2B

divide.com.pl

 

 

 

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt nr: WND- POIG.08.02.00-24-046/14

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych z partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie elektronicznego systemu typu B2B.

Zasięg projektu: Krajowy i międzynarodowy

Rynek docelowy: Polska i zagranica

Wartość dofinansowania: 852 400,00 PLN

Nazwa beneficjenta: LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Wartość projektu: 687 400,00 PLN

Udział UE: 584 290,00 PLN

Okres realizacji: 2015

 

ISTOTNE ODNOŚNIKI INFORMACYJNE:

Oficjalna strona Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl

Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu

Oficjalne strona Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl

Oficjalna strona Instytucji Wdrażającej – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl 

 

KONTAKT

e-mail: efs@laurenpeso.pl

tel. 32 442 07 91

 

 


 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Rekrutacja uczestników do projektu została już zakończona.
aktualnosci zobacz wszystkie
Franczyza jest coraz bardziej popularna, ale czy to dobry sposób na biznes?
wiecej