Projekt B2B

Projekty dofinansowane

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Dofinansowanie szkoleń pracowników i dotacje dla przedsiębiorców. Kursy, szkolenia i warsztaty komputerowe dofinansowane z Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przeznaczonych na wspieranie rozwoju firm – Baza Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (BUR – PARP). Rozwój przez wiedzę – Inwestycja w kadry.
Czytaj więcej

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. 
Czytaj więcej

aktualnosci zobacz wszystkie
Wyniki testu Gallupa dostarczają nam wiedzy, jak pracownicy lub kandydaci do pracy rozwiązują swoje problemy, pozyskują wiedzę i współdziałają z innymi. Dzięki temu wiemy, jakimi zasobami dysponujemy i w czym może tkwić źródło naszego sukcesu, jako całej organizacji.
wiecej