Projekty dofinansowane

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Dofinansowanie szkoleń pracowników i dotacje dla przedsiębiorców. Kursy, szkolenia i warsztaty komputerowe dofinansowane z Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przeznaczonych na wspieranie rozwoju firm – Baza Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (BUR – PARP). Rozwój przez wiedzę – Inwestycja w kadry.
Czytaj więcej

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. 
Czytaj więcej

aktualnosci zobacz wszystkie
Dwa lata temu nikt nie przypuszczał, że pandemia zmieni rynek pracy. Pamiętam, jak na początku 2020 r. prezes firmy, w której pracowałam, kategorycznie zabronił pracy hybrydowej. Dwa miesiące później musiał ją wprowadzić.
wiecej