Rada Nadzorcza - Członkowie RN - Lauren Peso Polska S.A.

Rada Nadzorcza Lauren Peso Polska powstała wraz z przekształceniem Lauren Peso Polska Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, dnia 4 stycznia 2010 roku. Obecnymi członkami RN Lauren Peso Polska S.A. są:

 • Damian Kubera – Członek Rady Nadzorczej [życiorys - PDF]
  Nie spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.) Nie spełnia wymogu braku posiadania rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
 • Rafał Szykowski - Członek Rady Nadzorczej [życiorys - PDF]
  Spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.) Spełnia wymóg braku posiadania rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
 • Piotr Kita - Członek Rady Nadzorczej [życiorys - PDF]
  Spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.) Spełnia wymóg braku posiadania rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
 • Michał Gwozdowski - Członek Rady Nadzorczej [życiorys - PDF]
  Spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.) Spełnia wymóg braku posiadania rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
 • Anna Przybyszewska – Członek Rady Nadzorczej [życiorys - PDF]
  Spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.) Spełnia wymóg braku posiadania rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
aktualnosci zobacz wszystkie
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, które charakteryzuje się szybkimi zmianami technologicznymi i rosnącymi oczekiwaniami klientów.
wiecej