Raporty bieżące, okresowe i roczne - Lauren Peso Polska SA

Raporty Lauren Peso Polska SA

 

 

Raporty bieżące

 • 23.12.2020 Zarząd spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000347438, NIP: 6272595631, kapitał zakładowy 865.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji (niezdematerializowanych) w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Chorzowie, ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów.
 • Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami.
 • 26.11.2020 Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych) Zarząd spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000347438, NIP: 6272595631, kapitał zakładowy 865.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji (niezdematerializowanych) w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Chorzowie, ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów.
 • 09.11.2020 Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji Zarząd spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000347438, NIP: 6272595631, kapitał zakładowy 865.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji (niezdematerializowanych) w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Chorzowie, ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów. Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.laurenpeso.pl/info/raporty. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami.
 • 20.10.2020 Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
  Zarząd spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000347438, NIP: 6272595631, kapitał zakładowy 865.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji (niezdematerializowanych) w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Chorzowie, ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów.
  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami.
 • 30.09.2020 Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych 
  Zarząd spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000347438, NIP: 6272595631, kapitał zakładowy 865.000,00 zł, wpłacony w całości dalej: "Spółka", na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm. wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów odcinków zbiorowych akcji niezdematerializowanych w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Chorzowie, ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów. Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.laurenpeso.pl/info/raporty. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami.
 • 06.12.2017 Terminy przekazywania raportów bieżących w 2018 roku https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=133237
 • 28.12.2017 Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii A1 i E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=134102
 • 14.11.2017 Raport okresowy za III kwartał 2017 roku Lauren Peso Polska SPÓŁKA AKCYJNA LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLRPSP00015) https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=114836
 • 29.08.2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Lauren Peso Polska S.A. wraz z projektami uchwał https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=112007
 • 29.08.2017 Lauren Peso Polska S.A. - podpisanie umowy na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej na kwotę 1 626 564,18 PLN https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=112008
 • 14.08.2017 Raport okresowy za II kwartał 2017 roku Lauren Peso Polska S.A. LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLRPSP00015) https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=111417
 • 29.06.2017 Raporty Spółek ESPI/EBI 14/2017 LAUREN PESO POLSKA S.A. (PLLRPSP00015) RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2017 https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=107773
 • 29.06.2017 13/2017 LAUREN PESO POLSKA S.A. (PLLRPSP00015) RB-W_ASO: Treść uchwał podjęta dnia 29.06.2017 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=107770
 • 29.06.2017 Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLRPSP00015) https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=107784
 • 29.06.2017 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLRPSP00015) https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=107779
 • 02.06.2017 Lauren Peso Polska S.A. - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLRPSP00015) https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=90140
 • 30.05.2017 Lauren Peso Polska S.A. - raport za rok 2016 LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLRPSP00015) https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=89720
 • 12.05.2017 Raport okresowy za I kwartał 2017 roku LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLRPSP00015) https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=88899
 • 14.02.2017 Raport okresowy za IV kwartał 2016 r. LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLRPSP00015) https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=87329
 • 13.02.2017 Przekroczenie 10% głosów - nabycie akcji Emitenta przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLRPSP00015) https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=87009

Raporty okresowe

Raporty roczne

aktualnosci zobacz wszystkie
Wyniki testu Gallupa dostarczają nam wiedzy, jak pracownicy lub kandydaci do pracy rozwiązują swoje problemy, pozyskują wiedzę i współdziałają z innymi. Dzięki temu wiemy, jakimi zasobami dysponujemy i w czym może tkwić źródło naszego sukcesu, jako całej organizacji.
wiecej