Szkolenia biznesowe - Szkolenia Menedżerskie - Lauren Peso Polska S.A.

Tematyka szkoleń biznesowych


Szkolenia Zarządzanie

Zarządzanie

 Istotą dynamicznie rozwijającej się organizacji jest sprawne zarządzanie jej wszystkimi elementami. Nawet najlepsze zasoby wymagają efektywnego gospodarowania. Kierownictwo to nie tylko delegowanie zadań, ale również rozwiązywanie konfliktów, świadome działanie w kryzysie czy też skuteczna motywacja pracowników. Oferowane szkolenia z zakresu zarządzania umożliwiają rozwinięcie umiejętności profesjonalnego i kompleksowego dowodzenia zespołem.

Czytaj więcejSzkolenia Sprzedaż i obsługa klienta

Sprzedaż i obsługa klienta

 Wizerunek firmy budują przede wszystkim pracownicy, którzy na co dzień kontaktują się z Klientami. W ogromnej mierze, pośrednio i bezpośrednio wpływają oni na sprzedaż produktów. Szkolenia z zakresu sprzedaży i obsługi Klienta to wyselekcjonowane tematy, które pozwolą Państwa firmie zachować liczącą się pozycję na konkurencyjnym rynku. Oferowane warsztaty wprowadzą uczestników m.in. w tajniki procesu negocjacji, technik sprzedaży oraz kompleksowej obsługi Klienta.

Czytaj więcejSzkolenia Umiejętności osobiste

Umiejętności osobiste

 Trening umiejętności osobistych to zbiór szkoleń, które zakładają zauważalne efekty zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Umożliwiają osiągnięcie sukcesu, sprawiają, że codzienne działania stają się łatwiejsze. Rozwój własnych kompetencji opiera się o pracę nad naturalnymi predyspozycjami człowieka, o poznanie jego silnych i słabych stron, przezwyciężenie słabości i maksymalne wykorzystanie potencjału.

Czytaj więcejSzkolenia Komunikacja i doskonalenie zawodowe

Komunikacja i doskonalenie zawodowe

Porozumiewanie się stanowi podstawę ludzkich relacji. Bezustannie komunikujemy coś innym. Przekazujemy informacje, wyjaśniamy, rozwiązujemy konflikty, motywujemy, negocjujemy i wywieramy wpływ. Szkolenia z zakresu komunikacji zostały opracowane, aby doskonalić umiejętności porozumiewania się z innymi, efektywnie pracować w zespole i osiągać założone cele zarówno osobiste, jak i zawodowe. W tej kategorii znajdują się również szkolenia, które podnoszą kompetencje osób, wykonujących konkretne zawody.

Czytaj więcejSzkolenia HR

Human Resources

 O rozwoju firmy decydują ludzie w niej pracujący. Pracodawcy i menedżerowie, chcąc stworzyć profesjonalny i zaangażowany zespół wiedzą, że ich pracownicy muszą być perfekcyjnie dopasowani do zajmowanych stanowisk oraz na optymalnym poziomie umotywowani. W dziale szkoleń HR znajdują się warsztaty skierowano zarówno do pracowników działów personalnych, jak i do kadry zarządzającej. Szkolenia prowadzą wyłącznie doświadczeni specjaliści z dziedziny zarządzania.

Czytaj więcejSzkolenia biznesowe: Marketing

Marketing

 Czy przy ogromnej konkurencji na rynku, sprzedaż może rozwijać się bez marketingu? Szkolenia w tej problematyce obejmują szeroki zakres tematów z marketingu i Public Relations. Znajduje się tu szkolenie z Trade Marketingu, o którego skuteczności przekonuje się coraz więcej przedsiębiorstw. Warsztaty prowadzą wyłącznie eksperci i są oparte o najnowsze trendy w marketingu, brandingu, reklamie i PR.

Czytaj więcejSzkolenia obligatoryjne

Szkolenia obligatoryjne

 Kierując się zapotrzebowaniem rynku, organizujemy szkolenia obligatoryjne w następujących tematykach: BHP, Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia oraz Ochrona przeciwpożarowa. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez specjalistów w swoich dziedzinach - wieloletnich praktyków. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o odbyciu szkolenia (w przypadku BHP) lub certyfikat (Pierwsza pomoc oraz Ochrona przeciwpożarowa).

Czytaj więcejPrawo

Prawo

Szkolenia z zakresu prawa pozwalają nabyć praktycznych umiejętności i dostarczają rzetelnej wiedzy z wybranego zagadnienia w tematyce. Prawo dotyczy każdej działalności biznesowej, dlatego jego znajomość w niezbędnym zakresie wpływa na lepszą organizację pracy w firmie. Pozwala efektywniej wykorzystać posiadane zasoby, wspomaga sprawne zarządzanie firmą oraz zwiększa jej konkurencyjność.

Czytaj więcejSzkolenia ekonomiczne

Szkolenia ekonomiczne

 Oferowane szkolenia ekonomiczne oparte są na autorskich programach, które opracowują i uaktualniają doświadczeni specjaliści. Składają się z elementów teoretycznych oraz ćwiczeń, które podnoszą niezbędne, praktyczne umiejętności z dziedziny ekonomii, rachunkowości i finansów. Wiedza zdobyta podczas warsztatów przekłada się na sprawniejsze kierowanie organizacją. Każdy uczestnik, po ukończeniu szkolenia, otrzymuje certyfikat.

Czytaj więcejSzkolenia IT

Szkolenia IT

Organizujemy szkolenia informatyczne na różnym poziomie zaawansowania, w zależności od grupy docelowej. Kategoria szkoleń IT obejmuje obsługę aplikacji biurowych, w tym pakiet Ms Office, którego znajomość okazuje się coraz częściej niezbędna w pracy; znajdują się tu również szkolenia z zakresu tworzenia stron WWW i ich administrowania oraz dotyczące stosowania podpisu elektronicznego. W przypadku zapotrzebowania na inne szkolenia IT, prosimy o kontakt.

Czytaj więcejSzkolenia językowe

Szkolenia językowe

Szkolenia językowe ukierunkowane są na rozwój umiejętności praktycznego porozumiewania się w wybranym języku obcym. Programy zawierają naukę swobodnego posługiwania się słownictwem biznesowym, branżowym czy technicznym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientom, organizujemy szkolenia w siedzibach ich firm oraz ukierunkowujemy szkolenia na aktualne potrzeby. Kadra prowadząca to młodzi, wyspecjalizowani lektorzy, którzy z powodzeniem angażują uczestników na różnych poziomach zaawansowania.

Czytaj więcejZarządzanie systemami

Zarządzanie systemami

Dziś każda firma, która chce osiągnąć sukces w swojej branży, musi w sposób profesjonalny i planowany zarządzać całym systemem i kontrolować jakość produkcji. Rodziny norm ISO i HACCP zawierają w sobie wytyczne, które odnoszą się do terminologii oraz wymagań, dotyczących wprowadzania, doskonalenia i kontrolowania działania różnych aspektów organizacji. Szkolenia i kursy prowadzą wyłącznie specjaliści z zakresu wdrażania norm HACCP oraz ISO.

Czytaj więcejZarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją

 Branże produkcyjne charakteryzują się własną specyfiką działań, a ich podstawowym celem jest zysk. Optymalizacja pracy polega tu na minimalizowaniu strat oraz na doskonaleniu procesów produkcyjnych, poprzez optymalizację produkcji czy właściwą politykę magazynową. Oferowane szkolenia umożliwiają mistrzom rozwinięcie kompetencji kierowniczych, a nacisk kładziony jest przede wszystkim na prawidłowe zarządzanie zespołem produkcyjnym.

Czytaj więcej

Prowadzimy szkolenia biznesowe na zlecenie Klienta, ściśle dopasowane do jego potrzeb i oczekiwań (więcej w zakładce Zobacz jak pracujemy). W przypadku mniejszego zapotrzebowania zapraszamy na liczne Szkolenia otwarte, prowadzone zbiorczo dla pracowników wielu firm oraz na unikalne forum wymiany doswiadczeń i samorozwoju - Meeting menedżerski.

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem naszych szkoleń otwartych.

Oferujemy możliwość zamówienia próbek szkoleniowych. Są to jednodniowe przykładowe szkolenia z interesującego Państwa zakresu przeprowadzane przez naszych trenerów. Dzięki tej usłudze są Państwo w stanie poznać metodykę naszej pracy, a nasi trenerzy jeszcze lepiej dopasować szkolenia do Państwa potrzeb.

ZAMÓWIENIE REALIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO
Jeśli zainteresowało Cię któreś z wymienionych szkoleń, lub chciałbyś skorzystać z innego, które nie zostało wymienione – skontaktuj się z nami mailowo na adres szkolenia@laurenpeso.pl lub telefonicznie 32 722 04 51. Przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę. Następnym krokiem jest dogranie wszystkich szczegółów organizacyjnych oraz podpisanie umowy szkoleniowej, którą przygotujemy.

W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych mających wpływ na niemożliwość skorzystania przez Ciebie ze szkolenia na które już się zapisałeś – skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie – np. wskażemy nowy termin szkolenia.
ZAPIS NA SZKOLENIE OTWARTE
Jeśli zainteresowało Cię któreś z wymienionych szkoleń, lub chciałbyś skorzystać z innego, które nie zostało wymienione – skontaktuj się z nami mailowo na adres szkolenia@laurenpeso.pl lub telefonicznie 32 722 04 51.

Skontaktujemy się z Tobą zwrotnie informując o możliwości zapisu na szkolenie oraz prześlemy Formularz zamówienia. Wypełniony, podpisany i zeskanowany Formularz zamówienia należy przesłać na adres szkolenia@laurenpeso.pl oraz uregulować płatność zgodnie z instrukcją na Formularzu zamówienia.

Na 3 dni robocze przed planowaną datą szkolenia skontaktujemy się z Tobą aby potwierdzić wszystkie szczegóły organizacyjne szkolenia.

W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych mających wpływ na niemożliwość skorzystania przez Ciebie ze szkolenia na które już się zapisałeś – skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie – np. wskażemy nowy termin szkolenia.
aktualnosci zobacz wszystkie
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, które charakteryzuje się szybkimi zmianami technologicznymi i rosnącymi oczekiwaniami klientów.
wiecej
Wyniki testu Gallupa dostarczają nam wiedzy, jak pracownicy lub kandydaci do pracy rozwiązują swoje problemy, pozyskują wiedzę i współdziałają z innymi. Dzięki temu wiemy, jakimi zasobami dysponujemy i w czym może tkwić źródło naszego sukcesu, jako całej organizacji.
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie Lauren Peso
2021-03-15
AC/DC – poznaj najskuteczniejszą metodę oceny pracowników!
wiecej
2021-03-15
Z okazji Świat Wielkanocnych życzymy wiele spokoju i pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności.
wiecej