Potęga autentycznego zaangażowania - szkolenia - Lauren Peso Polska S.A.

Potęga autentycznego zaangażowania

Employee Advocacy

Potęga autentycznego zaangażowania - jak skutecznie wdrożyć program Employee Advocacy w organizacji?

Nie ma cenniejszego zasobu dla firmy niż pracownicy zaangażowani w jej rozwój. Naturalni ambasadorzy marki nie tylko identyfikują się z wartościmi swojej firmy i entuzjastycznie promują ją w swoim otoczeniu, ale także zawzięcie bronią marki, gdy tylko na horyzoncie pojawi się jakaś sytuacja kryzysowa. Są lojalni, wierni i wytrwali, pod warunkiem, że nikt niczego im nie narzuca. Jak zaprosić pracowników do zostania amasadorami marki? Czym przekonać ich do siebie i jak utrzymać ich zaangażowanie? Jak zbudować i wdrożyć strategię firmy opartą na Employee Advocacy, by przynosiła realne zyski?

Czym jest Employee Advocacy?

W największym skrócie, Employee Advocacy to zachęcanie pracowników do naturalnego wspierania działań firmy i promowania jej oferty w ramach komunikacji offline i online ze swoim najbliższym otoczeniem. Celem wdrożenia programu Employee Advocacy jest wykorzystanie naturalnych sieci kontaktów osobistych i zawodowych pracowników firmy w celu zwiększenia świadomości marki, rozszerzenia jej wpływów, pozyskania nowych pracowników oraz budowy zaangażowanej społeczności wokół marki.

Pracownicy w ramach Employee Advocacy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z pracą dla danej firmy oraz korzystaniem z jej oferty. Identyfikując się z wartościami konkretnej organizacji, czują naturalną potrzebę informowania otoczenia o jej sukcesach i osiągnięciach. Z przyjemnością próbują namawiać innych do pracy w danej organizacji i chętnie angażują się w proces pozyskiwania nowych pracowników.

Program Employee Advocacy może obejmować różne działania, których zakres ogranicza tylko wyobraźnia członków danej społeczności. Najczęstszą formą Employee Advocacy jest uczestnictwo w wydarzeniach firmowych, rekomendowanie konkretnych produktów lub usług oferowanych, udostępnianie treści publikowanych przez markę za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także samodzielne tworzenie treści, grafik, zdjęć i filmów, wzmacniających komunikację marki oraz budowanie jej wizerunku, także jako pracodawcy.

Kluczem do sukcesu Employee Advocacy jest autentyczność, szczerość i otwartość. Osoby zaangażowane w program powinny w naturalny sposób wyznawać promowane wartości oraz czuć, że ich opinia ma znaczenie i realny wpływ na rozwój organizacji. Z kolei organizacja wdrażająca Employee Advocacy powinna obdarzać swoich ambasadorów pełnym zaufaniem i swobodą formy wyrazu ich szczerych intencji.

Jak krok po kroku wdrożyć Employee Advocacy w organizacji?

Zanim przystąpisz do realizowania programu Employee Advocacy przypatrz się najpierw własnej firmie. Czy jej codzienna aktywność współgra z wyznawanymi wartościami? Czy misja firmy jest jasna, klarowna i czytelna dla pracowników, których zatrudniasz? Czy sposób komunikacji wzmacnia wyznawane wartości, czy powoduje dysonans w ich postrzeganiu? Warunkiem wdrożenia programu jest istnienie określonego Brandingu Marki, czyli wizji, misji, porządanego wizerunku i reputacji oraz strategii ich komunikowania. Employee Advocacy to filozofia budowania i prowadzenia firmy - praca u podstaw jest tu kluczowa.

Krok 1: Wybierz lub zauważ naturalnych ambasadorów marki

Zastanów się, który z pracowników wykazuje naturalne predyspozycje do bycia ambasadorem marki. Sprawdź, kto angażuje się w życie firmy, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i cyfrowym. Podpytaj osoby zarządzające poszczególnymi komórkami, czy w swoich szeregach dostrzegają osoby o ponadprzeciętnym zaangażowaniu w rozwój firmy. Pamiętaj, że nikogo nie możesz zmusić do zostania ambasadorem marki. To naturalnie wypływająca potrzeba, którą ze swojej strony możesz jedynie wspierać i wzmacniać.

Krok 2: Przedstaw cel i warunki udziału w programie

Podczas spotkania z ambasadorami, przedstaw cel, jaki przyświeca wdrożeniu programu Employee Advocacy. Podaj powody, dla których wybrałeś właśnie te osoby oraz przedstaw swoje oczekiwania wobec ich udziału w programie. Pokaż przykłady prawidłowych praktyk, informując jednocześnie o pełnej otwartości i zaufaniu względem ich działań. Zaprezentuj korzyści, jakie towarzyszą tej formie współpracy, zarówno z punktu widzenia organizacji, pracowników, jak i samych ambasadorów. Zapewnij o swoim wsparciu oraz dostępie do wszelkich niezbędnych narzędzi, które ułatwią im realizację zadań. Nie zapomnij także wspomnieć o konsekwencjach, jakie może nieść za sobą niewłaściwa komunikacja oraz dzielenie się informacjami chronionymi prawem.

Krok 3: Ustal zakres działań

Biorąc pod uwagę możliwości, potrzeby i preferencje wszystkich amasadorów, ustal zakres działań każdego z nich. Pamiętaj, że najwyższą wartość ma spontaniczny, naturalny i autentyczny przekaz, który jedynie należy odpowiednio wzmocnić wykorzystując konkretne narzędzia marketingowe. Nie zmuszaj ambasadorów do promowania wszystkiego wszędzie. Uszanuj wszelkie opory, jakie dany ambasador może czuć, gdy przytłoczymy go własną nadgorliwością.

Krok 4: Zagwarantuj niezbędne wspacia

Nie każdy pracownik jest mistrzem komunikacji, dlatego udziel swoim amasadorom wsparcia w postaci odpowiednich szkoleń. Na dobry początek, naucz swoich amasadorów technik budowania własnego wizerunku i wzmacniania przekazu, budowania opowieści wokół marki oraz sposobów na angażowanie użytkowników poszczególnych platform społecznościowych. Nowa wiedza i umiejętności dodadzą im pewności siebie oraz odwagi w przekraczaniu własnych barier.

Krok 5: Utrzymuj motywację

Każdy pracownik, który czuje się doceniany, odwdzięcza się swoim zaangażowaniem i lojalnością. Na początku ambasador będzie czuł niezwykły zapał, który będzie motywował go do dalszej pracy, jednak z czasem początkowy entuzjazm oparnie i konieczne będzie wdrożenie konkretnych narzędzi.

Krok 6: Monitoruj działania i sprawdzaj efekty

Wykorzystaj narzędzia do monitoringu internetu, by na bieżąco sprawdzać zasięg i skuteczność oddziaływania konkretnych treści publikowanych w mediach społecznościowych. Informacje zwrotne są istotne nie tylko z punktu widzenia realizacji celu, ale także są cenną lekcją dla samych ambasadorów, którzy zobaczą co sprawdza się najlepiej, a nad czym należy jeszcze popracować.
2021-03-15
aktualnosci zobacz wszystkie Lauren Peso
2021-03-15
Potęga autentycznego zaangażowania - jak skutecznie wdrożyć program Employee Advocacy w organizacji?
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, które charakteryzuje się szybkimi zmianami technologicznymi i rosnącymi oczekiwaniami klientów.
wiecej