Szkolenia Ekonomiczne - Lauren Peso Polska S.A.

Szkolenia ekonomiczne


Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami analizy ekonomiczno - finansowej projektów oraz nabycie przez nich umiejętności, w zakresie przygotowywania studiów wykonalności, które są analizą opłacalności inwestycji. Zdobyta wiedza pomoże samodzielnie przeprowadzać wstępne analizy bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, a także ocenić kondycję przedsiębiorstwa. Wskażemy narzędzia niezbędne do prawidłowej interpretacji wskaźników finansowych.

Czytaj więcej

 


Bankowość hipoteczna

Bankowość hipoteczna

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o funkcjonowaniu banków hipotecznych w aspekcie prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym. Najwyższej klasy specjalista z wieloletnim doświadczeniem w branży, podzieli się swoim doświadczeniem, związanym z funkcjonowaniem rynku nieruchomości w Polsce. Przedstawimy specjalistyczne zagadnienia bankowe i uaktualnienia oraz najważniejsze problemy bankowości i rynku nieruchomości, w świetle uwarunkowań makroekonomicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych.

Czytaj więcej

 


Instrumenty finansowe dla księgowych

Instrumenty finansowe dla księgowych

Podczas szkolenia zostaną wyjaśnione aktualne regulacje prawne, dotyczące instrumentów finansowych i różnorodnych instrumentów pochodnych oraz metody ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Omówimy najnowsze zmiany w zakresie ewidencji, wyceny i jej skutków. Uczestniczący w szkoleniu księgowi, nabędą w tej sferze praktycznych umiejętności, zgodnych z obowiązującą Ustawą o Rachunkowości. Dodatkowo przedstawimy zasady wyceny instrumentów finansowych w księgach firm. Szkolenie poprowadzi specjalista z dziedziny rachunkowości.

Czytaj więcej

 


Matematyka finansowa

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa jest dziedziną matematyki, która zajmuje się jej praktycznym zastosowaniem w obszarze ekonomii. Szkolenie poświęcone jest rozwijaniu inteligencji finansowej, które zaznajomi uczestników z określaniem wartości pieniądza w czasie. Jego celem jest zapoznanie uczestników z terminologią stosowaną w finansach, praktycznym zastosowaniem wiedzy finansowej, używania matematyki w obliczeniach finansowych oraz z interpretacją wyników obliczeń.

Czytaj więcej

 


Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

MSR to system przedstawiania sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego przedsiębiorstw i ich grup kapitałowych. Szkolenie stanowi źródło informacji na temat stosowania MSR w sprawozdawczości polskiej, etapów przekształcenia sprawozdań finansowych oraz zasad stosowania ustawy o rachunkowości w sprawozdaniach, sporządzanych zgodnie z MSR. Omówione zostaną zagadnienia, dotyczące aktualnie obowiązujących treści MSR oraz najistotniejszych zmian, które mają zostać wprowadzone.

Czytaj więcej

 


Podatek VAT i CIT

Podatek VAT i CIT

Podatki VAT i CIT dotyczą zarówno osób fizycznych, małych, jak i bardzo dużych przedsiębiorstw. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami opodatkowania oraz z nowymi przepisami, ponieważ każdy rok przynosi istotne zmiany w ustawach podatkowych, za którymi trzeba nadążyć. Oferowane szkolenie pozwoli być na bieżąco w tematyce i uszeregować wiedzę, aby poruszać się w obszarze podatków VAT i CIT przede wszystkim w praktyce.

Czytaj więcej

 


Wycena aktywów

Wycena aktywów

Celem szkolenia jest pogłębienie i/lub zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu zmiennej wartości pieniądza w czasie, modeli wyceny pojedynczych aktywów oraz opcji strategicznych i metod wyceny wartości aktywów niematerialnych. Uczestnicy zdobędą i podniosą kompetencje z zakresu kalkulacji finansowych, szacowania aktywów niematerialnych oraz umiejętnego doboru narzędzi do pozyskania użytecznych informacji w powyższej tematyce. Właściwe decyzje wymagają rzetelnych podstaw.

Czytaj więcej

 


Zarządzanie ryzykiem finansowym

Zarządzanie ryzykiem finansowym

W otoczeniu coraz silniejszej konkurencji, podejmowanie ryzyka finansowego staje się niezbędnym działaniem w biznesie. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego zarządzania ryzykiem w organizacji, zgodnie z jej polityką i celami. Zaprezentujemy typy ryzyka oraz wskażemy możliwości, jakie dają wybrane metody zarządzania nim.

Czytaj więcej

 


Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Profesjonalne i jasno przedstawione inwestorom sprawozdanie finansowe jest podstawą tworzenia renomy firmy. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych zostaną omówione w sposób klarowny i przystępny przez specjalistę – praktyka z dziedziny finansów. Szkolenie jest wzbogacone, angażującymi uczestników, ćwiczeniami. Pokażemy, jak właściwie pisać bilans przepływów, zysków i strat czy zestawienie zmian w kapitale własnym, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Czytaj więcej

aktualnosci zobacz wszystkie Lauren Peso
2021-03-15
Potęga autentycznego zaangażowania - jak skutecznie wdrożyć program Employee Advocacy w organizacji?
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, które charakteryzuje się szybkimi zmianami technologicznymi i rosnącymi oczekiwaniami klientów.
wiecej