Szkolenia HR - HR Human Resources - Zarządzanie zasobami ludzkimi ZZL - Lauren Peso Polska S.A.

Szkolenia HR - Human Resources - Zarządzanie zasobami ludzkimi ZZL


Assessment Center i Development Center

Assessment Center i Development Center

 Assessment Center i Development Center to narzędzia pozwalające na rzetelną ocenę możliwości i predyspozycji kandydatów oraz aktualnych pracowników. Doskonalenie umiejętności przeprowadzania sesji AC i DC wśród działów kadr, daje pracodawcy szansę pozyskiwania jeszcze lepszych pracowników i profesjonalnego doboru ich ścieżek kariery. Podczas szkolenia uczestnicy poznają metodykę konstruowania narzędzi AC i DC oraz interpretowania ich wyników i sporządzania raportów.

Czytaj więcej

 


Oceny pracownicze

Oceny pracownicze

 Właściwe kierowanie rozwojem pracowników przynosi wymierne korzyści funkcjonowaniu firmy. System ocen pracowniczych pozwala zanalizować jakość pracy, postawy pracowników oraz ich efektywność. Dla pracownika oznacza to możliwość rozwoju i awansu, dlatego niezbędne jest stworzenie systemu ocen, opartego na jednoznacznych kryteriach. Korzystając z własnych doświadczeń, nasi trenerzy stworzyli bazę profesjonalnych i rzetelnych narzędzi, które przedstawią uczestnikom oferowanego szkolenia.

Czytaj więcej

 


Programy rozwojowe dla pracowników high potential

Programy rozwojowe dla pracowników high potential

 Właściwie dobrany personel jest kapitałem firmy, w przeciwnym wypadku - jej dodatkowym kosztem i czynnikiem blokującym rozwój. Istotnym działaniem, które buduje skuteczny zespół, motywuje go i równocześnie podnosi wartość przedsiębiorstwa, jest umiejętne wspieranie ścieżek kariery najzdolniejszych i najlepiej rokujących pracowników – High Potential. Oferowane szkolenie wskaże, jak wykorzystać ich potencjał, aby ciągle się rozwijali, zachowując wysoką motywację do pracy i lojalność wobec firmy.

Czytaj więcej

 


Rekrutacja i selekcja

Rekrutacja i selekcja

 Siła każdego przedsiębiorstwa zależy od ludzi w nim pracujących. To właśnie zespół kształtuje wizerunek firmy, przyczynia się do jakości usług, to od niego zależy efektywność wykonywanych zadań. Dobór pracowników determinuje sukces organizacji. Oferowane szkolenie kładzie nacisk na skuteczne przeprowadzanie procesu rekrutacji oraz na obiektywną ocenę umiejętności kandydatów, umożliwiając ich selekcję w sposób zgodny z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

 


Zarządzanie szkoleniami

Zarządzanie szkoleniami

 Tylko właściwie dobrane szkolenia przynoszą oczekiwane efekty i stanowią zyskowną inwestycję w zasoby personelu. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które odpowiadają za rozwój pracowników w swojej organizacji. Ich zadaniem jest trafna identyfikacja potrzeb szkoleniowych, wybranie firmy szkoleniowej, organizacja szkoleń oraz ocena ich efektywności. Podczas warsztatów, uczestnicy poznają narzędzia, które pozwolą na profesjonalne zarządzanie wymienionymi procesami.

Czytaj więcej

 


Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym i średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym i średnim przedsiębiorstwie

 W wielu małych i średnich przedsiębiorstwach, funkcja personalna jest ograniczana do zatrudniania, zwalniania oraz rozliczania czasu pracy. Właściciele firm często nie widzą potrzeby wprowadzania narzędzi z zakresu HR. Celem szkolenia jest przybliżenie tematu ZZL z uwzględnieniem specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw. Uczestnicy nabędą niezbędnych umiejętności, związanych z pozyskaniem odpowiednich pracowników oraz optymalnym ich motywowaniem, aby skutecznie realizowali cele organizacji.

Czytaj więcej

Powrót

aktualnosci zobacz wszystkie Lauren Peso
2021-03-15
Potęga autentycznego zaangażowania - jak skutecznie wdrożyć program Employee Advocacy w organizacji?
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, które charakteryzuje się szybkimi zmianami technologicznymi i rosnącymi oczekiwaniami klientów.
wiecej