Szkolenia komunikacja - Doskonalenie zawodowe - Lauren Peso Polska S.A.

Szkolenia Komunikacja - Doskonalenie zawodowe


Profesjonalna asystentka i sekretarka

Profesjonalna asystentka i sekretarka

 Asystentka to osoba, która swoim profesjonalizmem, prezencją i taktem świadczy o firmie i swoim szefie. Zachowywanie się zgodnie z zasadami savoir-vivre, efektywne i kulturalne wykonywanie rozmów telefonicznych oraz dobra organizacja wpływa bezpośrednio na jakość i styl pracy oraz pozytywny wizerunek firmy w oczach klientów. Na szkoleniu przedstawione zostaną techniki zarządzania czasem, zasady prawidłowego komunikowania się oraz skutecznego działania w sytuacjach trudnych.

Czytaj więcej

 


Skuteczna komunikacja w biznesie

Skuteczna komunikacja w biznesie

Niezakłócona komunikacja w środowisku pracy jest istotnym czynnikiem jej optymalnej organizacji, wpływa na zintegrowanie pracowników oraz ich prawidłowe relacje z przełożonymi. Prezentowane szkolenie pomoże uzyskać praktyczne umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji oraz asertywnego zachowania, docierając do poziomu wspólnych interesów. Wskażemy techniki komunikowania się w sytuacjach stresowych oraz metody radzenia sobie z własnymi emocjami. Pokażemy, jak stworzyć sprawnie działający, zorientowany na sukces, zespół. 

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Skuteczne komunikowanie w zespole

Skuteczna komunikowanie w zespole

Niezakłócona komunikacja w środowisku pracy jest istotnym czynnikiem jej optymalnej organizacji, wpływa na zintegrowanie pracowników oraz ich prawidłowe relacje z przełożonymi. Prezentowane szkolenie pomoże uczestnikom nabyć praktycznych umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji oraz asertywnego zachowania, docierając do poziomu wspólnych interesów. Wskażemy techniki komunikowania się w sytuacjach stresowych oraz metody radzenia sobie z własnymi emocjami. Pokażemy Państwu, jak stworzyć sprawnie działający, zorientowany na sukces, zespół.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Szkolenie dla działów windykacji

Szkolenie dla działów windykacji

By skutecznie przeprowadzić proces odzyskiwania należności, konieczna jest właściwa ocena sytuacji przez windykatora, umiejętność przełamywania barier, asertywność oraz wysokorozwinięte kompetencje komunikacyjne. Proces windykacji jest zadaniem trudnym i najczęściej nieprzyjemnym, dlatego warto profesjonalnie przygotować się do tej roli. Podczas szkolenia, uczestnicy zapoznają się z technikami efektywnego odzyskiwania długów, metodami postępowania z trudnymi klientami oraz zasadami jasnej i asertywnej komunikacji.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Teambuilding - budowanie zespołu

Teambuilding - budowanie zespołu

 Zespół oparty na wzajemnej współpracy jego członków jest podstawą skutecznego realizowania wyznaczonych celów. Szkolenie przygotowane zostało dla kadry kierowniczej oraz wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoją skuteczność w zakresie tworzenia atmosfery współpracy oraz usprawnienia organizacji działań. Uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności postępowania w sytuacjach konfliktu. Udział w warsztatach teambuilding to doskonały sposób na zbudowanie trwałych fundamentów swojego zespołu.

Czytaj więcej

aktualnosci zobacz wszystkie Lauren Peso
2021-03-15
Potęga autentycznego zaangażowania - jak skutecznie wdrożyć program Employee Advocacy w organizacji?
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, które charakteryzuje się szybkimi zmianami technologicznymi i rosnącymi oczekiwaniami klientów.
wiecej