Szkolenia Prawo - Lauren Peso Polska S.A.

Tematyka szkoleń prawnych


Prawo medyczne

Prawo medyczne

Szkolenia z zakresu prawa medycznego adresowane są do szerokiego grona jednostek sektora medycznego z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, NFZ, osób zarządzających podmiotami leczniczymi czy personelu medycznego. Celem szkoleń jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat nowelizacji ustaw o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Czytaj więcej

 


szkolenie Kodeks Postępowania administracyjnego

Kodeks Postępowania administracyjnego

Szkolenie pozwoli poznać ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne zastosowanie w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych czy najczęstsze uchybienia w postępowaniach.

Czytaj więcej

 


Praca

Prawo pracy

Proponowane szkolenia adresowane są zarówno do osób, które rozpoczynają pracę w działach personalnych, jak i do praktyków, pragnących uaktualnić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy. Tematyka szkoleń obejmuje zasady planowania czasu pracy i urlopów pracowniczych, politykę społeczną z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zarządzanie dokumentacją kadrową. Warsztaty prowadzą najwyższej klasy specjaliści – praktycy z zakresu prawa pracy.

Czytaj więcej

 


Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Szkolenia dotyczą ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. Ich celem jest nabycie przez uczestników umiejętności przeprowadzania zamówień publicznych. Oferta obejmuje przygotowanie się do przetargów i ich skuteczne prowadzenie oraz aktualną procedurę zamówień publicznych, również w kontekście prawa unijnego. Szkolenia skierowane są do osób, które zajmują się zamówieniami publicznymi w firmach, do członków komisji przetargowych, zarządu i kadry menedżerskiej, działów administracji i księgowości oraz audytorów.

Czytaj więcej

 


Prawo: Prawo spółek

Spółki

Celem szkoleń z poniższej kategorii, jest przekazanie uczestnikom profesjonalnej wiedzy z zakresu prawa handlowego, a przede wszystkim – z prawa spółek (osobowych, kapitałowych oraz przekształceń podmiotowych), a zwłaszcza wykorzystania przedstawionych zagadnień w praktyce. Informacje prezentowane są w sposób jasny i przystępny oraz poparte przykładami. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener z dziedziny prawa handlowego.

Czytaj więcej

 


Aspekty prawne i podatkowe umów gospodarczych

Aspekty prawne i podatkowe umów gospodarczych

Każda zawierana umowa to czynność prawna, co pociąga za sobą szereg konsekwencji. Zasadniczym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami zawierania umów i formułowaniem ich treści, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, a także z metodami zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać sens i znaczenie umów, zwłaszcza w obrocie gospodarczym..

Czytaj więcej

 


Compliance antykorupcyjny w perspektywie zaostrzenia zasad odpowiedzialności korporacyjnej – bezpieczeństwo osobiste i spółki.

Compliance antykorupcyjny w perspektywie zaostrzenia zasad odpowiedzialności korporacyjnej – bezpieczeństwo osobiste i spółki.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje nowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Kary w przypadku przestępstw popełnionych przez organy spółki, jej pracowników i partnerów mogą sięgać 50 mln zł. Zakres odpowiedzialności zależał będzie od wykazania należytej staranności, a ta – od rzetelności systemu compliance.

Czytaj więcej

 


FCPA i standardy compliance rekomendowane przez Departament Sprawiedliwości

FCPA i standardy compliance rekomendowane przez Departament Sprawiedliwości.

Do grudnia 2021 r. jednostki sektora publicznego powinny wdrożyć mechanizmy sygnalizowania i ochrony sygnalistów przewidziane w Dyrektywie UE 2019/1937. Przepisy w sprawie kontroli zarządczej zobowiązują kierowników jednostek sektora finansów publicznych do zapewnienia m.in. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi oraz przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania.

Czytaj więcej

 


Nowe Prawo zamówień publicznych - praktyczne zasady stosowania przepisów dotyczących konfliktu interesów, korupcji, zmowy i samooczyszczenia

Nowe Prawo zamówień publicznych - praktyczne zasady stosowania przepisów dotyczących konfliktu interesów, korupcji, zmowy i samooczyszczenia

Nowe Prawo zamówień publicznych, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku, wprowadza zmiany dotyczące zasad wyłączenia pracownika oraz wykluczenia wykonawcy za względu na konflikt interesów oraz na popełnienie lub podejrzenie popełnienia przestępstw korupcyjnych i zmowy przetargowej. Jednocześnie okres pandemii i recesji zwiększa ryzyko wystąpienia tych negatywnych zjawisk. Są one bacznie obserwowane zarówno przez media, jak i przez organy ścigania. Należy się liczyć z dociekliwszym badaniem rzetelności oświadczeń o bezstronności.

Czytaj więcej

 


ABC antykorupcji i compliance zgodnego z wytycznymi CBA i dyrektywą o sygnalistach w jednostkach sektora publicznego.

ABC antykorupcji i compliance zgodnego z wytycznymi CBA i dyrektywą o sygnalistach w jednostkach sektora publicznego.

We wrześniu 2020 r. CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym”. Wytyczne mają ogólny charakter. Do grudnia 2021 r. jednostki sektora publicznego powinny wdrożyć mechanizmy sygnalizowania i ochrony sygnalistów przewidziane w Dyrektywie UE 2019/1937. Przepisy w sprawie kontroli zarządczej zobowiązują kierowników jednostek sektora finansów publicznych do zapewnienia m.in. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi oraz przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania.

Czytaj więcej

 

Powrót

aktualnosci zobacz wszystkie Lauren Peso
2021-03-15
Potęga autentycznego zaangażowania - jak skutecznie wdrożyć program Employee Advocacy w organizacji?
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, które charakteryzuje się szybkimi zmianami technologicznymi i rosnącymi oczekiwaniami klientów.
wiecej