Compliance antykorupcyjny w perspektywie zaostrzenia zasad odpowiedzialności korporacyjnej – bezpieczeństwo osobiste i spółki.

Wprowadzenie:

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje nowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Kary w przypadku przestępstw popełnionych przez organy spółki, jej pracowników i partnerów mogą sięgać 50 mln zł. Zakres odpowiedzialności zależał będzie od wykazania należytej staranności, a ta – od rzetelności systemu compliance.

Jeżeli firma działa na rynku międzynarodowym lub ma zagranicznych partnerów biznesowych, może znaleźć się pod lubą zagranicznych organów ścigania. Kary, które mogą zostać nałożone na spółkę przez prokuratora amerykańskiego znacznie przewyższają te, wynikające z projektu polskiego. I w tym wypadku ocena rzetelności i efektywności systemu compliance ma istotne znaczenie dla przypisania spółce winy oraz dla wymiaru kary. Przykładowo, HP Polska sp. z o.o. zapłaciło z tytułu infoafery karę w wysokości 15,5 mln dolarów.

Jednocześnie okres pandemii COVID-19 oraz towarzyszącej jej recesji znacznie zwiększył zagrożenia korupcyjne, na które narażone są przedsiębiorstwa. Zarówno w relacjach biznesowych jak i kontaktach z sektorem publicznym. Problemem dla przedsiębiorcy może stać się nie tylko świadome, ale i nieświadome uwikłanie w sytuacje korupcyjne, a także rzeczywisty i postrzegany konflikt interesów.

Tematem szkolenia będzie jak zawczasu unikać pułapek prawa karnego i rozpoznawać sytuacje korupcjogenne w biznesie i w urzędach? Jak nie wikłać się w relacje wywołujące konflikt interesów? Jak prawidłowo zachować się w sytuacjach korupcyjnych? Jak rozpoznawać korupcjogenne zachowania kontrahentów i urzędników oraz jak na nie reagować? Jak zapewnić bezpieczeństwo sobie, swoim współpracownikom oraz swojej firmie? Jak wykorzystać w tym celu standardy ISO 37001 i ISO 19600 oraz wytyczne GPW i amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości? Jak wdrożyć compliance antykorupcyjny, aby móc wykazać należytą staranność przed polskimi i zagranicznymi organami wymiaru sprawiedliwości?

Forma zajęć

Wykład z prezentacją przypadków, odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja, ćwiczenia dla uczestników.

Grupa docelowa

 • Właściciele i kadra kierownicza przedsiębiorstw.

 • Oficerowie compliance, dyrektorzy ds. bezpieczeństwa i antykorupcji, doradcy ds. etyki.

 • Pełnomocnicy systemów zarządzania.

 • Osoby zajmujące stanowiska narażone na zagrożenia korupcyjne

 • Audytorzy.

Cele i efekty szkolenia

Podniesienie praktycznych kompetencji w zakresie:

 • bezpieczeństwa osobistego w zakresie unikania zagrożeń korupcyjnych i etycznych oraz nieświadomego wikłania się w podejrzane sytuacje, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń okresu pandemii i recesji,

 • zapewnienia takiego bezpieczeństwa swoim szefom, współpracownikom i podwładnym,

 • wdrożenia rozwiązań korporacyjnych zwiększających bezpieczeństwo prawne personelu oraz spółki z tytułu polskich i zagranicznych przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, w tym planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Program:

Dzień 1 – bezpieczeństwo osobiste

 1. Okres zwiększonego ryzyka korupcji i nadużyć:

  1. trójkąt nadużyć w okresie pandemii i recesji,

  2. dodatkowe czynniki ryzyka związane działaniami antyepidemicznymi oraz tarczą antykryzysową.

 2. 10 pułapek prawa karnego – i jak ich unikać?

 3. Przestępstwa korupcyjne i zasady odpowiedzialności karnej:

  1. w relacjach z sektorem publicznym,

  2. w relacjach biznesowych,

  3. sektorowe

 4. Jak prawidłowo reagować na bezpośrednie próby korupcji?

 5. Zasady prawidłowej komunikacji z partnerami biznesowymi i urzędnikami - jak rozpoznawać sytuacje korupcjogenne, jak nie prowokować ani nie ułatwiać składania korupcyjnych propozycji?

 6. Konflikt interesów: rzeczywisty, potencjalny i postrzegany – czym jest i dlaczego należy go unikać?

 7. Prezenty, świadczenia, przysługi – gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja?

 8. Podsumowanie i praca domowa (lektura).

 

Dzień 2 – bezpieczeństwo korporacyjne

 1. Cel działań na poziomie przedsiębiorstwa.

 2. Studia przypadków.

 3. Dlaczego uczciwi ludzie czasami robią nieuczciwe rzeczy?

 4. Zarządzanie strachem, ryzykiem i przez wartości – skuteczność i ograniczenia.

 5. Świadomość i właściwa postawa wobec ryzyka.

 6. Przywództwo formalne i faktyczne.

 7. Właściwa komunikacja pionowa i pozioma, szkolenia.

 8. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w świetle aktualnych przepisów krajowych.

 9. Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Znaczenie rzetelności systemu compliance dla wykazania należytej staranności.

 10. Odpowiedzialność polskich podmiotów zbiorowych w świetle przepisów zagranicznych. Jakie sankcje na polskie spółki może nałożyć prokurator amerykański?

 11. Wykazanie należytej staranności i procedury zwiększające bezpieczeństwo korporacyjne w oparciu o ISO 37001, ISO 19600 oraz wytyczne Giełdy Papierów Wartościowych i amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości.

 12. Kluczowe rozwiązania i najczęstsze błędy w ich wdrażaniu, m.in.

  1. planowanie, koordynacja, zasoby

  2. ocena kontekstu

  3. zarządzanie ryzykiem korupcyjnym,

  4. kodeksy etyki i polityki prezentowe,

  5. kanały sygnalizowania i ochrona sygnalistów,

  6. postępowania wyjaśniające

  7. due diligence, weryfikacja kontrahentów,

 13. Podsumowanie – filary antykorupcyjnego compliance w firmie.

 

 

aktualnosci zobacz wszystkie
2021-03-15
aż do 80% ich wartości. Skontaktuj się z nami by porozmawiać o szczegółach.
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Franczyza jest coraz bardziej popularna, ale czy to dobry sposób na biznes?
wiecej