Nowe Prawo zamówień publicznych - praktyczne zasady stosowania przepisów dotyczących konfliktu interesów, korupcji, zmowy i samooczyszczenia

Wprowadzenie

Nowe Prawo zamówień publicznych, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku, wprowadza zmiany dotyczące zasad wyłączenia pracownika oraz wykluczenia wykonawcy za względu na konflikt interesów oraz na popełnienie lub podejrzenie popełnienia przestępstw korupcyjnych i zmowy przetargowej.

Jednocześnie okres pandemii i recesji zwiększa ryzyko wystąpienia tych negatywnych zjawisk. Są one bacznie obserwowane zarówno przez media, jak i przez organy ścigania. Należy się liczyć z dociekliwszym badaniem rzetelności oświadczeń o bezstronności.

 

Grupa docelowa

 • Kadra kierownicza i pracownicy zamawiających wykonujący czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadzorujący wykonywanie umów zamówienia publicznego.

 • Pracownicy wykonawców zajmujący się zamówieniami publicznymi.

 • Doradcy ds. etyki, koordynatorzy systemów antykorupcyjnych.

 • Audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

 

Efekty szkolenia

Podniesienie praktycznych kompetencji w zakresie:

 • rozpoznawania i unikania konfliktu interesów po stronie zamawiającego oraz wykonawcy zgodnie z nowym PZP,

 • rzetelnego składania oświadczeń o konflikcie interesów w nowej formule,

 • wykluczania wykonawcy ze względu na konflikt interesów, popełnienie przestępstw korupcyjnych lub czynów nieuczciwej konkurencji zgodnie z nowym PZP,

 • stosowania procedury samooczyszczenia się wykonawcy,

 • prawidłowej komunikacji i właściwych relacji między przedstawicielami zamawiającego i wykonawcami, które nie pozwolą obu stronom uwikłać się w podejrzane relacje.

 

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Na czym polega konflikt interesów w sektorze publicznym? Konflikt rzeczywisty, potencjalny i postrzegany.

 2. Relacje wywołujące konflikt. Specyfika zamówień publicznych i relacji zamawiający – wykonawca.

 3. Unijne i krajowe przepisy regulujące tematykę konfliktu interesów.

 4. Procedury wyłączenia pracownika ze względu na konflikt interesów i przestępstwa korupcyjne. Jak złożyć rzetelne oświadczenie o bezstronności bez narażania się na odpowiedzialność karną?

 5. Zarządzanie konfliktem interesów przez kierownika zamawiającego. Dobre praktyki.

 6. Ćwiczenia – czy pracownik zamawiającego podlega wyłączeniu?

Dzień 2

 1. Wykluczenie wykonawcy ze względu na:

  1. przestępstwa korupcyjne,

  2. przesłanki zmowy przetargowej,

  3. wcześniejsze zaangażowanie w przygotowanie postępowania,

  4. naruszenie obowiązków służbowych podważające jego uczciwość,

  5. konflikt interesów,

  6. bezprawny wpływ na czynności zamawiającego lub jego próbę.

 2. Zmowa przetargowa – typy, symptomy, reakcja.

 3. Symptomy zjawisk korupcyjnych i bezprawnego wpływu. Właściwa reakcja zamawiającego zgodnie z PZP i innymi przepisami.

 4. Procedura samooczyszczenia wykonawcy i jej ocena przez zamawiającego.

 5. Prawidłowa komunikacja i przejrzyste relacje przedstawicieli zamawiającego i wykonawców, które pozawalają na skuteczne działanie bez wikłania się w podejrzane relacje. Aspekty prawne PZP i praktyczne.

 6. Zarządzanie ryzykiem korupcji i zmowy przetargowej przez kierownika zamawiającego.

aktualnosci zobacz wszystkie
2021-03-15
aż do 80% ich wartości. Skontaktuj się z nami by porozmawiać o szczegółach.
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Franczyza jest coraz bardziej popularna, ale czy to dobry sposób na biznes?
wiecej