dokumentacja medyczna

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Szkolenie polecamy wszystkim jednostkom działającym w sferze ochrony zdrowia, osobom zarządzającym podmiotami leczniczymi oraz personelowi medycznemu.

Czytaj więcej

 


zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne – finansowanie i sprawozdawczość

Ustawa o zdrowiu publicznym reguluje szereg zadań, nad których wdrożeniem czuwają zarówno organy administracji rządowej jak i jednostki samorządu terytorialnego. Skuteczność programów polityki zdrowotnej zależy jednak od zapewnienia im odpowiedniego finansowania. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami dofinansowania przez NFZ działań spoza wykazu świadczeń gwarantowanych. Poznają także zagadnienia związane z mapami potrzeb zdrowotnych i wykorzystaniem zawartych w nich danych do optymalizacji działań podejmowanych w zakresie ochrony zdrowia.

Czytaj więcej

aktualnosci zobacz wszystkie
2021-03-15
aż do 80% ich wartości. Skontaktuj się z nami by porozmawiać o szczegółach.
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Franczyza jest coraz bardziej popularna, ale czy to dobry sposób na biznes?
wiecej