Szkolenie - Prawa spółek - Prawo handlowe w praktyce

Celem szkoleń z poniższej kategorii, jest przekazanie uczestnikom profesjonalnej wiedzy z zakresu prawa handlowego, a przede wszystkim – z prawa spółek (osobowych, kapitałowych oraz przekształceń podmiotowych), a zwłaszcza wykorzystania przedstawionych zagadnień w praktyce. Informacje prezentowane są w sposób jasny i przystępny oraz poparte przykładami. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener z dziedziny prawa handlowego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
szkolenia@laurenpeso.pl

Spółki osobowe

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia ogólne, jak: systematyka i źródła prawa spółek osobowych, konstrukcja prawna spółki osobowej, umowa spółki, instytucje wspólne prawa spółek, odpowiedzialność cywilnoprawna w prawie spółek , nadużycie formy spółki, spółki osobowe w prawie prywatnym międzynarodowym.

Spółki kapitałowe

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia ogólne, jak: rodzaje spółek, charakterystyczne aspekty prawne, zasady funkcjonowania, organy, obieg dokumentacji w spółce kapitałowej , zarząd spółki, pełnomocnictwo, KRS.

Przekształcenia podmiotowe

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia, jak wybór optymalnej formy prawnej, prawo tworzenia, przekształcania oraz likwidowania spółek, procesy łączenia lub podziału, tworzenie i zarządzanie grupami kapitałowymi, dokapitalizowanie spółek, podwyższanie lub obniżania kapitału zakładowego/ akcyjnego, umarzanie, przymusowy wykup oraz nabywanie własnych akcji, stan prawny spółek, procesy restrukturyzacyjne oraz naprawcze, zgłoszenia koncentracji, konflikt pomiędzy udziałowcami oraz wspólnikami, opracowywanie umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami.

Jeśli nie znaleźliście Państwo na stronie tematu, który Was szczególnie interesuje, prosimy o kontakt. Program zostanie przygotowany specjalnie dla Państwa potrzeb.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
szkolenia@laurenpeso.pl

Powrót

aktualnosci zobacz wszystkie
2021-03-15
aż do 80% ich wartości. Skontaktuj się z nami by porozmawiać o szczegółach.
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Franczyza jest coraz bardziej popularna, ale czy to dobry sposób na biznes?
wiecej