- szkolenia - Lauren Peso Polska S.A.

KOBIETA W BIZNESIE

Wychodząc naprzeciw potrzebom świata biznesu, w którym coraz większą rolę odgrywa płeć piękna, Lauren Peso Polska S.A. organizuje szereg projektów dla Kobiet poświęconych tematyce kształtowania własnego wizerunku i umacniania własnej marki, każdorazowo zapraszając do współpracy najlepszych ekspertów z danej dziedziny.

Dla jednego z naszych klientów, międzynarodowej firmy produkcyjnej, zatrudniającej ponad 1000 pracowników, w tym 130 Kobiet, mamy okazję prowadzić cykl szkoleń w ramach projektu „SIŁA KOBIET”. Inauguracja cyklu zgromadziła ścisły Top Management firmy oraz większość Pań wchodzących w struktury organizacji. Głównym celem projektu jest wsparcie środowiska biznesowego Kobiet w organizacji w rozwoju ich zawodowego potencjału. To dwuletnie przedsięwzięcie pozwala Uczestniczkom na zrealizowanie szeregu założeń z obszaru rozwoju osobistego w biznesie. Poszczególne kompetencje ćwiczone są podczas modułów szkoleniowych takich jak: profesjonalizm i siła – warsztaty w nurcie treningu interpersonalnego, trening zdrowego i zbalansowanego życia, projektowanie siebie – wizerunek to moja marka (dress code, stylizacja, makijaż etc.), komunikacja – w tym komunikacja między płciami, asertywność, zarządzanie sobą w czasie i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, kreatywność, skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami pracującej mamy.

Kolejny zrealizowany projekt dla naszego klienta z branży paliwowo – energetycznej przeznaczony dla 150 Uczestniczek miał charakter wykładu interaktywnego połączonego z panelem dyskusyjnym o roli i postrzeganiu Kobiet w korporacji oraz łamaniu stereotypów. Wydarzenie miało na celu wzbudzenie refleksji odnośnie:
- obalenia stereotypów dotyczących tzw. męskiego i kobiecego punktu widzenia w kontekście pracy w korporacji i wartości przez nich wnoszonych,
- wyzwań dzisiejszego świata korporacji z punktu widzenia Kobiet pracujących w branżach uznawanych jako „męskie”,
- świadomości budowania własnego wizerunku w organizacji oraz samorealizacji i zadowolenia z własnych osiągnięć.

Z kolei dla naszego klienta z branży rolniczej przygotowaliśmy warsztaty „MONA LISA – KOBIETA W ROLI GŁÓWNEJ”, podczas których Panie miały możliwość zgłębiania tajników wizerunku oraz savoir vivre’u. Poznanie mitów i faktów dotyczących savoir vivre’u, zasady powitania oraz precedencji, wskazówki odnośnie wizytówek, reguły odpowiedniego wizerunku Kobiety oraz konsultacje w obrębie makijażu to główne punkty warsztatów. Ich celem było wzbudzenie w Uczestniczkach swobody i poczucia bezpieczeństwa, pozwalających na luksus bycia sobą w każdej sytuacji, pewności siebie w kontaktach towarzyskich i zawodowych oraz kształtowania wizerunku osoby profesjonalnej i uprzejmej.

Efekty naszych działań widać bardzo szybko. W codziennych realiach zawodowych Pań nastąpiło odczuwalne wzmocnienie poczucia biznesowej kobiecości. Poznane narzędzia do budowania sukcesu i szczęścia w życiu prywatnym, karierze zawodowej i biznesie dały Paniom inspirację do działania i pozwoliły na odpowiednie wypracowanie zasad „work life balance” oraz zbudowania asertywności i pewności siebie jako silnych atutów kobiecości. Wzrosła świadomość, poczucie siły i wartości Pań, co w połączeniu z umiejętnością odpowiedniego kreowania własnego wizerunku przełożyło się na ich większą efektywność w kontaktach biznesowych, a to z kolei stanowi istotną wartość dla firm, z którymi współpracujemy przy realizacji tego typu projektów.


SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

Szanując czas uczestników naszych szkoleń oraz mając na względzie ich wygodę, dopasowujemy rozwiązania szkoleniowe do ich indywidualnych potrzeb. Organizowane przez nas szkolenia e-learningowe pozwalają kursantom na swobodne planowanie harmonogramu oraz częstotliwości uczenia się niezależnie od tematu szkolenia.

Jedna z naszych realizacji w obszarze e-learningu to przeprowadzenie cyklu szkoleniowego dla instytucji rządowej. Cykl przeznaczony jest dla ponad 800 uczestników (w podziale na 600 osób w pierwszym i ponad 200 w drugim roku trwania projektu).

W trosce o efektywność naszych szkoleń wdrażamy na platformie e-learningowej rozwiązania dostosowane do naszego klienta tak, by umożliwić mu jak największy komfort korzystania z takiego narzędzia. Wygenerowanie dedykowanych instalacji na platformie, oprawa graficzna, aktualizacje wszelkiego typu, sprawnie przeprowadzane kwestie organizacyjne czy szybko udzielane użytkownikom systemu wsparcie sprawiają, że są oni zawsze na bieżąco, a jednocześnie mają świadomość, że mogą liczyć na opiekę konsultanta w trakcie trwania całego projektu.

Cykl e-learningowy porusza dwa główne zakresy tematyczne: zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji oraz równe traktowanie w zatrudnieniu.

W ramach pierwszego tematu kursanci poznają typy niepożądanych zachowań w organizacji łącznie z ich konsekwencjami dla samej organizacji a także skutkami dla ofiar, zapoznają się również z różnicami pomiędzy mobbingiem a dyskryminacją. Szkolenie pozwala na wypracowanie skutecznych reakcji na niepożądane zachowania w organizacji z perspektywy ofiary, świadka czy też kierownictwa.

Celem szkolenia z zakresu równego traktowania w zatrudnieniu jest z kolei poznanie zasad i przepisów zmierzających do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji nierównego traktowania w pracy np. przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy, awansach, dostępie do szkoleń czy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Umożliwia to identyfikowanie pracownikom niepożądanych zachowań i reagowanie na nie w odpowiedni sposób. Szkolenie e-learningowe pozwala uczestnikom na przyswajanie w komfortowym dla nich czasie wiedzy o prawach osoby dyskryminowanej, odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie zasad równego traktowania oraz odszkodowaniach za udowodnione przejawy takich zjawisk w organizacji.

Efektem prowadzonych cykli szkoleniowych jest m.in. wzrost świadomości pracowników oraz pracodawcy w obszarze niepożądanych zachowań, co pozwala niezwłocznie je eliminować oraz im zapobiegać. Przekłada się to na utrzymanie dobrej atmosfery oraz niedopuszczanie do działań, które mogłyby dezintegrować zespół, dzięki czemu wzrasta aktywność oraz inicjatywa ze strony jego członków. Szkolenia stanowią także wstęp do opracowania dokumentacji oraz wewnątrzzakładowych procedur w temacie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas cyklu mogą również zabezpieczyć instytucję przed ponoszeniem odpowiedzialności finansowej za konflikty pracownicze, kończące się wysokimi i niepotrzebnymi kosztami.

aktualnosci zobacz wszystkie Lauren Peso
2021-03-15
AC/DC – poznaj najskuteczniejszą metodę oceny pracowników!
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, które charakteryzuje się szybkimi zmianami technologicznymi i rosnącymi oczekiwaniami klientów.
wiecej