Szkolenia - Sprzedaż i Obsługa Klienta - Lauren Peso Polska S.A.

Szkolenia: Sprzedaż i obsługa klienta


Szkolenia biznesowe: Akademia Skutecznej Sprzdaży - trening handlowy

Techniki negocjacyjne - Rozmowa z klientem

 Od czego zależy efektywność sprzedaży- od umiejętności handlowca czy od jakości produktu? Akademia Skutecznej Sprzedaży to kompleksowe szkolenie, którego celem jest dostarczenie pracownikom branży handlowej motywacji i kompetencji, by ciągle poprawiali swoje wyniki i aktywnie budowali sukces rynkowy przedsiębiorstwa. Warsztaty kładą nacisk na stosowanie technik sprzedażowych, prowadzenie negocjacji handlowych, budowanie relacji z kontrahentami, radzenie sobie z trudnym klientem, komunikację interpersonalną oraz autoprezentację.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Budowanie stałych relacji z klientem

Zarządzanie relacjami z Klientem

Rynek umożliwia firmom swobodne działanie i rozwój, co jednak powoduje ciągły wzrost konkurencji. Przedsiębiorstwa muszą wypracować własne strategie nawiązywania i utrzymywania relacji ze swoimi odbiorcami. Kluczowych klientów należy otoczyć szczególną troską - przynoszą oni firmie istotne zyski oraz budują jej wizerunek na zewnątrz.  Oferowane szkolenie nauczy uczestników identyfikowania potrzeb swoich klientów, w efekcie uskuteczniając pozytywny i długotrwały kontakt.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Cross-selling i up-selling

Cross-selling i up-selling

Up-selling i cross-selling to dwie metody maksymalizowania zysku z jednej transakcji, a tym samym globalnych dochodów. Cel jest jeden: Klient ma wydać więcej niż planował. Techniki te zakładają sprzedawanie konsumentowi dodatkowych opcji, towarów czy usług do złożonego już zamówienia, oferowanie mu produktów komplementarnych lub droższych. Szkolenie wyczuli uczestników na moment „otwartego portfela” Klienta oraz wskaże efektywne metody wykorzystania rozpoznanej sytuacji.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Merchandising

Merchandising

 Celem wszelkiej działalności jest osiąganie jak najlepszych wyników. Jednak w dobie rosnącej konkurencji, przygotowanie unikatowej oferty staje się prawdziwym wyzwaniem. Aby być najlepszym trzeba nauczyć się przyciągać uwagę, zainteresować towarem, sprawić, by klient po prostu go zapragnął. Prezentowane szkolenie merchandisingowe przedstawi uczestnikom narzędzia tej metody, a dodatkowo zapozna ich z praktycznymi zasadami i technikami skutecznej sprzedaży.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Negocjacje kupieckie

Negocjacje handlowe

 Nowoczesna firma musi inwestować nie tylko w rozwój technologii i optymalizację procesów produkcji . Istotnym elementem racjonalizacji wydatków jest zapewnienie przedsiębiorstwu profesjonalnej organizacji w kontaktach z dostawcami. Oferowane szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów zaopatrzenia oraz osób odpowiedzialnych za aprowizację. Uczestnicy nabędą umiejętności negocjacyjnych niezbędnych w budowaniu relacji z kontrahentami.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Negocjacje z sieciami

Negocjacje z sieciami

 Negocjacje są nieodłącznym elementem biznesu. To strategiczna gra, w której każdy ruch musi być wyważony, a działanie drugiego gracza – przewidziane. Negocjacje z sieciami mają swoją specyfikę, ponieważ partner jest niewątpliwie bardzo silny. Sztuka skutecznego poprowadzenia tego procesu okazuje się niezbędna podczas realizowania strategicznych zadań firmy. W grę wchodzą najpoważniejsze kontrakty. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady negocjacji z sieciami oraz nabędą praktycznych umiejętności ich profesjonalnego prowadzenia.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: NLP w biznesie

NLP w biznesie

 Neurolingwistyczne Programowanie jest narzędziem do zbierania i analizy sposobu, w jaki ludzie myślą i podejmują decyzje, przyswajają i przetwarzają informacje. Umożliwia to zaprezentowanie produktu zgodnie z mechanizmami motywacyjnymi i decyzyjnymi klienta. NLP definiuje, jak obsługiwać skutecznie. Celem szkolenia jest zbudowanie świadomej umiejętności przekonywania, optymalnego prowadzenia dyskusji oraz operowania technikami zręczności językowej, co umożliwia konsekwentne zdobywanie zamierzonych celów.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Obrona ceny

Obrona ceny

 Wysokie umiejętności sprzedażowe są niezbędne w handlu. Rozmowy o cenach okazują się dla handlowców niewątpliwie trudnym etapem negocjacji z klientami, a ich obrona stanowi prawdziwe wyzwanie. Umiejętne rozegranie rozmowy, wykorzystanie podstaw psychologii oraz odpowiedni dobór technik wpływu spowoduje, że odnoszenie zwycięstw na polu handlowym stanie się zadaniem strategicznym. Handlowcy powinni być przygotowani do skutecznej obrony ceny, aby zwiększać zarówno zyski firmy, jak i własne prowizje.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Obsługa klienta przez telefon

Obsługa klienta przez telefon

 Dzisiejszy rynek wymaga ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Konkurencja i rosnące wymagania konsumentów wymuszają wyróżnianie się czymś innym niż tylko atrakcyjną ofertą. Obsługa Klienta i budowanie relacji powinny stanowić istotny element strategii firmy, troszczącej się o swój wizerunek, zwłaszcza w pierwszym kontakcie. Dobrze przeprowadzona rozmowa telefoniczna pozwala często pozyskać klienta, uzyskać kontrakt, nawiązać współpracę. Telefonowanie jest sztuką, którą trudno przecenić w dzisiejszych kontaktach biznesowych.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Obsługa reklamacji przez telefon

Obsługa reklamacji przez telefon

 Kompleksowa obsługa Klienta to również umiejętność radzenia sobie z niezadowolonymi klientami. Prawidłowe przeprowadzenie procesu reklamacyjnego buduje wizerunek firmy, a zwłaszcza postrzeganie jej jako instytucji profesjonalnej, traktującej konsumenta z szacunkiem. Osoba odpowiedzialna za obsługę reklamacji przez telefon powinna posiadać wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne, aby proponowanym rozwiązaniem usatysfakcjonować Klienta, równocześnie dbając o najmniejsze straty firmy.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Obsługa trudnego klienta

Obsługa trudnego klienta

 Świadomy przedsiębiorca wie, że nie  sama jakość towarów czy usług determinuje sprzedaż. Wymagający klient oczekuje zaangażowania, indywidualnego traktowania oraz rozwiniętych kompetencji interpersonalnych sprzedawcy, który może zjednywać sobie kontrahentów lub przeciwnie – zniechęcać ich. Oferowane szkolenie wykształci u uczestników umiejętność rozpoznawania typu klienta, diagnozowania jego potrzeb, aby skutecznie zwiększać sprzedaż - również w relacji z trudnym partnerem.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Pokonywanie zastrzeżeń i obiekcji

Pokonywanie zastrzeżeń i obiekcji

 Handlowcy każdego dnia spotykają się z klientami, którzy mają wątpliwości i zastrzeżenia. Wzrasta konkurencja, a konsumenci stają się coraz bardziej wymagający i świadomi swoich praw. Oferowane szkolenie pokaże metody budowania pozytywnych i trwałych relacji z klientami. Uczestnicy zapoznają sie z językiem perswazji, zdobędą wiedzę z zakresu negocjacji, rozpoznawania potrzeb klienta oraz pozyskiwania nowych partnerów. Zaopatrzymy handlowców w narzędzia radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Profesjonalna obsługa klienta

Profesjonalna obsługa klienta

 Oferowane szkolenie stanowi kompendium umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się z Klientem. Profesjonalna obsługa to nie tylko efektywna sprzedaż, ale również radzenie sobie z niezadowolonymi klientami, to sprawna komunikacja i wysoka jakość obsługi w bezpośrednim kontakcie, podczas rozmowy telefonicznej oraz drogą internetową. Sprzedaż jest dla nas czymś więcej niż pozyskiwaniem nowych odbiorców – to utrzymywanie z nimi trwałych relacji.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży

Żeby zrozumieć psychologię sprzedaży i optymalnie wykorzystywać jej mechanizmy w handlu, należy poznać motywy zachowań konsumentów - co sprawia, że podejmują oni decyzję o kupnie towaru, a co wywołuje u nich barierę w relacji ze sprzedawcą? Pozwoli to wybrać i wdrażać najbardziej odpowiednie strategie sprzedaży i negocjacji. Oferowane, dwumodułowe szkolenie przeznaczone jest dla handlowców, którzy chcą zrozumieć swoich klientów i proces sprzedaży.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Skuteczne negocjacje handlowe

Skuteczne negocjacje handlowe

Negocjacje są nieodłącznym elementem biznesu. To strategiczna gra, w której każdy ruch musi być wyważony, a działanie partnera – przewidziane. Sztuka skutecznego prowadzenia negocjacji jest cenna zarówno podczas realizowania strategicznych zadań firmy, w czasie codziennych kontaktów ze współpracownikami, jak i w życiu prywatnym. Podczas szkolenia uczestnicy poznają tajniki procesu negocjacji oraz nabędą praktycznych umiejętności ich profesjonalnego prowadzenia.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Skuteczne techniki sprzedaży

Skuteczne techniki sprzedaży

 Od czego, tak naprawdę, zależy efektywność sprzedaży? Od umiejętności handlowca czy od jakości produktu? Każda branża charakteryzuje się swoją specyfiką używanych technik sprzedażowych, a sprzedawcy często nie zdają sobie sprawy z mechanizmów rządzących ich sposobami. Prezentowane szkolenie ma na celu podniesienie świadomości stosowanych technik sprzedażowych, poprawienie jakości rozmów handlowych oraz wzmocnienie umiejętności osobistych sprzedawców w kontaktach z klientem.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Telemarketing - sprzedaż przez telefon

Telemarketing - sprzedaż przez telefon

Obecnie telefon jest niezbędnym narzędziem w handlu, ponieważ działania telemarketingowe są jedną z najefektywniejszych metod dotarcia do potencjalnych klientów. Wysokie umiejętności z zakresu sprzedaży telefonicznej pozwalają rozwinąć potencjał przedsiębiorstwa, podnieść jego zyski oraz konkurencyjność . Wyszkolony telemarketer buduje biznesowy sukces firmy. Oferowane szkolenie przeznaczone jest dla osób, które używają telefonu do aktywnego poszukiwania potencjalnych klientów, niezależnie od branży.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Wywieranie wpływu

Wywieranie wpływu

Codziennie wyznaczamy sobie cele, które chcemy osiągnąć w kontaktach z innymi. Można posiadać specjalistyczne umiejętności w swojej branży, ale nie potrafić przekonać do swoich racji przełożonego, klienta, pracownika czy bliskich osób. Wywieranie wpływu, wbrew przekonaniom, nie jest manipulacją. Oferowane szkolenie wskaże jak, poprzez wybrane narzędzia i techniki, realizować założone cele i przekonywać do siebie ludzi (również klientów), identyfikować ich intencje oraz przewidywać reakcje.

Czytaj więcej

 

Powrót

aktualnosci zobacz wszystkie Lauren Peso
2021-03-15
Potęga autentycznego zaangażowania - jak skutecznie wdrożyć program Employee Advocacy w organizacji?
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, które charakteryzuje się szybkimi zmianami technologicznymi i rosnącymi oczekiwaniami klientów.
wiecej