Rozwój osobisty - Szkolenia umiejętności osobiste - Lauren Peso Polska S.A.

Rozwój osobisty - Umiejętności osobiste


skuteczna-komunikacja-interpersonalna

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Szkolenie pozwoli uzyskać uczestnikom praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji, minimalizacji konfliktów oraz asertywnego zachowania. Poszerza także umiejętności radzenia sobie w sytuacji różnicy zdań.

Czytaj więcej

 


Sztuka prezentacji- budowanie pewności siebie

Sztuka prezentacji- budowanie pewności siebie

Podczas tego praktycznego warsztatu poprawisz swoje kompetencje w zakresie skutecznej autoprezentacji i budowania wizerunku w oparciu o swoje prawdziwe atuty. Dowiesz się, jakie są Twoje aktualnie mocne i słabe strony w tym zakresie i jak je w przyszłości udoskonalać. Przygotujemy Cię do rozmowy z pracodawcą i klientem, zgodnie z zasadami dobrej autoprezentacji. Poznasz sposoby na pozyskiwanie zainteresowania i przychylności słuchaczy. Wskażemy Ci techniki jasnego wyrażania swoich intencji i efektywnego przekazywania informacji. Będziesz mieć okazję wystąpienia przed innymi i przećwiczenia w praktyce swoich umiejętności, radząc sobie zarówno z tremą, jak i z trudnymi odbiorcami.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Asertywność

Asertywność

 Asertywność oznacza skuteczne wyznaczenie swoich granic przy jednoczesnym szanowaniu pozycji innych ludzi. Pokazuje, że opinie, przekonania, myśli i uczucia drugiej osoby są równie ważne, jak własne. Asertywna postawa jest pożądana zarówno w codziennych relacjach z otoczeniem, jak i w biznesie. Opanowanie asertywnej komunikacji pomaga zachować autonomię, postępować zgodnie z własnymi zasadami, by skutecznie realizować cele, zachowując przy tym pozytywne relacje z rozmówcami.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Automotywacja

Automotywacja

 Istotą automotywacji jest zmiana podejścia do problemu – z „muszę” na „mogę i chcę”. Ilustruje to główny cel prezentowanego szkolenia, jakim jest odnalezienie sposobów na skuteczne mobilizowanie się do działania zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. W trakcie warsztatów, uczestnicy zwiększą świadomość na temat determinantów osiągania swoich celów oraz dowiedzą się, jak wzbudzać w sobie siłę do ich realizowania.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

 W czasach rewolucji audiowizualnej, człowiek stał przede wszystkim wzrokowcem, widzem, który woli oglądać niż zgłębiać obiektywną treść. Wizerunek zyskał moc wpływowego narzędzia w drodze do realizacji celów. Umiejętność manipulowania wrażeniem przydaje się nie tylko w pracy, ale i w codziennych relacjach. Głównym założeniem oferowanego szkolenia jest wykreowanie pożądanego wizerunku zgodnego z piastowaną funkcją, a także opanowanie sztuki skutecznego przekonywania i prezentowania się publicznie.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Efektywność osobista

Efektywność osobista

 Skuteczność organizacji jest sumą efektywnej pracy każdego z pracowników. Inwestycja w kierunku zwiększania efektywności swojego zespołu staje się szansą i siłą nowoczesnych firm w budowaniu sukcesu na rynku. Uczestnicy szkolenia poznają metody zwiększania efektywności osobistej, przekonają się o roli postawy proaktywnej, dowiedzą się jak wyznaczać cele i priorytety oraz w jaki sposób efektywnie zarządzać swoim czasem.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna

 Psycholog Daniel Goleman twierdził, że sukces życiowy najwyżej w 20 % zależy od IQ, a w 80% od grupy czynników, nazywanych Inteligencją Emocjonalną. Celem szkolenia jest rozwijanie indywidualnego potencjału emocjonalnego poprzez nabycie umiejętności identyfikowania uczuć, również w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz przekładania ich na skuteczne działania. Do harmonijnego wzrostu firmy i zwiększenia efektywności pracy niezbędne jest zrównoważenie obu sfer: rozumowej i uczuciowej.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Kreatywność i twórcze myślenie

Kreatywność i twórcze myślenie

Zastanawiałeś się jak to możliwe, że ludzie wpadają na pomysły, które Tobie nie przyszłyby do głowy? Podziwiałeś ich oryginalny sposób myślenia? Sekret kreatywności tkwi w kontrolowaniu procesu myślenia oraz doborze narzędzi, pozwalających na tworzenie nowych pomysłów. Szkolenie wyposaży Cię w umiejętność nieszablonowego myślenia oraz nietypowego wykonywania zadań, pomoże Ci spojrzeć z innej strony na rozwiązywanie problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Psychosemantyka

Psychosemantyka

Psychosemantyka zakłada, że każdy człowiek posiada indywidualną matrycę pojęć, która powstała na bazie wychowania i doświadczeń, dlatego każdy z nas rozumie informacje inaczej. Informacja jest jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania. Sposób, w jaki jest budowana i przekazywana, ma wpływ na efektywność wykonywanych zadań i atmosferę w zespole. Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności rozumienia informacji i przewidywania reakcji rozmówcy poprzez wykorzystanie narzędzi  stosowanych w psychosemantyce i NLP.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Radzenie sobie ze stresem

Radzenie sobie ze stresem

Stres jest nieodłącznym elementem codziennego życia. Problemy w sferze osobistej, rosnące wymagania w pracy, ciągły pośpiech wzmagają napięcie. Aby poradzić sobie ze stresem, należy najpierw zrozumieć czym jest naprawdę. Udział w szkoleniu pomoże Ci skutecznie zmienić sposoby reagowania w sytuacjach stresowych oraz zwiększyć kontrolę nad własnymi emocjami. Umiejętne zarządzanie stresem może okazać się mobilizacją do pracy, a nie jedynie przykrym obciążeniem.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Od uczestników naszych szkoleń słyszymy często, że na rozwiązywanie problemów mają mało czasu, a decyzje trzeba podejmować szybko. Na sprawność w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów oraz podejmowania trafnych decyzji, wpływają umiejętności sprawnej analizy sytuacji, wyboru optymalnych wariantów oraz przyjmowania postawy odpowiedzialności i aktywnego działania. Warsztaty mają również wzbudzić w uczestnikach gotowość do kreatywnego poszukiwania nowych rozwiązań.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Sztuka prezentacji w technice Persuasive Presentation Format

Sztuka prezentacji w technice Persuasive Presentation Format

Technika PPF, Persuasive Presentation Format, to narzędzie skutecznego przekazywania treści i docierania do publiczności. Opiera się o rozwój kompetencji komunikacyjnych, umożliwiając dokładne dopasowanie treści przekazu do założonego celu oraz specyfiki audytorium. Udział w szkoleniu pozwoli ocenić jakość własnych wystąpień oraz wskaże ich mocne i słabe stron. Uczestnicy będą potrafili samodzielnie przygotować i przeprowadzić prezentację w technice PPF.

Czytaj więcej

 


Szkolenia biznesowe: Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

 Powiedzenie mówi, że czas to pieniądz. Nie zdajemy sobie sprawy, ile tracimy go bezpowrotnie przez źle zorganizowaną pracę czy niewłaściwie zaplanowane czynności, w konsekwencji odczuwając stres i napięcie. Celem oferowanego szkolenia jest wykształcenie u uczestników umiejętności efektywnego zarządzania własnym czasem oraz zdolności trafnego wyznaczania priorytetów. Nabyte kompetencje przekładają się bezpośrednio na skuteczność w pracy, a w efekcie - na zysk firmy.

Czytaj więcej

aktualnosci zobacz wszystkie Lauren Peso
2021-03-15
Potęga autentycznego zaangażowania - jak skutecznie wdrożyć program Employee Advocacy w organizacji?
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, które charakteryzuje się szybkimi zmianami technologicznymi i rosnącymi oczekiwaniami klientów.
wiecej