Test Gallupa, czyli jak wykorzystać naturalne talenty pracowników do rozwoju całej organizacji - szkolenia - Lauren Peso Polska S.A.

Test Gallupa, czyli jak wykorzystać naturalne talenty pracowników do rozwoju całej organizacji?

test gallupa Korzystanie z narzędzi w ramach metody Assessment/Development Center (AC/DC) to najskuteczniejszy sposób oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy. Test Gallupa jest czymś więcej niż tylko przypadkowym zestawem pytań w ramach testu osobowości. To rzetelne badanie, którego wyniki pozwalają nam odkryć możliwości i ukryty potencjał pracowników oraz sposoby, by ich naturalne talenty zaczęły stanowić mocne strony i trwały zasób organizacji, którą współtworzą.

Czym jest test Gallupa i jak wygląda badanie z wykorzystaniem tego narzędzia?

Narzędzie, które znamy powszechnie jako test Gallupa, zostało opracowane przez Donalda Cliftona, pracownika Instytutu Gallupa. Są wynikiem ponad 40-letniej analizy przeróżnych kultur i modelów ludzkich zachowań.

Test Gallupa pozwala określić, w jaki sposób pracownik lub kandydat do pracy:
  • wciela swoje pomysły w życie i jak realizuje plany?
  • wpływa na innych ludzi i swoje otoczenie?
  • buduje i pielęgnuje relacje z innymi ludźmi?
  • przyjmuje i przyswaja otrzymywane informacje oraz jak je analizuje?

Badanie CliftonStrenghts jest dostępne online na oficjalnej stronie Instytutu Gallupa. Możemy wykonać je w dowolnym miejscu i dogodnym dla siebie czasie. Narzędzie jest odpłatne, ogólnodostępne i przeprowadzane także w języku polskim. Analizuje natężenie 34 cech, w celu określenia TOP 5 cech dominujących. Wyniki badań warto jednak dodatkowo skonsultować z ekspertami, którzy dokładnie omówią każdy talent w ujęciu do reszty wyników i dokładnie wskażą sposoby, jak dany talent wykorzystać w ujęciu do całej organizacji.

Test Gallupa składa się ze 177 par stwierdzeń, spośród których wskazujemy na 5-stopniowej skali to, które lepiej do nas pasuje. Na analizę każdej pary stwierdzeń mamy tylko 20 sekund, zatem całe badanie trwa zaledwie godzinę. Podczas badania nie mamy możliwości powrotu do poprzednich pytań i ich korekty. Pamiętajmy jednak, że tu nie ma dobrych i złych odpowiedzi, tak jak nie ma lepszych i gorszych talentów. Każdy talent może wzmocnić naszą organizację i przyczynić się do jej rozwoju.

Raport z badania CliftonStrenghts otrzymujemy od razu po wykonaniu testu. W wersji podstawowej wskazuje on 5 naszych dominujących cech, a w wersji rozszerzonej natężenie i układ wszystkich 34 talentów. Jednak otrzymanie raportu do dopiero początek pracy z tym narzędziem.

Kiedy warto przeprowadzić test Gallupa wśród pracowników i kandydatów do pracy?

Informacja o talentach dominujących stanowi podstawę budowania ścieżki zawodowej. Talent jest jednak naturalnym i powtarzalnym sposobem działania. Zadaniem osób zarządzających zasobami ludzkimi jest zatem znalezienie sposobów, by każdy pracownik mógł produktywnie wykorzystywać swoje talenty w codziennej pracy, a jednocześnie wzmacniał mocne strony pozostałych współpracowników.

Wyniki testu Gallupa dostarczają nam wiedzy, jak pracownicy lub kandydaci do pracy rozwiązują swoje problemy, pozyskują wiedzę i współdziałają z innymi. Dzięki temu wiemy, jakimi zasobami dysponujemy i w czym może tkwić źródło naszego sukcesu, jako całej organizacji.

Kiedy warto wykonać test Gallupa
  • na etapie rekrutacji nowych pracowników, gdy poszukujemy osób wykazujących konkretne cechy, których brakuje z zarządzanym przez nas zespole,
  • gdy pracownicy wracają do pracy po dłuższej przerwie i muszą na nowo znaleźć swoje miejsce w strukturze organizacji,
  • gdy pilnie musimy znaleźć zastępstwo na dane stanowisko spośród osób, które już zatrudniamy,
  • gdy planujemy utworzenie zupełnie nowego zespołu projektowego,
  • gdy chcemy zwiększyć efektywność już działających zespołów roboczych.
Coraz częściej kandydaci na dane stanowisko umieszczają wyniki testu Gallupa w swoim CV, dzięki czemu już na początkowym etapie rekrutacji możemy ocenić kandydatów pod kątem dopasowania do reszty zespołu i wzmocnienia zasobów organizacji.

Jak wykorzystywać wyniki testu Gallupa w zarządzaniu zespołem pracowników?

Instytut Gallupa szacuje, że osoby, które wykorzystują swoje mocne strony w codziennej pracy wykazują 6-krotnie wyższe zaangażowanie oraz 3-krotnie wyższą satysfakcję z życia. Zdaniem specjalistów, najbardziej efektywne zespoły powinny składać się z osób posiadających cechy charakterystyczne dla wszystkich czterech domen: realizacji, wywierania wpływu, budowania relacji i myślenia strategicznego.

Wiedza jest siłą. Test Gallupa pozwala nam określić wrodzone predyspozycje zatrudnianych przez nas pracowników. Pokazuje nam, w jakich obszarach powinni się rozwijać oraz w jakiego rodzaju realizują pełnię swojego potencjału. Znajomość mocnych stron naszych pracowników pozwoli nam nie tylko efektywniej planować ich indywidualną ścieżkę kariery, ale przede wszystkim rozwijać organizację w oparciu o zasoby które posiada lub których potrzebuje, by realizować określone cele.

Znajomość dominujących cech poszczególnych członków zespołu pozwala lepiej rozumieć ich zachowanie w różnego rodzaju sytuacjach, a to bezpośrednio przekłada się na budowanie trwałych i bardziej harmonijnych relacji wewnątrz firmy. Dzięki badaniom prowadzonym w ramach Assessment/Development Center pracownicy dowiadują się, w jaki sposób ich unikatowe cechy wpływają na pracę pozostałych członków zespołu i jak można wzajemnie podnosić swoją wydajność i zaangażowanie. To bezcenna wiedza, która pozwala wyłonić naturalnych liderów oraz zbudować tożsamość i kulturę firmy w oparciu o trwałe i autentyczne fundamenty.
aktualnosci zobacz wszystkie Lauren Peso
2021-03-15
AC/DC – poznaj najskuteczniejszą metodę oceny pracowników!
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Wyniki testu Gallupa dostarczają nam wiedzy, jak pracownicy lub kandydaci do pracy rozwiązują swoje problemy, pozyskują wiedzę i współdziałają z innymi. Dzięki temu wiemy, jakimi zasobami dysponujemy i w czym może tkwić źródło naszego sukcesu, jako całej organizacji.
wiecej