Szkolenie delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

Delegowanie zadań i uprawnień służy zarówno poprawie organizacji pracy, jak również jest skutecznym narzędziem zwiększenia zaangażowania pracowników. Szkolenie pomoże Ci połączyć wiedzę z zakresu procesu delegowania, z umiejętnością świadomego pracowania na motywacji i potrzebach Twoich ludzi. Z jednej strony umiejętności te „odciążą” Cię, pozwalając skupić się na działaniach zarządczych, a z drugiej – pomogą zarządzać rozwojem pracowników i zespołów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 795 017 607
szkolenia@laurenpeso.pl

CELE:

 • rozwinięcie kompetencji w zakresie osiągania porozumienia z podległym zespołem, wpływania na pracę tego zespołu, motywowania go i budowania zaangażowania poszczególnych jego członków w zlecane działania
 • podniesienie umiejętności delegowania zadań i uprawnień
 • podniesienie umiejętności prowadzenia rozmowy z pracownikiem, zasady przekazywania informacji zwrotnej
 • poznanie znaczenia i metod wspierania rozwoju kadry  

KORZYŚCI:

 • diagnozowanie poziomu rozwoju pracownika – kompetencji i motywacji
 • ustalanie programu rozwoju pracowników
 • przekazywanie jasnej, rzetelnej informacji zwrotnej o poziomie wykonania zadania przez pracownika
 • organizacja pracy własnej i zespołu – delegowanie zadań
 • rangowanie zadań, określanie priorytetów
 • identyfikacja i likwidowanie czynników zakłócających pracę  

PROGRAM:

1. Delegowanie uprawnień. Funkcje menadżerskie kluczowe dla delegowania

 • korzyści z delegowania
 • poziomy delegowania
 • przyczyny niedelegowania
 • problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać  

2. Delegowanie

 • zlecanie uprawnień/zadań
 • strach przed braniem odpowiedzialności
 • dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników
 • zakres powierzonej odpowiedzialności a rodzaj sprawowanej kontroli wykonania
 • znaczenie odpowiedniego komunikowania delegowanych zadań i uprawnień  

3. Bariery w delegowaniu uprawnień

 • rodzaje barier w delegowaniu uprawnień i zadań
 • stereotypy dotyczące delegowania uprawnień i zadań  

4. Ocena pracownika po wykonaniu zadań

 • rozwijanie podwładnych w codziennej pracy
 • proste i skuteczne rozmowy wspierające
 • dostosowanie metod coachingowych do celu, kierunku rozwoju i sytuacji pracownika
 • prowadzenie rozmów oceniających – konstruktywna krytyka, komunikat JA
 • okresowa ocena pracownika  

5. Rola naszej automotywacji i jej wpływ na pracę zespołu – doskonalenie się oraz zwiększanie własnej efektywności. Jak ludzie podchodzą do zlecanych im zadań

 • samodoskonalenie się. Co można zmieniać, a co warto zmieniać?
 • świadomość własnych możliwości i ograniczeń
 • motywowanie siebie i innych  do zmian- główne czynniki i zasady budowania automotywacji  wśród podwładnych
 • jak wykorzystać i rozwijać własne talenty oraz rola podświadomości w ich osiąganiu?
 • zmiana nastawienia kluczem do zwiększenia zaangażowania pracowników
 • źródła pozytywnego nastawienia – psychologia samokonceptu
 • przekonania: motywujące i ograniczające-analiza ich wpływu na prace menedżera oraz jego rozwój
 • łamanie zasad i schematów myślowych w pracy podwładnego
 • bariery i ich przełamywanie w procesie generowania pomysłów
 • analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji, jako sygnałów do dokonywania konstruktywnych zmian
 • ocena własnej efektywności oddziaływania na innych ludzi – świadomość własnych możliwości i ograniczeń, w tym mocnych i słabych stron, jako menedżera- analiza tzw. SWOT

6. Zadania zwiększające umiejętności wdrożenia narzędzi w codzienną pracę

 • Wypracowanie wdrożeń działań, by zagwarantować sobie ich efektywność.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 795 017 607
szkolenia@laurenpeso.pl

Powrót

aktualnosci zobacz wszystkie
2021-03-15
mogą uzyskać przedsiębiorcy korzystający z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Franczyza jest coraz bardziej popularna, ale czy to dobry sposób na biznes?
wiecej