Szkolenia Meeting menedżerski

Trening kompetencji managerskich to trzydniowe szkolenie poświęcone treningowi kompetencji skutecznego menedżera. Najważniejszym zadaniem, stojącym przed menedżerem w nowoczesnej organizacji, jest umiejętne kierowanie i zarządzanie personelem. Menedżer musi posiąść szereg umiejętności interpersonalnych, aby mógł sprostać temu zadaniu. Szkolenie kładzie nacisk na kompetencje osobiste, skuteczne motywowanie pracowników, zarządzanie sobą w czasie oraz prawidłowe delegowanie zadań. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 795 017 607
szkolenia@laurenpeso.pl

Cele szkolenia:

 •  wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie kierowania ludźmi i zarządzania procesami pracy
 •  wzrost poziomu umiejętności organizacyjnych i zarządzających
 •  doskonalenie osobistego warsztatu, w zakresie umiejętności interpersonalnych i społecznych, w kontaktach z pracownikami
 •  usprawnienie procesów organizacji pracy, planowania, zarządzania czasem
 •  doskonalenie umiejętności przywódczych poprzez identyfikację własnego stylu kierowania
 •  zastosowanie skutecznych technik komunikacyjnych i zasad asertywności w biznesie
 •  umiejętne delegowanie obowiązków

 Metodyka i narzędzia pracy:

Podczas warsztatów stosujemy tylko i wyłącznie sprawdzone oraz skuteczne metody szkoleniowe, które są kwintesencją naszych długoletnich doświadczeń. Blisko 80 % szkolenia to warsztaty, scenki i gry strategiczne. Nasze WARSZTATY kształtują PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI. Podczas szkolenia wykorzystywane są, między innymi, następujące metody treningowe:

 •  Burza mózgów
 •  Dyskusja
 •  Gra symulacyjna
 •  Studium przypadku
 •  Odgrywanie ról
 •  Interaktywna prezentacja
 •  Akwarium
 •  Ćwiczenia indywidualne i grupowe

Przykładowy program:

1. Zwiększenie skuteczności menedżera:

 •  Rola menedżera
 •  Sprawdzenie obecnego poziomu kompetencji i ulubionego stylu zarządzania uczestników
 •  Wytyczenie ścieżki rozwoju indywidualnego

2. Delegowanie i monitorowanie:

 •  Istota i funkcje delegowania
 •  Korzyści z delegowania i bariery przed powierzaniem odpowiedzialności
 •  Najczęstsze błędy popełniane przez kierowników
 •  Dopasowanie zadania do wiedzy i umiejętności pracownika
 •  Wykorzystanie delegowania w motywowaniu podwładnych
 •  Skuteczne monitorowanie efektów 

3. Inspirowanie i motywowanie:

 •  Odkrywanie indywidualnych motywacji i umiejętne ich wykorzystywanie
 •  Kotwice kariery, jako narzędzie do budowania odpowiedniej argumentacji i doboru sposobu komunikacji do pracowników
 •  Tworzenie atmosfery sprzyjającej wydajnej pracy
 •  Optymalne wykorzystanie potencjału zespołu
 •  Narzędzia płacowe i pozapłacowe do pobudzania motywacji
 •  Wykorzystanie pytań w samodzielnym odkrywaniu rozwiązań przez pracowników

4. Informacja zwrotna, jako narzędzie do wpływania na postawy i zachowania pracowników:

 •  Formy informacji zwrotnej
 •  Umiejętność dobrania formy informacji zwrotnej do sytuacji, rozmówcy i celu
 •  Przygotowanie się do rozmowy
 •  Zasady udzielania informacji
 •  Reakcje na informację zwrotną
 •  Komunikacja z pracownikiem

5. Wspieranie rozwoju:

 •  Określenie mocnych i słabych stron z punktu widzenia zajmowanego stanowiska
 •  Metody skutecznego identyfikowania mocnych i słabych stron pracowników
 •  Zasady udzielania informacji zwrotnej z dopasowaniem do sytuacji i osobowości pracownika
 •  Korzyści wynikające z dbałości o ciągły i właściwy rozwój podwładnych

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy poprawią oraz nabędą umiejętności:

 •  przekazywania informacji zwrotnych w sposób pozytywny, jasny, zrozumiały i skuteczny
 •  skutecznego wpływania na postawy swoich pracowników poprzez zastosowanie odpowiednich sposobów komunikacji oraz technik wywierania wpływu
 •  przeprowadzania analiz potrzeb swoich pracowników, by dzięki temu umiejętnie i skutecznie z nimi rozmawiać oraz motywować ich do działania
 •  zarządzania oraz delegowania zadań i obowiązków w taki sposób, aby były wykonywane rzetelnie, punktualnie i z przyjemnością
 •  planowania, co ma bezpośredni wpływ na zwiększanie efektywności podejmowanych działań zarówno swoich, jak i całego zespołu

Trenerzy prowadzący warsztat, to praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników. Praca jest ich największą pasją, dlatego tak umiejętnie potrafią przekazać posiadaną wiedzę. Dbamy o to, by nasi uczestnicy posiedli jak największą dozę praktycznych umiejętności i czuli się potraktowani poważnie. Dobór trenerów jest dla nas bardzo ważny

Jeśli nie znaleźliście Państwo na stronie tematu, który Was szczególnie interesuje, prosimy o kontakt. Program zostanie przygotowany specjalnie dla Państwa potrzeb.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 795 017 607
szkolenia@laurenpeso.pl

Powrót

aktualnosci zobacz wszystkie
2021-03-15
mogą uzyskać przedsiębiorcy korzystający z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Franczyza jest coraz bardziej popularna, ale czy to dobry sposób na biznes?
wiecej