Szkolenie Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym

Z pojęciem pokolenia spotykamy się coraz częściej w kontekście zarządzania. Jest to termin kluczowy z punktu widzenia rozwoju firmy i zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia. Przyjęło się uznawać, że pokolenie to grupa społeczna, którą charakteryzują określone wzorce zachowań i określone podejście do rzeczywistości, a także do pracy. Szkolenie ma na celu wskazać rozwiązania i techniki wykorzystywania tych różnić by zwiększać wydajność organizacji, tworzyć optymalne środowisko pracy dla ludzi z różnych pokoleń i świadomie zarządzać międzypokoleniowym potencjałem zespołu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 795 017 607
szkolenia@laurenpeso.pl

CELE:

Zgłębienie specyfiki myślenia pracowników pokolenia Boomersów (urodzeni w latach 50-60), X (70-80), Y (80 – do 1990) i Z (po 1990) oraz ich systemu wartości. Wzrost efektywności zarządzania zespołem pracowniczym, którego członkami są Boomersi, pokolenie X i Y, ułatwienie relacji interpersonalnych, wyższa motywacja i podniesienie efektywności działania zespołu pracowniczego. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania trudnych, drażliwych kwestii. Analiza przypadków. Stworzenie portretu menadżera o doskonałej autoprezentacji, prowadzącego skuteczną rekrutację, wspierającego rozwój pracowników z różnych pokoleń oraz motywującego go do wydajnej pracy.

KORZYŚCI:

Zdobycie wiedzy dotyczącej potrzeby zarządzania wiekiem i przełożenie tej wiedzy na realia firmy; Nabycie umiejętności identyfikowania i brania pod uwagę w zarządzaniu różnic związanych z wiekiem; Rozwój umiejętności rozpoznawania mocnych stron pracowników w różnym wieku i wykorzystywanie ich w celu zwiększenia efektywności firmy; Dostrzeganie korzyści ze współpracy osób w zróżnicowanym wieku dla przepływu wiedzy w firmie;

PROGRAM:

1. Rys pokoleniowy generacji Boomers, X, Y, Z - wprowadzenie.

 • Pokolenia w pracy zawodowej – fakty i przekonania i stereotypy. Mocne i słabe strony – ćwiczenie interaktywne.
 • Przegląd przez pokolenia oraz mechanizm działania.
 • Mocne i słabe strony pracowników różnych pokoleń oraz jak je wykorzystać w celu wzmacniania relacji przełożony – podwładny.
 • Efekty dorastania z internetem i życie poprzez media społecznościowe pokolenia Y i Z oraz skutki tego faktu dla przełożonych.
 • Narzędzia motywacji pokoleń i ich praktyczne zastosowanie - prezentacja wyników badań.

2. Wartości w komunikacji pomiędzy pracownikami pokoleń Boomersów, X i Y.

 • Postawy i wartości jako element budujący przynależność do pokolenia.
 • Różnice w podejściu do życia i pracy pokoleń X,Y,Z
 • Praca jako droga do rozwoju osobistego „Y”i „Z” – Co to znaczy? Jak zaspokajać tę wartość?
 • Indywidualizm pracowników Y i Z, jako cecha naczelna – jak zarządzać tą informacją?
 • Jak różnie rozumiemy lojalność, czyli definiowanie grup wartości przez oba pokolenia.
 • Kogo darzy szacunkiem pokolenie Y i Z? Jak kształtować szacunek do przełożonego? – zasady
 • Najbardziej efektywne formy komunikacji z młodymi pracownikami

3. Budowanie wizerunku, autoprezentacja i prowadzenie spotkań z pracownikami generacji Boomers, X, Y i Z

 • Koło komunikacji Alberta Mahrabiana jako podstawa budowania autorytetu przełożonego
 • Expose przełożonego jako element kontraktowania zachowań pracowników
 • Zasady organizacji spotkań. Jak? W jakim celu? Jak często rozmawiać z pracownikiem Y?
 • Współtworzenie z pracownikami oraz inne praktyczne metody zaspokajania najważniejszej potrzeb pracowników Y i Z
 • Trudne sytuacje – trudny kontakt – trudny współpracownik – jak sobie radzić?

4. Budowanie autorytetu przełożonego i motywowanie pracowników z pokolenia Boomers, X,Y i Z

 • Hierarchia potrzeb Maslowa i jaj zastosowanie w pacy z pracownikami pokolenia Y i Z – przykłady, motywowanie z rożnych poziomów piramidy potrzeb, przyczyny i konsekwencje nieskutecznego motywowania
 • Przypisywanie autorytetu – jak zbudować autorytet u Y i Z
 • Motywatory w pracy dla pokolenia Y i Z
 • Jak diagnozować i efektywnie wykorzystywać motywatory w pracy z Y i Z?

5. Zawieranie kontraktów, ocena wyników i częstotliwość informacji zwrotnej

 • Zasady pracy w cyklu komunikacyjnym w zarządzaniu pracownikami trzech pokoleń
 • Zlecanie zadań i delegowanie - określenie standardu zlecania i delegowania zadań
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej oraz konstruktywnej krytyki. Znaczenie bodźców i ich bilans

6. Różnice pokoleniowe w firmie – sesja pytań i odpowiedzi

7. Podsumowanie szkolenia

 • Wypracowanie wdrożeń działań, by zagwarantować sobie ich efektywność.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 795 017 607
szkolenia@laurenpeso.pl

Powrót

aktualnosci zobacz wszystkie
2021-03-15
mogą uzyskać przedsiębiorcy korzystający z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Franczyza jest coraz bardziej popularna, ale czy to dobry sposób na biznes?
wiecej