Proces współpracy z Klientem - Metodologia Szkoleń - Lauren Peso Polska S.A.

Metodologia szkolenia - Proces współpracy z Klientem


Proces współpracy z Klientem

 


Metodologia szkoleń
PROCES WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM

 

METODOLOGIA SZKOLEŃ

 

METODOLOGIA SZKOLEŃ

 

Szkolenia, oferowane przez Lauren Peso Polska, projektowane są z myślą o konkretnym otoczeniu biznesowym Klienta. Nasi doświadczeni trenerzy sprawią, że okażą się one opłacalną inwestycją, dzięki której zyski Państwa firmy wzrosną .

Szkolenie nie stanowi jednorazowego wydarzenia w firmie, jest zaledwie elementem złożonego procesu współpracy, którego efektem ma być określony CEL. Aby zmiana zachowań zachodziła w miejscu pracy, a nie jedynie na sali treningowej, nasz proces szkoleniowy przebiega w 4 etapach:

 

Analiza
1. ANALIZA

Indywidualne podejście do każdego projektu szkoleniowego, wymaga dokładnej analizy bieżących i oczekiwanych sposobów działania firmy. Pod tym kątem, nasi specjaliści przygotowują program, materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia. Tylko perfekcyjnie dopracowane szkolenie daje trwały efekt. W ramach analizy przeprowadzamy ankiety, wywiady, obserwacje, nagrywamy materiały video oraz stosujemy nowoczesne narzędzia diagnozy kompetencyjnej organizacji.

 

Na poziomie organizacji, analizie zostają poddane:

 

 • Misja i strategia firmy
 • Struktura organizacyjna
 • Stanowiska, zakres zadań i odpowiedzialność poszczególnych pracowników
 • Wyniki ocen pracowniczych
 • Plany karier
 • Dokumentacja odbytych szkoleń
 • Cele szkoleniowe
 • Cele rozwojowe

 

Stosujemy innowacyjne metodologie ADVISIO (dowiedz się więcej www.advisio.biz)

 

 • Competence Navigator
  Competence Navigator
  TM – za pomocą oceny 360o, bada mocne i słabe strony pracownika oraz pokazuje na ile to, co robi jest wystarczające czy też niewystarczające dla jego pracy. Analizuje, na ile efektywnie pracują ludzie w firmie i dzięki którym szkoleniom można ich efektywność podnosić.

 

  • Task Navigator
  Task Navigator
  TM - ocenia aktualny poziom efektywności wykonywanych zadań oraz diagnozuje, w jakim stopniu kompetencje, przejawiane przez pracowników, są dostosowane do potrzeb pracy.

 

 
 • Delight Index
  Delight Index
  TM - ukazuje, czy istnieje optymalny klimat organizacyjny do przeprowadzenia danego szkolenia oraz pozwala oszacować ryzyko inwestycyjne.

 

 

 

 

Ponadto przeprowadzamy:

 • Rozmowy indywidualne
 • DC (Development Centre) – w jakim kierunku powinien przebiegać rozwój osób?
 • AC (Assessment Centre) – jakie kompetencje posiadają obecnie osoby?
 • Testy kompetencyjne
 • Metodę Tajnego Klienta
 • Metodę Jawnego Klienta
 • Ankiety przedszkoleniowe
 • Obserwacje w pracy

 

Koncepcja

2. KONCEPCJA
Nasze szkolenia dostosowane są do celów, potrzeb oraz aktualnej sytuacji firmy i zespołu. Każdy projekt szkoleniowy przygotowujemy całkowicie indywidualnie. Zarówno program, jak i ćwiczenia dopasowane są do specyfiki grupy docelowej.

 Szkolenie

3. SZKOLENIE
Nasze szkolenia prowadzone są głównie w niewielkich grupach (8-14 osób) w formie aktywnych warsztatów, obejmujących symulacje, ćwiczenia zespołowe, "case study", prezentacje, dramy. Istnieje możliwość nagrywania warsztatów kamerą, aby każdy mógł dokonać oceny własnego zachowania. Po zakończeniu ćwiczeń, aktywnie słuchamy wniosków i uwag. Pomagamy w ten sposób dopracować uczestnikom ich indywidualne plany doskonalenia wybranych kompetencji.

 

Wdrażanie

4. WDRAŻANIE (KONTROLA)
Przez cały okres współpracy z Państwa firmą doradzamy, jak utrwalać i praktycznie wykorzystywać wiedzę oraz umiejętności nabyte podczas szkolenia. Z przyjemnością obserwujemy, jak realizujecie Państwo zamierzone cele. Służymy radą i pomocą.

 
Ocena efektywności szkoleniaOCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLENIA
Klienci najczęściej pytają nas, w jaki sposób oceniamy zmiany, które nastąpiły w wyniku szkolenia. Skąd wiemy, że nasze oddziaływania przyniosły pożądane rezultaty? Ewaluacja skuteczności szkolenia oparta jest o metodę opracowaną przez Donalda Kirkpatricka. Dokonanie kompleksowej analizy jest często procesem czasochłonnym i trudnym. Jednak warto zainwestować w pełną ocenę, która daje rzetelny obraz rzeczywistej sytuacji i pozwala efektywnie planować dalsze działania. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego dajemy mu doradztwo oraz możliwość zdecydowania o rodzaju analizy efektywności szkolenia. Metody dobieramy w zależności od realiów biznesowych Klienta.

 

I Poziom - -Reakcji

I POZIOM - REAKCJI
Bezpośrednio po szkoleniu sprawdzamy poziom satysfakcji uczestników. Prosimy ich o wypełnienie ankiety, dotyczącej organizacji, programu i samego trenera – prezentowanego przez niego poziomu merytorycznego i umiejętności. 

 

Ocena efektywności szkolenia
II POZIOM - UCZENIA SIĘ
Ocenie podlegają zmiany w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw uczestników. Jest to bardzo trudne zadanie, wymaga rzetelnych narzędzi i ostrożności interpretacyjnej. Stosujemy pre- i post-testy, aby zbadać stan interesujących nas sfer przed i po szkoleniu. Dodatkowo przeprowadzamy wywiady i obserwacje.


III Poziom - ZmianIII POZIOM - ZMIAN
Sama wiedza to nie wszystko. Oceniamy umiejętność jej wykorzystania w praktyce, zazwyczaj kilka miesięcy po odbytym szkoleniu. Konieczne jest zebranie informacji o aktualnym stanie przed szkoleniem i po jego zakończeniu. Metody, którymi posługujemy się na etapie zmian, to przede wszystkim follow-up, wywiady oraz obserwacja. Stosujemy również narzędzia Advisio. Najważniejsze jest przyswojenie wiedzy na takim poziomie, aby znalazła ona odzwierciedlenie w codziennej pracy.

 

Efektywność szkolenia oznacza, że spełnione zostały potrzeby, które zidentyfikowano. Nasze narzędzia wykorzystujemy zarówno podczas etapu analizy potrzeb szkoleniowych, jak i podczas diagnozy efektywności procesu szkoleniowego. Analiza ukazuje stan wyjściowy - jak jest. Na tej podstawie tworzymy plan -jak chcemy, żeby było. Po założonym cyklu szkoleniowym, sprawdzamy zmiany. Efektywność oznacza wyłącznie wdrożone zachowania ludzi w pracy.

 

Co nas wyróżnia CO NAS WYRÓŻNIA?
Nie diagnozujemy, ile brakuje ludziom do osiągnięcia szczytowych kompetencji, ale do wymagań ich stanowiska pracy. Bardzo jasno określamy poziom oczekiwanego optimum, które jest wystarczające dla efektywnej pracy firmy. Ukazane luki kompetencyjne są kluczowe dla biznesu. Pozwala to nie przeinwestowywać. Klient wyda tyle, ile faktycznie powinien. Nie każdy pracownik musi posiadać kompetencje kadry najwyższego szczebla. Umiejętności powinny być adekwatne do zajmowanego stanowiska.Skupiamy się na zasobach człowieka w kontekście organizacji - jakie zachowania przejawia on w pracy. Patrzymy na kontakt pracownika z jego stanowiskiem,. Chodzi o obserwowalne działania, o wskaźniki behawioralne ludzkich kompetencji. Tylko wówczas można stwierdzić, że szkolenie przyniosło zakładane korzyści.

 

Nasza metodyka pokazuje jasno, że badanie efektywności szkolenia zaczyna się już przed jego rozpoczęciem. Aby mieć pewność, co do powodzenia szkolenia, oceniać należy je w 3 etapach: przed,w trakcie oraz po jego zakończeniu.

 

Powrót do góry

 

 

 PROCES WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM

 

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego przebieg szkolenia może różnić w zależności od specyfiki grupy docelowej oraz preferencji Klienta.

 

   

 • FAZA PRZYGOTOWAŃ
 •  


  pierwszy-kontakt-z-klientem

  Pierwszy kontakt z Klientem
  Podczas pierwszej rozmowy z Klientem, nasz konsultant orientuje się, co do rodzaju dalszej współpracy – czy szkolenie ma odbyć się w trybie zamkniętym bądź otwartym oraz wstępnie identyfikuje potrzeby szkoleniowe. Zostaje ustalony termin bezpośredniego spotkania.

   
  Pierwsze spotkanie i zarys współpracy Pierwsze spotkanie i zarys współpracy
  W bezpośrednim spotkaniu bierze udział Klient, nasz konsultant oraz (w zależności od potrzeb) trener/trenerzy, najlepiej dopasowani do tematyki szkolenia, które ma zostać przeprowadzone. Wspólnie określają oni zakres szkolenia. Ponadto ustalenia dotyczą miejsca, gdzie odbędzie się szkolenie, terminu, ilości uczestników oraz osób odpowiedzialnych za różne aspekty jego organizacji. Na podstawie informacji uzyskanych podczas rozmów, konsultant/konsultanci wraz z trenerem opracowują koncepcję dalszych działań. Trener sporządza wstępny program szkolenia.

   

  Analiza potrzeb szkoleniowych grupy

  Analiza potrzeb szkoleniowych grupy
  Nasz konsultant (i/lub trener) przeprowadza, wśród uczestników szkolenia, badanie potrzeb szkoleniowych za pomocą indywidualnie dobranej metodologii. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi diagnozy organizacji Advisio, ankiet oraz wywiadów. W efekcie, wstępny program szkolenia zostaje udoskonalony, a ćwiczenia przygotowane pod kątem specyfiki grupy.

   


  Zakończenie fazy przygotowań

  Zakończenie fazy przygotowań
  Faza przygotowań trwa od 2-4 tygodni. Jest to bardzo indywidualne. Kończy się przedstawieniem całościowej koncepcji Klientowi oraz otrzymaniem jego zgody na realizację szkolenia.

   

    • REALIZACJA SZKOLENIA
 •  


  Realizacja szkolenia


  Po każdym szkoleniu, uczestnicy otrzymują certyfikaty. W zależności od ustaleń, po zakończeniu, wypełniają oni ankiety ewaluacyjne.

   

   

 • RAPORTOWANIE
 •  


  RaportowaniePo zakończonym szkoleniu/szkoleniach, następuje spotkanie, podczas którego konsultant i trener przedstawiają Klientowi kompleksowy raport. Znajdują się w nim szczegółowe obserwacje trenera, dotyczące słabych i mocnych stron grupy, obszarów, które wymagają zmian oraz propozycje kolejnych szkoleń. Klientowi zostają przedstawione zasady dalszej współpracy szkoleniowej.Powrót do góry

aktualnosci zobacz wszystkie Lauren Peso
2021-03-15
AC/DC – poznaj najskuteczniejszą metodę oceny pracowników!
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Wyniki testu Gallupa dostarczają nam wiedzy, jak pracownicy lub kandydaci do pracy rozwiązują swoje problemy, pozyskują wiedzę i współdziałają z innymi. Dzięki temu wiemy, jakimi zasobami dysponujemy i w czym może tkwić źródło naszego sukcesu, jako całej organizacji.
wiecej