Dokumenty:

Pobierz wzór formularza zgłoszeniowego (format: pdf).

Jak rozpocząć?

Prosimy o wysłanie zgłoszeń z poniższymi informacjami na adres franczyza@laurenpeso.pl  lub faksem na numer 32 442 07 62
Informacje można uzyskać także dzwoniąc na numer naszej infolinii 32 722 04 51


Informacje zawarte w zgłoszeniu:

 • Imię i  nazwisko zainteresowanego.
 • Wiek zainteresowanego.
 • Adres zameldowania zainteresowanego.
 • Gdzie franczyzobiorca planuje uruchomić lokal handlowy.
 • Numer telefonu stacjonarnego, względnie komórkowego.
 • Adres e-mail.
 • Doświadczenie biznesowe zainteresowanego.
 • Powód zainteresowania współpracą.

  Co następuje po wysłaniu powyższych informacji?
 • Po weryfikacji ze strony Lauren Peso Polska S.A. zgłosi się do Państwa osoba odpowiedzialna za rozwijanie franczyzy na rynku polskim.
 • Spotkanie oraz podpisanie zobowiązania do tajemnicy handlowej dotyczącej wszystkich informacji poruszanych na spotkaniu.
 • Przedstawienie warunków franczyzy.
 • Weryfikacja franczyzobiorcy po spotkaniu.
 • Zwołanie zarządu Lauren Peso Polska S.A. w celu udzielenia promesy.
 • Podpisanie umowy Franczyzodawcy z Franczyzobiorcą.
 • Przelew opłaty licencyjnej.
 • Przekazanie wszelkiej potrzebnej dokumentacji oraz pakietu startowego.
 • Szkolenie Franczyzobiorcy.
 • Oficjalne uruchomienie franczyzy.

 • Jak wygląda spotkanie franczyzowe z Zarządem Lauren Peso Polska S.A?

  Po pozytywnej weryfikacji kandydata osoba odpowiedzialna za rozwój sieci franczyzowej przesyła zaproszenie na spotkanie z propozycją terminów, kiedy mogło by się odbyć. Spotkania mają miejsce w Centrali fimy w Chorzowie - dla osób przybywających z odległych miejsc możemy zarezerwować miejsce w hotelu. Spotkanie franczyzowe trwa około 3 godzin.

  Przebieg spotkania:

 • Przywitanie.
 • Podpisanie dokumentu zobowiązującego do zachowania poufności.
 • Przedstawienie się kandydata.
 • Przedstawienie firmy.
 • Prezentacja systemu franczyzowego.
 • Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z franczyzą w Lauren Peso Polska S.A.
 • Przedstawienie wzoru umowy.
 • Omówienie opłat licencyjnych.
 • Omówienie miejsca powstania punktu franczyzowego.
 • Czas na zadawanie pytań.
 • aktualnosci zobacz wszystkie
  Jak efektywnie spędzić okres wakacyjnego urlopu
  wiecej
  Profil Lauren Peso Polska SA w serwisie Goldenline.pl