W 2009 rozpoczęliśmy wdrażanie systemu franczyzowego jako jedna z pierwszych firm szkoleniowo – doradczych na polskim rynku.

Innowacyjność naszego systemu tkwi w metodzie. Udzielamy licencji nie tylko na organizację szkoleń pod naszą marką, ale także na samodzielną sprzedaż całego katalogu świadczonych przez nas usług (szkolenia, doradztwo biznesowe, usługi HR, eventy integracyjne). Docelowo planujemy otworzyć w Polsce 16 oddziałów franczyzowych. Nie ograniczamy się tylko do krajowego rynku, trwają prace nad rozwojem naszego systemu za granicami naszego kraju.Korzyści dla naszych franczyzobiorców:
 • niewielki nakład finansowy,
 • prowadzenie zyskownej działalności pod znaną marką z udokumentowanymi sukcesami i potężną bazą referencji,
 • korzystanie ze sprawdzonego i cieszącego się uznaniem „know-how” oraz wizerunku,
 • pomoc i aktywne wsparcie w początkowym okresie ze strony Centrali w pozyskiwaniu zleceń,
 • dostęp do bazy danych, bazy klientów, bazy trenerów,
 • szkolenia specjalistyczne oraz doskonalące,
 • zapewnianie bieżącej pomocy, konsultacji, doradztwa,
 • wsparcie marketingowe,
 • sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,
 • system teleinformatyczny,
 • stabilność działania – umowa franczyzowa zawierana jest na okres min. 3 lat,
 • pierwszeństwo w wykupie franczyz na inne kraje UE.

 

 
Historia naszego systemu franczyzowego

 • Marzec 2009 – rozpoczęcie prac nad wdrożeniem systemu franczyzowego w Lauren Peso Polska S.A.
 • Maj 2009 – podpisanie pierwszej umowy franczyzowej - powstaje wrocławski oddział Lauren Peso Polska S.A.
 • Lipiec 2009 – rusza pierwszy oddział franczyzowy Lauren Peso Polska S.A. we Wrocławiu.
 • 7 grudnia 2009 – podpisanie kolejnej umowy franczyzowej, powstaje oddział Lauren Peso Polska S.A. w Tychach.
 • 15 stycznia 2010 – podpisanie umowy franczyzowej, powstaje oddział Lauren Peso Polska S.A. w Łodzi.
 • 1 marca 2010 – po wcześniejszym podpisaniu umowy rozpoczyna działalność franczyzowy oddział Lauren Peso Polska S.A. w Lublinie.
 • 10 maja 2010 - podpisanie umowy franczyzowej, powstaje oddział franczyzowy Lauren Peso Polska S.A. w Warszawie.
 • 25 maja 2010 - podpisanie umowy franczyzowej - powstaje oddział franczyzowy w Rzeszowie.
 • 28 lipca 2010 - podpisanie umowy franczyzowej na otwarcie oddziału w Poznaniu.
 • 25 sierpnia 2010 - podpisanie umowy franczyzowej na otwarcie oddziału w Opolu.
 • 1 września 2010 - uruchomienie oddziału w Warszawie.
 • październik 2010 - uruchomienie biura w Gliwicach, będącego filią Oddziału Opole. 
 • 12 listopada 2010 - podpisanie umowy franczyzowej na otwarcie oddziału w Olsztynie.
 • 17 listopada 2010 - podpisanie umowy franczyzowej na otwarcie oddziału w Krakowie.
 • 8 grudnia 2010 - podpisanie umowy franczyzowej. Nowy oddział zostanie uruchomiony w Zielonej Górze.
 • 15 grudnia 2010 - podpisanie umowy franczyzowej. Nowy oddział zostanie uruchomiony w Kielcach.
 • 11 lipca 2011 - podpisanie umowy franczyzowej. Nowy oddział zostanie uruchomiony w Bydgoszczy.
 • 19 stycznia 2012 - podpisanie umowy franczyzowej na otwarcie oddziału we Wrocławiu.
 • 5 marca 2012 - podpisanie umowy franczyzowej. Nowy oddział zostanie uruchomiony w Lublinie.
 • 3 lipca 2012 - podpisanie umowy franczyzowej. Nowy oddział zostanie uruchomiony w Gliwicach.
 • 8 maja 2013 - podpisanie umowy franczyzowej na otwarcie oddziału w Krakowie.
 • 6 marca 2014 - podpisanie umowy franczyzowej. Nowy oddział zostanie uruchomiony w Katowicach.


Media o naszym systemie franczyzowym

aktualnosci zobacz wszystkie
czyli jak wykorzystać sport dla integracji pracowników
wiecej