Rada Nadzorcza Lauren Peso Polska powstała wraz z przekształceniem Lauren Peso Polska Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, dnia 4 stycznia 2010 roku. Obecnymi członkami RN Lauren Peso Polska S.A. są:

  • Marzena Tabor – Członek Rady Nadzorczej
  • Emilia Podlińska – Członek Rady Nadzorczej
  • Tatiana Wątor Kurkowska - Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Kita - Członek Rady Nadzorczej
  • Michał Gwozdowski - Członek Rady Nadzorczej
aktualnosci zobacz wszystkie
czyli jak wykorzystać sport dla integracji pracowników
wiecej