Rada Nadzorcza Lauren Peso Polska powstała wraz z przekształceniem Lauren Peso Polska Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, dnia 4 stycznia 2010 roku. Obecnymi członkami RN Lauren Peso Polska S.A. są:

  • Piotr Kita - Członek Rady Nadzorczej
  • Lesław Tabor - Członek Rady Nadzorczej
  • Emilia Podlińska - Członek Rady Nadzorczej
  • Tatiana Wątor-Kurkowska - Członek Rady Nadzorczej
  • Marzena Zielińska - Tabor - Przewodniczący Rady Nadzorczej
aktualnosci zobacz wszystkie
O tym, jak ważna jest dla nas automotywacja, rozmawiamy z Grzegorzem Róziewiczem – Trenerem Lauren Peso Polska S.A.
wiecej