Raporty Lauren Peso Polska SA

 

Raporty bieżące


17.08.2015
Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

29.06.2015
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2015

02.06.2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2015 roku.

29.05.2015
Raport roczny za 2014 rok

15.05.2015
Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

16.02.2015
Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.
Raport EBI

02.02.2015
Harmonogram raportów okresowych na rok 2015.

02.02.2015
Spłata oraz zrolowanie obligacji serii A i B

31.12.2014
Transza projektu "Czas na EKOprzedsiębiorstwo!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

31.12.2014
Transza do projektu "Optymalizacja procesów proekologicznych w MMŚP" w ramach Programu

14.11.2014
Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.
Raport EBI

01.10.2014
Rozwiązanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy.

14.08.2014
Raport kwartalny za II kwartał 2014 r.
Raport EBI

01.07.2014
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki

01.07.2014
Powołanie Członków Rady Nadzorczej

01.07.2014
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2014 roku

27.06.2014
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Automatyzacja procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych z partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie elektronicznego systemu typu B2B"

04.06.2014
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał

29.05.2014
Raport roczny za 2013 rok (wraz ze sprawozdaniem, opinią i raportem biegłego rewidenta)

19.5.2014
Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta

19.5.2014
Rezygnacja Prezesa Zarządu

14.5.2014
Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.
Raport EBI

15.4.2014
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu \"Optymalizacja procesów proekologicznych w MMŚP\" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15.4.2014
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu \"Czas na EKOprzedsiębiorstwo!\" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

19.2.2014
Informacja o wpływie dotacji z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

14.2.2014
Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.
Raport EBI

11.2.2014
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

04.2.2014
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Budujemy nowoczesne kadry MŚP" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15.1.2014
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

18.12.2013
Informacja o wpływie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

11.12.2013
Informacja o wpływie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

14.11.2013
KOREKTA - Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

12.11.2013
Informacja o wpływie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

12.11.2013
Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku
Raport EBI

4.11.2013
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 04.11.2013 r.

8.10.2013
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4.11.2013 r. wraz z projektami uchwał

12.08.2013
Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.
Raport EBI

27.06.2013
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

26.06.2013
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.06.2013

13.06.2013
Informacja o wpływie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

29.05.2013
Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki

29.05.2013
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2013 r. wraz z projektami uchwał

10.05.2013
Podpisanie umowy franczyzowej

29.05.2013
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu \"Dolnośląskie HoReCa coraz lepsze!\" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

11.02.2013
Informacja o wynikach finansowych Lauren Peso Polska S.A. za rok 2012 - weryfikacja prognozy

14.01.2013
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

14.01.2013
Korekta prognozy wyników finansowych

02.01.2013
Emisja obligacji serii A

04.12.2012
Informacja o wpływie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

12.11.2012
Raport kwartalny za III kwartał 2012 r.
Raport EBI

02.10.2012
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 02.10.2012

01.10.2012
Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

01.10.2012
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

27.09.2012
Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki

06.09.2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2.10.2012 r. wraz z projektami uchwał

13.08.2012
Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.
Raport EBI

03.08.2012
Informacja o wpływie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

04.07.2012
Podpisanie umowy franczyzowej

29.06.2012
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.06.2012

19.06.2012
Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji spółki portfelowej - YOUR IMAGE S.A.

14.06.2012
Korekta w zakresie prognozy wyników finansowych Lauren Peso Polska S.A. za 2011 rok

04.06.2012
KOREKTA - Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki

04.06.2012
KOREKTA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2012 r. wraz z projektami uchwał

30.05.2012
Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki.

30.05.2012
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2012 r. wraz z projektami uchwał

17.05.2012
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

14.05.2012
Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

08.03.2012
Korekta raportu nr 6/2012 - Podpisanie umowy franczyzowej

07.03.2012
Pozytywna decyzja PARP dotycząca dofinansowania spółki zależnej Your Image S.A.

07.03.2012
Podpisanie umowy franczyzowej

24.02.2012
Przyznanie dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

13.02.2012
Informacja o wynikach finansowych Lauren Peso Polska S.A. za 2011 rok - weryfikacja prognozy

01.02.2012
Zawiązanie spółki zależnej KnowBox S.A. 26.01.2012
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

30.11.2011
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu POKL 8.1.1. "Nowe umiejętności - nowe możliwości"

30.11.2011
Korekta prognozy wyników finansowych

28.11.2011
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu POIG 6.1. "Paszport do eksportu"

21.11.2011
Rozszerzenie rynku działalności spółki

31.08.2011
Zakończenie subskrypcji akcji serii E

16.08.2011
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12.08.2011
Przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

08.08.2011
Podpisanie istotnej umowy

01.08.2011
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej Your Image S.A.

11.07.2011
Podpisanie umowy franczyzowej

30.06.2011
Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki w dniu 29.06.2011 roku

09.06.2011
Zawarcie umów typu lock-up

06.06.2011
Zwołanie ZWZA Lauren Peso Polska S.A. - zmiana porządku obrad

31.05.2011
Korekta Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2011 r. wraz z projektami uchwał

31.05.2011
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2011 r. wraz z projektami uchwał

13.05.2011
Wprowadzenie produktu KnowBOX na rynek

16.03.2011
Podpisanie istotnej umowy o współpracy

24.01.2011
Terminy raportów okresowych w 2011 r.

12.11.2010
Podpisanie umowy franczyzowej

02.11.2010
Zawiązanie spółki Your Image S.A.

06.09.2010
Podpisanie umowy o współpracy w zakresie szkoleń językowych

25.08.2010
Podpisanie umowy franczyzowej

23.08.2010
Rozszerzenie rynku działalności spółki

29.07.2010
Podpisanie umowy franczyzowej

29.05.2010
Podpisanie umowy franczyzowej

31.05.2010
Podpisanie istotnej umowy

25.05.2010
Podpisanie umowy franczyzowej

12.05.2010
Nabycie istotnych aktywów

10.05.2010
Podpisanie umowy franczyzowej

09.04.2010
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji

31.03.2010
Wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect

31.03.2010
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji

31.03.2010
Przystąpienie do systemu EBI
 Raporty okresowe


17.08.2015
Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

29.05.2015
Raport roczny za 2014 rok

15.05.2015
Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

16.02.2015
Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.
Raport EBI

14.11.2014
Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.
Raport EBI

14.08.2014
Raport kwartalny za II kwartał 2014 r.
Raport EBI

14.05.2014
Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.
Raport EBI

14.02.2014
Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.
Raport EBI

14.11.2013
KOREKTA - Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

12.11.2013
Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku
Raport EBI

12.08.2013
Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.
Raport EBI

12.11.2012
Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
Raport EBI

11.02.2013
Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.
Raport EBI

12.11.2012
Raport kwartalny za III kwartał 2012 r.
Raport EBI

13.08.2012
Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.
Raport EBI

14.06.2012
Raport roczny za 2011 rok (wraz ze sprawozdaniem, opinią i raportem biegłego rewidenta)

14.05.2012
Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

13.02.2012
Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.

14.11.2011
Raport kwartalny za III kwartał 2011 r.

16.08.2011
Raport kwartalny za II kwartał 2011 r.

13.06.2011
Raport roczny za 2010 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

16.05.2011
Raport kwartalny za I kwartał 2011 r.

14.02.2011
Raport kwartalny za IV kwartał 2010 r.

15.11.2010
Raport kwartalny za III kwartał 2010 r.

16.08.2010
Raport kwartalny za II kwartał 2010 r.

17.05.2010
Raport kwartalny za I kwartał 2010 r.Raporty roczne


29.05.2014
Raport roczny za 2013 rok (wraz ze sprawozdaniem, opinią i raportem biegłego rewidenta)

27.05.2013
Raport roczny za 2012 rok (wraz ze sprawozdaniem, opinią i raportem biegłego rewidenta)

14.06.2012
Raport roczny za 2011 rok (wraz ze sprawozdaniem, opinią i raportem biegłego rewidenta)

13.06.2011
Raport roczny za 2010 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.Komunikaty ESPI

02.06.2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2015 roku.

4.07.2014
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów

4.06.2014
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał

4.11.2013
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i posiadali co najmniej 5 % głosów

8.10.2013
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4.11.2013 r. wraz z projektami uchwał

28.06.2013
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów

29.05.2013
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2013 r. wraz z projektami uchwał

2.01.2013
Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów 

2.10.2012
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5 % głosów

6.09.2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2.10.2012 r. wraz z projektami uchwał

29.06.2012
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów

4.06.2012
KOREKTA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2012 r. wraz z projektami uchwał

30.05.2012
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2012 r. wraz z projektami uchwał

13.04.2012
Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

26.01.2012
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Lauren Peso Polska S.A. 

5.07.2011
Przekazanie przez członków Zarządu akcji LPS w formie darowizny na rzecz pracowników 

1.07.2011
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów

6.06.2011
Zwołanie ZWZA Lauren Peso Polska S.A. - zmiana porządku obrad

31.05.2011
Korekta Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2011 wraz z projektami uchwał

31.05.2011
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2011 r. wraz z projektami uchwał

28.06.2010
Nabycie akcji przez członków Zarządu

aktualnosci zobacz wszystkie
Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie elementy odgrywają decydującą rolę przy wywieraniu korzystnego pierwszego wrażenia
wiecej