Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 22.03.2018 Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 18 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Rafał Szmal, w Czeladzi przy ulicy 1-go Maja 18
  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1- 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 • 14.11.2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Zarząd Emitenta Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień na dzień 12 grudnia 2018 roku, na godz: 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Rafała Szmal, ul. 1-go Maja 18 w Czeladzi.
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.
  W dniu 14 listopada 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A.:
  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 66 500 000
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 66 500 000 głosów
 • 28.09.2017 19/2017 LAUREN PESO POLSKA S.A. (PLLRPSP00015) RB-W_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.09.2017 https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=112936
 • 28.09.2017 18/2017 LAUREN PESO POLSKA S.A. (PLLRPSP00015) RB-W_ASO: Treść uchwał podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.09.2017 https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=112935
 • 29.08.2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Lauren Peso Polska S.A. wraz z projektami uchwał https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=112007
 • 29.08.2017 Lauren Peso Polska S.A. - podpisanie umowy na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej na kwotę 1 626 564,18 PLN https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=112008
 • 29.06.2017 13/2017 LAUREN PESO POLSKA S.A. (PLLRPSP00015) RB-W_ASO: Treść uchwał podjęta dnia 29.06.2017 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=107770
 • 02.06.2017 Lauren Peso Polska S.A. - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLRPSP00015) https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=90140


W sprawach związanych z relacjami inwestorskimi prosimy o kontakt: ri@lauren.pl

 

aktualnosci zobacz wszystkie
czyli jak wykorzystać sport dla integracji pracowników
wiecej