Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Lauren Peso Polska S.A. oraz uchwałami przez nie podejmowanymi.


 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29.06.2015
  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2015
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 29.06.2015
  Projekty uchwał ZWZA na dzień 29.06.2015
  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA na dzień 29.06.2015
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30.06.2014
  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30.06.2014
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 30.06.2014
  Projekty uchwał ZWZA na dzień 30.06.2014
  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA na dzień 30.06.2014
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 4.11.2013
  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 04.11.2013
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 4.11.2013
  Projekty uchwał ZWZA na dzień 4.11.2013
  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA na dzień 4.11.2013
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 26.06.2013
  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 26.06.2013
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.06.2013
  Projekty uchwał ZWZA na dzień 26.06.2013
  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA na dzień 26.06.2013
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29.06.2012
  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2012
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 29.06.2012
  Projekty uchwał ZWZA na dzień 29.06.2012
  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA na dzień 29.06.2012
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29.06.2011
  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2011
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 29.06.2011
  Projekty uchwał ZWZA na dzień 29.06.2011
  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA na dzień 29.06.2011

 • W sprawach związanych z relacjami inwestorskimi prosimy o kontakt: ri@lauren.pl

   

  aktualnosci zobacz wszystkie
  Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie elementy odgrywają decydującą rolę przy wywieraniu korzystnego pierwszego wrażenia
  wiecej