Szkolenia - Zawieranie umów - Strony umowy i sposoby zawierania

Każda zawierana umowa to czynność prawna, co pociąga za sobą szereg konsekwencji. Zasadniczym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami zawierania umów i formułowaniem ich treści, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, a także z metodami zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać sens i znaczenie umów, zwłaszcza w obrocie gospodarczym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
szkolenia@laurenpeso.pl

1. Omówienie najważniejszych aktów prawnych mających zastosowanie do umów handlowych w obrocie gospodarczym.

2. Umowa handlowa - jej przedmiot i skuteczność zawarcia:

 •  Zasada swobody umów
 •  Nieważność umów
 •  Świadczenie niemożliwe
 •  Wyzysk
 •  Uchylenie się od skutków prawnych zawieranych umów

3. Umowa przedwstępna - krok na drodze do umowy głównej:

 •  Funkcje umowy przedwstępnej,
 •  Niezbędne elementy,
 •  Skutki niewykonania umowy przedwstępnej

4. Istotne elementy umowy czynności poprzedzające zawarcie umowy forma umowy:

 •   data zawarcia i przedmiot umowy
 •   siedziba, miejsce zamieszkania
 •   miejsce wykonania umowy
 •   terminy wynikające z umów
 •   odsetki ustawowe lub umowne
 •   kara umowna
 •   zadatek
 •   zaliczka

5. Kontrahent umowy-istotne informacje o kliencie, ułatwiające realizację umowy i windykację:

 •  Osoba fizyczna
 •  Spółka osobowa
 •  Spółka kapitałowa-jakie dane zamieścić w umowie
 •  Właściwa reprezentacja stron umowy, czyli działanie pełnomocnika i prokurenta

6. Niedozwolone postanowienia umów:

 •  Katalog niedozwolonych postanowień
 •  Skutki zamieszczenia postanowień niedozwolonych

7. Odstąpienie od umowy:

 •  Umowne prawo odstąpienia
 •  Odstępne

8. Umowy w obrocie gospodarczym a podatek od czynności cywilnoprawnych:

 •  zakres umów opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych
 •  umowy nienazwane a PCC
 •  opodatkowanie lub zwolnienie z podatku VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych
 •  opodatkowanie PCC umów w obrocie zagranicznym - sposób na optymalizację podatkową
 •  zmiana umowy spółki a podatek od czynności cywilnoprawnych
 •  stawki podatku od czynności cywilnoprawnych
 •  powstawanie obowiązku podatkowego w PCC
 •  rozwiązanie umowy a zwrot PCC
 •  warunkowe czynności prawne

9. Zawieranie oraz opodatkowanie CIT i VAT poszczególnych rodzajów umów:

 •  umowa sprzedaży
 •  umowa najmu
 •  umowa dzierżawy
 •  umowa leasingu
 •  umowa zlecenia
 •  umowa o dzieło
 •  umowa o roboty budowlane
 •  umowa przewozu
 •  umowa ubezpieczenia
 •  umowa darowizny
 •  cash pool
 •  umowa o korzystanie z licencji
 •  umowa zbycia praw autorskich
 •  umowy z konsumentami

10. Pytania, odpowiedzi.

Czas trwania: 2 dni

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranej oferty skonsultuj się z naszym doradcą.

telefon: 32 722 04 51
szkolenia@laurenpeso.pl

Powrót

aktualnosci zobacz wszystkie
2021-03-15
aż do 80% ich wartości. Skontaktuj się z nami by porozmawiać o szczegółach.
wiecej
aktualnosci zobacz wszystkie
Franczyza jest coraz bardziej popularna, ale czy to dobry sposób na biznes?
wiecej