Franczyza - Najczęściej Zadawane Pytania - Lauren Peso Polska S.A.

Na czym polega wyjątkowość systemu franczyzowego Lauren  Peso Polska S.A.?

W chwili obecnej jesteśmy jedyną firmą z branży oferującą system franczyzowy obejmujący tak szeroki zakres usług szkoleniowych, doradczych oraz eventów integracyjnych. W przeciwieństwie do konkurencji – dajemy naszym partnerom narzędzie umożliwiające nie tylko świadczenie usług, ale także ich sprzedaż i organizację. Dzięki temu  franczyzobiorcy Lauren Peso Polska S.A. mają bardzo duże pole działania, nieograniczane przez centralę firmy. Z drugiej strony mogą liczyć na wsparcie w postaci know - how, narzędzi marketingowych, sprzętu, dostępu do sieci teleinformatycznej, dostępu do bazy trenerów i potencjalnych klientów oraz przede wszystkim możliwość prowadzenia działalności pod uznaną na rynku marką. Wynik finansowy jaki osiągną zależy od ich pracy, od centrali z kolei - wsparcie tak, by franczyzobiorca mógł bez przeszkód świadczyć usługi.

Jak wygląda droga do zawarcia umowy franczyzowej?

Zgłoszenie przesłane drogą mailową jest przez nas wstępnie weryfikowane. W  przypadku pozytywnego rozpatrzenia, kontaktujemy się z Państwem i umawiamy na wstępną rozmowę. W trakcie jej trwania potencjalny franczyzobiorca uzyskuje wiedzę na temat naszego systemu i możliwości, jakie otrzymuje. Po rozmowie następuje weryfikacja kandydata, jeśli zakończy się powodzeniem, Zarząd Lauren Peso Polska S.A.  udziela  promesę. Następnie zostaje podpisana umowa franczyzowa, a po przelewie na konto ustalonej kwoty franczyzobiorca otrzymuje pakiet startowy. Przechodzi także szkolenia i otrzymuje dostęp do bazy klientów z terenu przewidywanej działalności.

Czy wymagane jest doświadczenie w branży?

Nie, doświadczenie w branży nie jest wymagane, choć może być atutem. Weryfikujemy naszych kandydatów przede wszystkim pod kątem doświadczenia handlowego i biznesowego, znajomość branży szkoleniowo – doradczej franczyzobiorcy uzyskują w trakcie szkolenia przeprowadzanego po podpisaniu umowy.

Ile wynosi opłata franczyzowa?

Minimalna kwota inwestycji to 5 000 zł.

W jakim czasie od wykupienia licencji można w pełni działać?

W naszym systemie faktyczną działalność można zacząć już w pierwszym miesiącu od uruchomienia licencji, czyli po przejściu niezbędnych szkoleń oraz otrzymaniu bazy Klientów.

Ile czasu potrzeba, by poniesione koszty się zwróciły?

Przy widocznym zaangażowaniu ze strony franczyzobiorcy możemy mówić o zwrocie z inwestycji już po 1-2 miesiącach od rozpoczęcia działalności.

Na jakie wsparcie ze strony Lauren Peso Polska może liczyć franczyzobiorca?

Przede wszystkim, tuż po podpisaniu umowy, franczyzobiorca uzyskuje dostęp do know – how firmy, które będzie wykorzystywał w swojej codziennej działalności. Otrzymuje także dostęp do bazy potencjalnych klientów, centrala przekazuje oddziałowi opiekę nad dotychczasowymi klientami z terenu jego działania. Franczyzobiorcy otrzymują także wsparcie w postaci sprzętu oraz dostęp do firmowej sieci teleinformatycznej, co ułatwia komunikację z centralą i innymi oddziałami oraz z własnymi klientami. Oprócz tego mają dostęp do pokaźnej bazy trenerów współpracujących z Lauren Peso Polska S.A. Ponadto w Lauren Peso Polska S.A. jest wyznaczony opiekun franczyz, który odpowiada za pomoc i nadzór nad działalnością oddziałów.

Na jakie działania marketingowe ze strony Lauren Peso Polska S.A. mogę liczyć?

Firma prowadzi kampanie malingowe, a także radiowe i telewizyjne. Jesteśmy aktywni w Internecie. Ponadto, już od dłuższego czasu bierzemy udział w konferencjach ogólnopolskich, targach i imprezach branżowych. 16 kwietnia 2010 roku zadebiutowaliśmy na rynku NewConnect na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, co w znacznym stopniu przekłada się na naszą obecność w mediach i rozpoznawalność marki.

aktualnosci zobacz wszystkie
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, które charakteryzuje się szybkimi zmianami technologicznymi i rosnącymi oczekiwaniami klientów.
wiecej