Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 03.06.2022
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku
  Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000347438 (zwana dalej również „Spółką"), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem" lub „ZWZ") na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Wojciech Kurzeja, przy ul. Dąbrowskiego 58/3, 41-500 Chorzów.
  Ogłoszenie o zwołaniu WZ Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Informacja o liczbie akcji
 • 01.12.2021
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2021 roku
  Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 grudnia 2021 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Wojciech Kurzeja przy ul. Dąbrowskiego 58/3, 41-500 Chorzów. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Informacja o liczbie akcji
 • 02.06.2021
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
  Zarząd Emitenta Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Wojciech Kurzeja, przy ul. Dąbrowskiego 58/3, 41-500 Chorzów.
  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
  formularz-pelnomocnictwa.pdf uchwaly.pdf ogloszenie.pdf
 • 31.07.2020 Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000347438 (zwana dalej również „Spółką"), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem" lub „ZWZ") na dzień 28 sierpnia 2020 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Wojciech Kurzeja, przy ul. Dąbrowskiego 58/3, 41-500 Chorzów. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h. W dniu 31 lipca 2020 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. : ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 86.500.000 akcji; ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 86.500.000 głosów.
  http://www.laurenpeso.pl/file_upl/formularz-pelnomocnictwa.pdf http://www.laurenpeso.pl/file_upl/projekty-uchwal.pdf http://www.laurenpeso.pl/file_upl/ogloszenie.pdf
 • 13.03.2020Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347438 (zwana dalej również „Spółką", „Emitentem"), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem" lub „NWZ") na dzień 9 kwietnia 2020 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Rafała Szmal w Czeladzi, ul. 1 Maja 18.     
  Informacja
  o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.
  W dniu 13 marca 2020 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A.:
  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 66.500.000 akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 66.500.000 głosów.
  http://www.laurenpeso.pl/file_upl/projekty2020.pdf http://www.laurenpeso.pl/file_upl/ogloszenie2020.pdf
 • 22.03.2018 Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 18 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Rafał Szmal, w Czeladzi przy ulicy 1-go Maja 18
  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1- 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 • 14.11.2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Zarząd Emitenta Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień na dzień 12 grudnia 2018 roku, na godz: 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Rafała Szmal, ul. 1-go Maja 18 w Czeladzi.
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.
  W dniu 14 listopada 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A.:
  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 66 500 000
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 66 500 000 głosów
 • 28.09.2017 19/2017 LAUREN PESO POLSKA S.A. (PLLRPSP00015) RB-W_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.09.2017 https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=112936
 • 28.09.2017 18/2017 LAUREN PESO POLSKA S.A. (PLLRPSP00015) RB-W_ASO: Treść uchwał podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.09.2017 https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=112935
 • 29.08.2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Lauren Peso Polska S.A. wraz z projektami uchwał https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=112007
 • 29.08.2017 Lauren Peso Polska S.A. - podpisanie umowy na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej na kwotę 1 626 564,18 PLN https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=112008
 • 29.06.2017 13/2017 LAUREN PESO POLSKA S.A. (PLLRPSP00015) RB-W_ASO: Treść uchwał podjęta dnia 29.06.2017 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=107770
 • 02.06.2017 Lauren Peso Polska S.A. - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLRPSP00015) https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=90140


W sprawach związanych z relacjami inwestorskimi prosimy o kontakt: ri@lauren.pl

 

aktualnosci zobacz wszystkie
Franczyza jest coraz bardziej popularna, ale czy to dobry sposób na biznes?
wiecej