Połączenie Lauren Peso Polska S.A. z Polymertech Sp. z o.o.

W związku z planowanym połączeniem spółek Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie jako Spółki Przejmującej i Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie jako Spółki Przejmowanej, a także udostępnionym dnia 30 marca 2023 roku do publicznej wiadomości Planem Połączenia, Zarząd Lauren Peso Polska S.A. niniejszym informuje o zwołaniu na dzień na dzień 9 maja 2023 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Nowak, Wojciech Janik – Notariusze spółka cywilna, przy ul. Batorego 33/1, 41-506 Chorzów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w celu podjęcia uchwały w sprawie połączenia, o której mowa w art. 506 k.s.h.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wraz z projektami uchwał dostępne jest na stronie internetowej Lauren Peso Polska S.A. w zakładce „Relacje inwestorskie – WZA”, pod linkiem tutaj

 

W związku z planowanym połączeniem spółek Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie jako Spółki Przejmującej i Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie jako Spółki Przejmowanej, a także udostępnionym dnia 30 marca 2023 roku do publicznej wiadomości Planem Połączenia, mając na uwadze, iż Plan połączenia został w dniu 31 marca 2023 r. sprostowany w zakresie oczywistej omyłki pisarskiej na podstawie oświadczenia do Planu Połączenia uzgodnionego i podpisanego dnia 30 marca 2023 roku pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (dalej: „Oświadczenie”), Zarząd Lauren Peso Polska S.A. niniejszym udostępnia Oświadczenie wraz z załącznikiem w postaci Planu Połączenia wraz z załącznikami uwzględniający sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.

 

Oświadczenie - zobacz PDF

Plan połączenia - zobacz PDF

 

W związku z planowanym połączeniem spółek Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie jako Spółki Przejmującej i Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie jako Spółki Przejmowanej Zarząd Lauren Peso Polska S.A. udostępnia niniejszym do publicznej wiadomości Plan Połączenia.


Plan połączenia - zobacz PDF

aktualnosci zobacz wszystkie
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, które charakteryzuje się szybkimi zmianami technologicznymi i rosnącymi oczekiwaniami klientów.
wiecej